Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 14. Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Знайдіть допустимі значення змінної ;

А) [– ;+∞); Б) (– ;+∞); В) [ ;+∞); Г) [ ;+∞].

№2. Не виконуючи побудови, встановіть, через яку з даних точок проходить графік

функції у=х 2 –х– 12.

А) А(3;0); Б) С(–3;0); В) D(4;2); Г) В(0;12).

№3. На придбання спортивного інвентарю було витрачено 1800 грн., з яких 26% - на футбольні м’ячі. Скільки грошей було витрачено на м’ячі?

А) 480 грн.; Б) 468 грн.; В) 454 грн.; Г) 420 грн.

№4. Яка пара чисел є розв’язком системи рівнянь ?

А) (1; –3); Б) (–3; 1); В) (– 4;3); Г) (3; –1).

№5. Знайдіть середнє геометричне чисел 5 і 36.

А) 36 ; Б) 6 ; В) ; Г) .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Розв’яжіть нерівність і знайдіть її найбільший від’ємний і найменший додатний цілий розв’язок.

№7. Знайдіть чотири числа, що утворюють геометричну прогресію, перший член якої

менший за третій на 24, а другий більший від четвертого на 8.

 

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Побудуйте графік функції і за його допомогою визначте нулі

функції, проміжки монотонності, область значень функції.

№8м Щоб зорати все поле першому трактору потрібно на 50% більше часу, ніж другому, а третьому – в рази менше часу, ніж першому. Працюючи разом, три трактори зорють все поле за 4 дні. За скільки днів зоре все поле кожен трактор окремо?


Date: 2015-04-23; view: 590; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию