Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Варіант 10

І частина (5 балів)

Завдання 1- 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна вірна. Виберіть правильну відповідь. Правильна відповідь кожного завдання оцінюється одним балом.

№1. Порівняйте числа a та b, якщо a – b = 5.

А) a > b; Б) a < b; В ) a ≤ b; Г ) a ≥ b.

№2. Який проміжок є розв’язком системи нерівностей

А) В)

3 7 x 7 x

Б)

Г)

3 7 x 3 x

№3. 18% деякого числа дорівнюють 90. Знайдіть це число.

А) 50; Б) 500; В)5000; Г) 1620.

 

№4. Розв’яжіть нерівність х ² > 9.

А) х > 3; Б) -3< х < 3; В) х < -3; х > 3; Г) х < 3.

№5. У класі 24 учні. Навмання вибирають одного. Яка ймовірність того, що це

хлопчик, якщо хлопців у класі 10?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 повинно мати короткий запис рішення без обґрунтування. Правильне рішення кожного завдання оцінюється двома балами.

№6. Побудуйте графік функції . Знайдіть:

а) при яких значеннях аргументу значення функції від’ємні;

б) проміжки зростання функції.

№7. Подайте число 3,5(71) у вигляді звичайного дробу.

ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання завдання 8 повинно мати розгорнутий запис рішення з обґрунтуванням кожного етапу. Завдання оцінюється трьома балами.

№8. Вкладник поклав до банку 10 000 грн. За перший рік йому було нараховано певний відсоток річник, а другого року банківський відсоток було збільшено на 2 %. У кінці другого року на рахунку було 11 880 грн. Скільки відсотків становила банківська ставка у перший рік?

 

№8м Двоє лижників стартували на дистанції 10км один за одним з інтервалом у 6 хв. Другий лижник наздогнав першого на відстані 2 км від старту. Дійшовши до повороту на позначці 5км, другий лижник повернув назад і зустрів першого на відстані 1км від повороту. Знайдіть швидкість першого лижника.


Date: 2015-04-23; view: 536; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию