Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 17

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Розв’язати нерівність 4 х – 3 < 2 х + 7.

А) х (–∞;5]; Б) х (–∞;5); В) х (5;+∞); Г) х [5;+∞).

 

№2. Знайдіть абсциси точок перетину параболи у = х 2–10 х –24 з віссю .

А)12; –2; Б) 6; –4; В) –12; 2; Г) –6; 4.

№3. Скільки відсотків складає число 24 від числа 120?

А) 20%; Б) 13%; В) 2%; Г) 22%.

№4. Який з проміжків є розв’язком нерівності (х – 3)(х – 1) ≤ 0?

А) (-∞; 1) (3; +∞); Б) [1; 3]; В) (-∞; 1] [3; +∞); Г) (1; 3).

№5. Визначте вид події: Подія А – учень накреслив трикутник, сума внутрішніх

кутів якого дорівнює 185°.

А) вірогідна; Б) неможлива;

В) випадкова; Г) вірогідна, але випадкова.

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Знайдіть додатні значення у, що задовольняють системі нерівностей

№7. Знайдіть середнє значення, моду і медіану вибірки: 7; 1; 3; 4; 9; 7; 11; 8; 6.

 

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Сума трьох чисел, що утворюють арифметичну прогресію, дорівнює 3. Якщо до першого і третього членів додати по 4, а до другого додати 3, то одержані числа утворять геометричну прогресію. Знайдіть ці числа.

№8м Майстер та його учень мали виконати роботу до певного терміну. Проте, коли було виконано половину роботи, учень занедужав, і майстер, залишившись один, закінчив роботу з запізненням на 2 дні. За скільки днів міг би виконати всю роботу кожний з них, працюючи окремо, якщо майстру на це треба на 5 днів менше, ніж учню?

 


Date: 2015-04-23; view: 615; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.013 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию