Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види, методи і процес контролю

Ефективність управлінської діяльності забезпечується постійним контролем усіх її процесів.

Як важливу категорію менеджменту контроль кла­сифікують за різними ознаками (рис. 2.72).

 

Рис. 2.72. Класифікація контролю

 

За змістом контроль поділяють на:

1) фінансовий контроль, що постає як система спостережень, перевірок, досліджень ефективності функціонування і розвитку фінансових ресурсів. Він зорієнтований на фінансову сферу підприємств, фінансові системи інших суб'єктів управлінських рішень, правильність і своєчасність виявлення відхилень, визначення необхідності у корективах тощо;

2) виробничий контроль, який полягає у порівнянні показників виробничого планування із фактичними дани­ми, а також в аналізі відхилень. Основними критеріями при цьому є терміни виготовлення, якість продукції, ефективність використання виробничих потужностей, аналіз витрат виробництва;

3) маркетинговий контроль, що є комплексом дій та заходів, пов'язаних із перевіркою рівня реалізації маркетингової концепції підприємства. Основними критеріями при цьому є ефективність рекламної кампанії, рівень кон­курентоспроможності продукції, якість післяпродажного обслуговування споживачів, рівень витрат на збут і про­сування товару тощо.

За етапами виробничо-господарської діяльності ви­окремлюють такі види контролю (рис. 2.73):

1) попередній контроль, котрий здійснюють на входів систему організації на основі встановлених правил, процедур, норм поведінки тощо. Цей вид контролю використовують щодо людських (трудових), матеріальних, фінансо­вих, інформаційних, енергетичних та інших ресурсів, які надалі використовуватимуться у виробничо-господарсь­кій діяльності організації;

Рис. 2.73. Взаємозв'язки між попереднім, поточним та завершальним контролем

 

2) поточний контроль, що реалізується у процесі виробничо-господарської діяльності. Його характеризу­ють такі особливості, як управлінська необхідність, наявність мети, спрямованість на конкретні робочі місця, використання зовнішніх ресурсів для внутріш­нього споживання організації, націленість на всі види діяльності організації;

3) завершальний контроль, який здійснюють на виході із системи організації. Він необхідний для виявлення рівня досягнутих результатів в організації, забезпечення мотиву­вання (наприклад, при оплаті праці, преміюванні тощо).

Для підвищення ефективності кожного з видів контро­лю доцільно їх реалізовувати стосовно конкретних видів ресурсів (табл. 2.22).

Таблиця 2.22

Date: 2015-04-23; view: 601; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию