Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 18. Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Розв’язати нерівність 5 – 3 х < 17 – 5 х.

А) х (6;+∞); Б) х (–∞;6); В) х (–∞;6]; Г) х [6;+∞).

 

№2. Знайдіть абсциси точок перетину параболи у = х 2–6 х –40 з віссю .

А) –10; 4; Б) –5; 8; В) 10; –4; Г) 5; –8.

№3. Скільки відсотків складає число 25 від числа 125?

А) 10%; Б) 15%; В) 20%; Г) 25%.

№4. Який з проміжків є розв’язком нерівності (х – 2)(х – 4) < 0?

А) (–∞; 2) (4; +∞); Б) [2; 4]; В) (–∞; 2] [4; +∞); Г) (2; 4).

№5. Визначте вид події: Подія А – учень накреслив чотирикутник, сума внутрішніх

кутів якого дорівнює 270°.

А) вірогідна; Б) випадкова;

В) неможлива; Г) вірогідна, але випадкова.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Знайдіть від’ємні значення у, що задовольняють системі нерівностей

№7. Знайдіть середнє значення, моду і медіану вибірки: 2; 8; 4; 6; 9; 11; 8; 3; 12.

 

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Сума трьох чисел, що утворюють арифметичну прогресію, дорівнює 24. Якщо до першого і третього членів додати по 2, а друге залишити без зміни, то отримані числа утворять геометричну прогресію. Знайдіть ці числа.

 

№8м Один робітник може виконати все замовлення на 7год швидше, ніж другий. Перший робітник за 4год виконує на замовлення більше, ніж другий за 3год. За скільки годин виконають два робітники все завдання, працюючи разом?


Date: 2015-04-23; view: 500; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию