Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст семінарсько- практичних занять

 

Модуль 1

 

Тема 1. Сутність та основні поняття теорії інноватики та інноваційного менеджменту

 

Контрольні питання:

1. Розкрийте сутність понять „інновація”, „нововведення”, „новація”.

2. Охарактеризуйте основні фази „життєвого циклу” інновацій.

3. Які ознаки покладені в основу класифікації інновацій?

4. Дайте характеристику стадій інноваційного процесу

5. Основні види інноваційної діяльності.

6. Інноваційна інфраструктура та її складові.

7. Зміст, завдання та функції інноваційного менеджменту.

8. Типи рішень в інноваційному менеджменті.

 

Питання для обговорення:

1. Яка роль інновацій у розвитку суспільства?

2. Що таке базисні інновації? Наведіть приклади.

3. Дайте характеристику поліпшуючим інноваціям. Наведіть приклади.

4. Чим продуктові інновації відрізняються від процесних?

5. Які напрямки класифікації інновацій в значній мірі відбивають новизну й інноваційні зміни?

6. Як розподіляються інновації по типу новизни для ринку?

7. Назвіть інновації на вході підприємства.

8. Назвіть інновації на виході підприємства.

9. Яким чином здійснюється взаємодія учасників інноваційного процесу?

10. Який вплив чинить розвиток інноваційного процесу на конкурентну боротьбу на світових ринках?

11. Які аспекти охоплює поняття „Інноваційний менеджмент”?

12. Які завдання виконує інноваційний менеджмент?

13. Що розуміють під функціями інноваційного менеджменту і за якими ознаками їх розрізняють?

14. Окресліть сферу діяльності інноваційного менеджера.

 

На семінарському занятті проводиться захист рефератів з наступних тем:

1. Інноваційна діяльність в сучасних умовах.

2. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні концепції.

3. Інноваційний менеджмент в ринковій системі господарювання.

 

Література:

основна: 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 20, 21, 25, 33.

додаткова: 6, 18, 50, 51.

 

 

Date: 2015-04-23; view: 390; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию