Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика процесів регулювання

 

Управлінське рішення (приймається в керуючій системі) Виконання управлінського рішення в керованій системі Контролювання (виявлення недоліків, відхилень, неточностей тощо) Регулювання (усунення відхилень, недоліків, неточностей)  
 
 
 
 
 
         
1.Упровадження нової технологічної лінії для виробництва хлібних виробів Відповідно до розробленого в керуючій системі технологічного процесу здійснюється впровадження нової технологічної лінії та виробництво з її допомогою продукції Під час контролювання в керованій системі виявлено високий відсоток браку, понаднормове використання сировини (муки, яєць) Каналами зворотного зв'язку інформація про брак та пере використання сировини надходить у керуючу систему, де опрацьовується і аналізується. Керуюча система готує нове управлінське рішення щодо вдосконалення окремих технологічних процесів на новій технологічній лінії, яке спрямовується у керовану систему  
2.Укладання угоди з новим партнером щодо постачання необхідних матеріальних ресурсів Керована система отримує необхідні матеріальні ресурси для здійснення виробничо-господарської діяльності У процесі здійснення контролювання виявлено, що отримані матеріальні ресурси не відповідають встановленим критеріям якості Інформація про невідповідність матеріальних ресурсів обумовленим у договорі стандартам якості надходить каналами зворотного зв'язку в керуючу систему, де обробляється, аналізується, а також приймається рішення щодо висунення постачальнику претензій з метою компенсації втрат|  
3. Застосування нової системи матеріального стимулювання для основних робітників (запровадження премій, надбавок, доплат) Основні робітники отримують інформацію про нову систему оплати праці та матеріального стимулювання на підприємстві Контролюються результати роботи робітників, продуктивність їхньої праці, виконання запланованих завдань, кількість прогулів тощо. Виявлено, що продуктивність працівників знизилась, а планові завдання недовиконані Інформація про зниження продуктивності праці та невиконання планових завдань надходить каналами зворотного зв'язку в керуючу систему, де вона опрацьовується та аналізується. На основі результатів аналізу приймається управлінське рішення щодо внесення окремих змін у систему матеріального стимулювання основних робітників  

 

Успішна діяльність підприємства значною мірою за­лежить від ефективності регулювальних заходів, що покликані усунути недоліки в роботі та запобігти потен­ційним втратам. Виявлення у процесі контролювання недоліків, відхилень, збоїв є необхідною, але недостат­ньою умовою стабілізації діяльності підприємства. Адже без розроблення дієвих заходів щодо їх усунення та прийняття відповідних управлінських рішень ситуація в орга­нізації не може поліпшитись.

Date: 2015-04-23; view: 577; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию