Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тематика УДРС та НДРС. · Аналіз захворюваності на епідемічний паротит у м

· Аналіз захворюваності на епідемічний паротит у м. Сумах у 1970-2010 рр.

· Аналіз джерел і факторів передавання збудників гострих кишкових інфекцій у серпні поточного року.

 


Орієнтовний перелік питань до контрольної роботи змістового модуля 1 «Загальна епідеміологія»

1 Предмет і завдання епідеміології.

2 Основні етапи розвитку епідеміології (Д. Самойлович, Д.К. Заболотний, Л.В. Громашевський).

3 Епідемічний процес та його складові.

4 Розділи вчення про епідемічний процес.

5 Рушійні сили епідемічного процесу.

6 Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах. Поняття про сапронози.

7 Кiлькiснi та якісні прояви епідемічного процесу.

8 Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.

9 Дайте визначення осередку інфекційної хвороби. В яких напрямках проводиться епідеміологічне обстеження осередку?

10 Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби? Наведіть приклади.

11 Назвіть мету і завдання епідеміологічного обстеження осередку.

12 Як виявляють інфекційних хворих і повідомляють про них?

13 Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.

14 Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.

15 Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.

16 Заходи щодо знезараження хворих носіїв як джерел збудників інфекційних хвороб.

17 Епідеміологічне значення тварин.

18 Поняття про дератизацію, види і методи.

19 Теорія механізму передавання збудників інфекційних хвороб Л.В. Громашевського. Визначення механізму передавання, його ланки. Чинники і шляхи передавання збудників інфекційних хвороб.

20 Закони відповідності механізму передавання первинній (епідеміологічній) локалізації збудника в організмі людини.

21 Типи механізмів передавання збудників інфекційних хвороб людини.

22 Методи дезінсекції.

23 Визначення дезінфекції, її види і методи.

24 Календар профілактичних щеплень України.

25 Складання плану проведення профілактичних щеплень.

26 Заповнення обліково-звітної документації щодо проведення щеплень.27 Основні нормативні документи у сфері епідеміології.

28 Епідеміологічний метод дослідження, його структура.

29 Описово-оціночний прийом епідеміологічного методу.

30 Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.

31 Аналітичний прийом епідеміологічного методу дослідження.

32 Епідеміологічна діагностика як основа профілактичної та протиепідемічної роботи.

33 Оперативний епідеміологічний аналіз.

34 Методика проведення ретроспективного епідеміологічного аналізу.

35 Аналіз багаторічної та річної динаміки захворюваності.

36 Прояви ендемічного процесу в багаторічній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

37 Аналіз захворюваності по територіях, у різних групах населення та колективах.

38 Прояви епідемічного процесу у річній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

39 Структура та рівень захворюваності населення у групах та за нозологічними формами.

40 Епідеміологічний аналіз захворюваності по території, в різних групах населення та окремих колективах.

41 Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.

42 Значення соціального фактора в розвитку епідемічного процесу.

43 Значення природного фактора в розвитку епідемічного процесу.

44 Прогнозування проявів епідемічного процесу.

45 Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.

 


VI Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передавання

Тривалість – 2 години.

 

1 Актуальність теми:інфекції з фекально-оральним механізмом передавання продовжують займати лідируючі місця у багатьох країнах світу, стаючи навіть причиною смерті людей. На ці інфекції мають відчутний вплив соціальні чинники, санітарно-технічний стан довкілля.Разом з тим існують чіткі напрямки профілактичної роботи, протиепідемічних заходів в осередках, що дає можливість впливати на інтенсивність епідемічного процесу.

 

2 Навчальні цілі заняття (з вказівкою рівня засвоєння, що планується)

2.1 Студент повинен знати:

А-2

• епідеміологічну характеристику групи кишкових інфекцій;

• особливості проявів епідемічного процесу кишкових інфекцій (шигельози, черевний тиф, паратифи, сальмонельози, вірусний гепатит А, поліомієліт, ботулізм);

• джерела збудника;

• шляхи та фактори передавання збудника;

• умови, що сприяють зараженню;

• прояви епідемічного процесу (рівень захворюваності, прояви захворюваності в часі, по території, серед різних груп населення та у колективах);

• протиепідемічні заходи, спрямовані на кожну ланку епідемічного процесу.

 

2.2 Студент повинен вміти:

А-3

• збирати епідеміологічний анамнез у хворого з підозрою на кишкову інфекцію;

• встановлювати джерело інфекції;

• з’ясовувати шляхи і фактори передавання збудника;

• визначати межі осередку та коло контактних;

• організовувати протиепідемічні заходи, спрямовані на кожну ланку епідемічного процесу. 

3 Матеріали доаудиторної самостійної роботи

3.1 Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліна Знати Вміти
Попередні дисципліни
Мікробіологія   Властивості збудників інфекційних хвороб Аналізувати результати мікробіологічних досліджень, узагальнювати їх
Імунологія та алергологія   Роль системи імунітету і неспецифічних факторів захисту в інфекційному процесі, вплив на термін елімінації збудника з організму людини Оцінювати дані імунологічних досліджень  
Пропедевтика внутрішніх хвороб     Основні етапи та методи клінічного обстеження хворого Збирати анамнез, проводити клінічне обстеження хворого, виявляти основні симптоми і синдроми. Проаналізувати отримані дані
Дерматологія Патогенез, клініку та стадії розвитку висипу в інфекційного хворого Розпізнавати висип в інфекційного хворого
Наступні дисципліни
Сімейна медицина Епідеміологію, динаміку клінічних проявів. Принципи профілактики Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу. Розпізнавати інфекційне захворювання. Своєчасно госпіталізувати хворого в інфекційний стаціонар
Внутрішньопредметна інтеграція
Інфекційні хвороби Особливості інфекційних хвороб. Принципи діагностики, лікування, профілактики інфекційних хвороб. Патогенез, динаміку клінічних проявів, лабораторну діагностику, можливі ускладнення інфекційних захворювань Використовувати епідеміологічний метод досліджень, проводити аналіз інфекційної захворюваності. Проводити диференціальну діагностику хвороб різного ґенезу. Планувати та проводити профілактичні і протиепідемічні заходи

 


3.2 Структурно-логічна схема змісту теми заняття

Характеристика епідемічного процесу гострих кишкових інфекцій при різних шляхах передавання

┌─►Водний шлях передавання збудників:

│ │

│ └►- Спалахи: гострі та хронічні.

- Передвісники: погодні умови – дощ, повінь, аварії водогону, каналізації, погіршення бактеріологічних показників якості води.

- Зв'язок з джерелом водопостачання.

- Сезонність спалаху не виражена.

- Уражуються всі вікові групи, крім дітей до 1 року.

- Поліетіологічність спалаху: гастроентерити шигельози, черевний тиф, паратиф, гепатити А, Е.

- Збудники: різні серовари, фаготипи, біовари, атипові варіанти бактерій.

- Інкубація: середня або максимальна.

│ - Клінічні форми: переважання легких та стертих.

├─►Харчовий шлях передавання збудників:

│ │

└►- Спалахи: раптовість виникнення, зв'язок з одним підприємством громадського харчування, з одним продуктом.

│ - Сезонність не виражена.

- Ураження незалежно від віку осіб, які споживали заражений продукт.

│ - Збудники: один серовар, фаготип, біовар.

│ - Інкубація: мінімальна.

│ - Клінічні форми: переважання маніфестних.

└─►Контактно- побутовий шлях передавання збудників:

└► Спалахи рідко, звичайно спорадична захворюваність. Поступове збільшення кількості хворих. Загальні умови перебування: гуртожиток, дошкільна дитяча установа. Сезонність не виражена. Ураження всіх вікових груп. Частіше один варіант збудника. Інкубація: середня або максимальна. Клінічні форми: різні

Протиепідемічні заходи при кишкових антропонозах

 

Виявлення джерела інфекції:

- обстеження працівників об’єктів «групи епідемічного ризику» під час приймання на роботу;

- за епідемічними показниками;

- контроль за хворими кишковими інфекціями;

- контроль за виділювачами збудників;

- бактеріологічний контроль за особами, які спілкуються з джерелом інфекції

Усунення шляхів та факторів передавання збудників

Харчовий шлях:

- контроль здоров’я «харчовиків»;

- дотримання технології приготування їжі;

- дотримання умов зберігання продуктів;

- дотримання термінів реалізації продуктів

Водний шлях:

- знезараження побутових стічних вод;

- знезараження питної води

Контактно-побутовий шлях:

- дотримання санітарних умов у помешканні, санітарного утримання вбиралень,

- боротьба з мухами

Захист сприйнятливих осіб:

- санітарна освіта;

- дотримання гігієнічних навичок;

- гігієнічний режим при приготуванні їжі;

- своєчасне звернення хворого до лікаря при захворюванні


3.3 Список рекомендованої літератури


Date: 2015-12-12; view: 206; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию