Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 8. Управління персоналом в інноваційному процесі

 

Контрольні питання:

1. Склад та структура персоналу науково-дослідних організацій.

2. Планування діяльності кадрових служб інноваційних підприємств.

3. Підбір та відбір, професійна підготовка та перепідготовка кадрів наукових установ.

4. Організація професійної кар’єри працівників інноваційних підприємств.

5. Особливості управління мотивацією персоналу на інноваційних підприємствах.

6. Організація праці працівників наукових та науково-дослідних організацій.

 

Питання для обговорення:

1. Які вимоги пред’являються до менеджерів кадрових служб наукових установ?

2. Які вимоги пред’являються до працівників наукових і науково-дослідних установ? Як здійснюється підбір та відбір потенційних кандидатів на заміщення вакантних посад в наукових організаціях?

3. Які особливості професійної підготовки та перепідготовки працівників наукових організацій?

4. Основні напрямки підвищення ефективності формування та безперервного підвищення інтелектуально-організаційного потенціалу кадрового резерву менеджменту інноваційних організацій.

5. У чому полягає суть мотивації персоналу наукових організацій?

6. Охарактеризуйте чинники, які впливають на трудову мотивацію працівників інноваційних підприємств.

7. Яку роль відіграє заробітна плата в стимулюванні інноваційної діяльності?

8. Роль соціально-престижних винагород в структурі трудової мотивації працівників.

9. Розкрийте сутність морально-психологічних стимулів та їх роль у розвитку творчості.

10. Які особливості має організація праці в наукових та науково-дослідних організаціях? Яким чином вона впливає на трудову мотивацію працівників?

11. Що розуміють під цільовою групою в інноваційних організаціях? Які види цільових груп вам відомі?

12. Які труднощі пов’язані з запровадженням на європейських та американських промислових підприємствах японського досвіду „гуртків якості”?

 

На семінарському занятті проводиться захист рефератів з наступних тем:

1. Формування ціннісних мотиваційних механізмів як елемент управління людськими ресурсами інноваційних підприємств.

2. Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації.

3. Перспективні напрямки підвищення ефективності підготовки різних рівнів кадрового резерву організаційного менеджменту.

 

Література:

основна: 5, 11, 12, 14, 17, 19, 26, 28, 33, 35.

додаткова: 15, 17, 24, 25, 38.

 

Date: 2015-04-23; view: 490; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию