Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 9. Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Порівняйте числа m та n, якщо mn = – 3,5.

А) mn; Б) mn; В) m > n; Г) m < n.

№2. Який проміжок є розв’язком системи нерівностей ?

А) В)

2 5 x 5 x

Б) Г)

2 5 x 5 x

№3. 30% деякого числа дорівнюють 18. Знайдіть це число.

А) 90; Б) 48; В) 30; Г)60.

 

№4. Розв’яжіть нерівність х ² < 4.

А) –2< х < 2; Б) х < –2; х > 2; В) х < 2; Г) х > 2.

№5. У класі 30 учнів. Навмання вибирають одного. Яка ймовірність того, що це буде

дівчинка, якщо дівчат у класі 14?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

 

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Побудуйте графік функції . Знайдіть

а) при яких значеннях аргументу значення функції додатні;

б) при яких значеннях аргументу функція спадає.

№7. Подайте число 2,3 (24) у вигляді звичайного дробу.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Вкладник поклав до банку на два різні рахунки загальну суму 15 000 грн. По першому з них банк виплачує 7 % річних, а по другому – 10% річних. Через рік вкладник отримав 1200 грн. відсоткових грошей. Скільки гривень він поклав на кожен рахунок?

 

№8м Двоє бігунів стартували один за іншим з інтервалом 2хв. Другий бігун наздогнав першого на відстані 1км від старту, а пробігши від старту 5км, він повернув назад і зустрівся з режим бігуном. Ця зустріч відбулася через 20хв після старту першого бігуна. Знайдіть швидкість другого бігуна.


Date: 2015-04-23; view: 653; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию