Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 7. Організація інновацій

 

Контрольні питання:

1. Сутність поняття „організація інновацій”

2. Виникнення нових організаційних форм управління інноваційним процесом.

3. Технопарки і технополіси.

4. Фінансово-промислові групи.

5. Інноваційні фонди і венчурне підприємництво.

6. Фірми, орієнтовані на життєвий цикл продукту.

7. Особливості організаційних структур інноваційних організацій.

 

Питання для обговорення.

1. Розкрийте зміст комплексу організаційних форм інноваційної діяльності.

2. Поясніть причини виникнення технопарків та розкрийте сутність цієї організаційної форми. Наведіть приклад технопарку.

3. Назвіть переваги науково-технічних парків у забезпеченні розвитку інноваційних процесів.

4. Що таке „бізнес-інкубатор”? У чому полягає особливість цієї організаційної форми?

5. У чому сутність створення малих (венчурних) інноваційних підприємств? Яке їх значення у створенні інновацій?

6. Що таке технополіс, яке його значення і доцільність створення? Наведіть приклад технополісу.

7. Назвіть джерела венчурного капіталу.

8. Фірми експлеренти і фірми патієнти та їхня сутність.

9. Призначення фірм-віолентів і фірм-комутантів.

10. Які принципи покладені в основу побудови організаційно-управлінських структур інноваційних підприємств?

11. Які основні переваги та недоліки типових організаційно-управлінських структур, які використовуються на інноваційних підприємствах?

12. У чому полягає необхідність періодичного перегляду та вдосконалення організаційно-управлінських структур?

 

На семінарському занятті проводиться захист рефератів з наступних тем:

1. Нові організаційні форми, які забезпечують розвиток інноваційних процесів.

2. Проблеми створення і функціонування технопарків і технополісів в Україні.

3. Інноваційні фонди і венчурне підприємництво.

 

Література:

основна: 5, 8, 9, 11, 12, 14, 21, 24, 32, 33.

додаткова: 7, 18, 26, 27, 37, 40, 41, 45, 51.

 

Date: 2015-04-23; view: 490; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию