Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи менеджменту, отримані у процесі реалізації конкретних функцій менеджменту

Конкретні функції менеджменту Отримані методи менеджменту
   
Управління виробництвом — план виробничо-господарської діяльності; — графік руху виробів, транспорту, працівників; — посадові інструкції для майстрів, начальників цехів та дільниць; — положення про застосування відрядної форми оплати праці для основних робітників; — положення про преміювання основних робітників за перевиконання планових завдань; — план поліпшення умов праці основних робітників — технологічний процес виготовлення вузлів; — інструкції з експлуатації обладнання тощо
Управління фінансами — фінансовий план; — бюджет; — штатний розпис фінансово-економічного відділу; — посадові інструкції для працівників фінансово-економічного відділу; — норми витрат фінансових коштів; — проект фінансування спорудження адміністративних приміщень; — план використання кредитних ресурсів тощо
Управління збутом — план реалізації продукції; — проект рекламної кампанії; — посадові інструкції для працівників відділу збуту; — положення про застосування комісійної форми оплати праці для працівників відділу збуту; — програма заходів, спрямованих на стимулювання збуту тощо
Управління зовнішньо- економічною діяльністю — план зовнішньоекономічної діяльності; — штатний розпис працівників відділу зовнішньоекономічної діяльності; — положення про преміювання працівників відділу зовнішньоекономічної діяльності за перевиконання планових показників; — план фінансування рекламної кампанії на іноземних ринках; — проект наказу про створення відділу міжнародної реклами; — протокол ділових переговорів з іноземними партнерами тощо
Управління транспортними потоками — графік руху транспорту; — норми витрат палива та мастильних матеріалів; — норми амортизації транспортних засобів; — положення про погодинну оплату праці для водіїв; — план модернізації рухомого транспортного складу; — проект наказу про впровадження автоматизованих систем управління транспортними потоками; — штатний розпис працівників диспетчерського відділу; — план ремонтних робіт в гаражних приміщеннях тощо
Управління токарною дільницею — план виробничо-господарської діяльності токарної дільниці; — посадові інструкції для майстра токарної дільниці; — положення про відрядну оплату праці для токарів; — технологічний процес токарної обробки деталей; — інструкції з експлуатації токарно-різальних верстатів тощо

Таблиця 3.2

Взаємозв'язок функцій і методів менеджменту (приклади)

 

Елементи конкретних функцій менеджменту Методи менеджменту, отримані внаслідок реалізації функцій менеджменту  
     
Планування впровадження нової технологічної лінії з виробництва велосипедів — графік впровадження нової технологічної лінії; — кошторис витрат на впровадження технологічної лінії;  
Планування діяльності підприємства планово-економічним відділом — технологічний процес та ін. — виробнича програма; — техніко-економічний план; — бюджет; — проект наказу про виконання положень техніко-економічного плану тощо
Організування на підприємстві нового підрозділу — науково –дослідної лабораторії — штатний розпис працівників лабораторії; — проект наказу про створення науково-дослідної лабораторії; — посадові інструкції для працівників науково-дослідної лабораторії; — правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії тощо
Реорганізація на підприємстві двох відділів (експортного та імпортного) у відділ зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) — штатний розпис працівників відділу ЗЕД; — проект наказу про реорганізацію експортного та імпортного відділів у відділ зовнішньоекономічної діяльності; — посадові інструкції для працівників відділу ЗЕД; — проект наказу про скорочення посад працівників, які не відповідають відповідним вимогам; — проект наказу про залучення у відділ ЗЕД висококваліфікованих спеціалістів у галузі 3ЕД тощо
Стимулювання основних робітників підприємства — положення з преміювання основних робітників; — фонд оплати праці основних робітників; — проект наказу про впровадження відрядної системи оплати праці для основних робітників тощо
Розроблення відділом праці та заробітної плати системи стимулювання інженерно-технічного персоналу (ІТП) — фонд оплати праці; — положення з преміювання; — проект наказу на персональне нагородження працівників за високі результати праці тощо
Контролювання директором результатів роботи своїх заступників — проект наказу про підготовку річних звітів щодо результатів роботи підрозділів організації; — програма атестації заступників директора тощо
Усунення недоліків та відхилень, виявлених відділом технічного контролю організації в процесі контролювання — проект наказу про усунення недоліків в технології виробництва; — проект наказу щодо внесення змін в організування трудових процесів з метою підвищення їх ефективності тощо

 

Результатами управлінської діяльності є конкретні способи та прийоми впливу на керовану систему, які у про­сторовому, часовому та ресурсному аспектах визначають сфери та напрями діяльності працівників, створюють ме­ханізми зацікавленості у виконанні завдань і досягненні цілей. Однак забезпечення узаконеного впливу методів ме­неджменту можливе лише при їх формалізації відповідни­ми управлінськими рішеннями.

 

Date: 2015-04-23; view: 755; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию