Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


III. Засвоєння нових знань

УРОК № 1

Тема. Початкові поняття геометрії. Властивості точок і пря­мих

Мета: спираючись на отримані в попередніх класах знання учнів, сформувати уявлення учнів про предмет вивчення геометрії. Систематизувати знання учнів щодо видів геометричних фігур і виокремити з них найпростіші. Узагальнивши практичні знання і вміння учнів, сфор­мулювати властивості приналежності точок і прямих та властивості взаємного розміщення точок на прямій. Виробити первинні вміння із застосування набутих знань на практиці.

Хід уроку

I. Організаційний етап

III. Засвоєння нових знань

III. Засвоєння нових знань

План вивчення нового матеріалу

1. Вступна бесіда.

1.1. Зародження геометрії.

1.2. Геометрія Евкліда.

1.3. З історії розвитку геометрії.

1.4. Геометрія і сучасність.

2. Предмет вивчення геометрії.

2.1. Поняття фігури, уявлення про геометричну фі­гуру.

2.2. Уявлення про пласкі та об'ємні фігури.

2.3. Основні геометричні фігури на площині.

3. Властивості точок і прямих.

4. Властивості взаємного розташування точок на прямій.

 

Методичний коментар

1. За додатковим матеріалом для вступної бесіди про розвиток геометрії можна звернутися до книг:

Глейзер Г. И. История математики в школе.— М.: Просвещение, 1982, 1983; Большая советская энциклопедия.— М.: Советская энциклопедия, 1971. т. 6, с. 301.

У вступній бесіді можна використати геометричні знання, яких учні набули у 1—6 класах, і звернутися до життєвого досвіду учнів.

Під час вступної бесіди можна попрацювати із схемою (див. таблицю № 1 у посібнику: Нелін Є. П. Геометрія в таблицях: Навчальний посібник для учнів 7—11 класів.— X.: Світ ди­тинства, 2002.— 64 с).

2. При формуванні уявлення учнів про зміст поняття «гео­метрична фігура» автори посібника пропонують попрацю­вати із самим поняттям «фігура» і насамперед з'ясувати відмінність геометричного значення цього поняття від усіх інших. Також важливим є виокремлення вже на цьому уроці основних критеріїв, за якими здійснюється класифікація геометричних фігур. Цю інформацію мож­на подати у вигляді готової схеми (див. нижче), або, за умови високого рівня розвитку інтелектуальних умінь
учнів, спонукати їх до самостійної роботи з моделями геометричних фігур.

Схема № 1

Date: 2015-04-23; view: 499; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию