Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Комунікації у системі управління

1. До основних функцій комунікації не відносяться:

а. інформативна

б. інтерактивна

в. перцептивна функція

г. експресивна

д. пізнавальна

 

2. Визначте відповідність:

Функція комунікації Характеристика функції
1. Інформативна а) сприйняття один одного партнерами по спілкуванню і встановлення на цій основі взаєморозуміння
2. Інтерактивна   б) організація взаємодії між людьми (розподіл функцій, вплив на настрої, поведінка співрозмовника) шляхом застосування різних форм дії: наказ, прохання)
3. Перцептивна в) передача достовірних або помилкових даних
4. Експресивна   г) збудження або зміна характеру емоційних переживань

 

3. Визначте відповідність:

Парадигма соціальної комунікації Характеристика парадигми
1. Механістична а) комунікація розуміється як спільна діяльність учасників комунікації (комунікантів), у ході якої виробляється загальний (до певної межі) погляд на речі та дії з ними
2. Діяльністна б) під комунікацією розуміється односпрямований процес кодування, передачі інформації від джерела і прийому інформації одержувачем повідомлення

 

4. Визначте відповідність:

Підхід до вивчення соціальної комунікації Характеристика комунікації
1. Соціальний а) аналізує проблеми впливу масової комунікації на розвиток суспільних відносин
2. Мовний б) орієнтується на вивчення комунікативних засобів через реалізацію соціальних функцій комунікації
3. Комунікативний в) пов’язаний з проблемами міжособової комунікації

5. Визначте відповідність:

№ пор. Модель соціальної комунікації Автор Характеристика
  Загальна теорія комунікації 1. Г. Мак­люен Розвиток комунікативних засобів визначає як загальний характер культури, так і зміну історичних епох
  Лінейная 2. Г.Лассуел Компоненти комунікаційного процесу: комунікатор; повідомлення; канал комунікації; адресат повідомлення; ефективність розуміння повідомлення
  Інтеракціоністська 3. Т. Нью-комб Суб’єкти комунікації рівні у правах, пов’язані як взаємними очікуваннями та настановами, так і загальним інтересом до предмета спілкування. На першому плані – досягнення згоди між партнерами з комунікації

 

6. Визначте відповідність:

Школа управлінської думки Характер дослідження комунікаційних процесів в організації
1. наукового управління а) людина є унікальною соціальною твариною, тому з її діяльністю несумісні формалізація організаційних процесів, жорстка ієрархія підлеглості та відсутність горизонтальних зв’язків в організації
2. людських відносин б) відносно комунікацій в організаціях затверджується, що зв’язки між різними системними одиницями організації – головне в розумінні єства функціонування
3. системного підходу в) мають місце тільки вертикальні владні зв’язки (від керівників до підлеглих), тобто така організація базується на формальних, жорстких, вертикальних, ієрархічних комунікаційних зв’язках

 

7. Визначте відповідність:

Тип комунікації Характеристика
1. Зовнішній а) комунікації усередині організації між різними рівнями і підрозділами
2. Внутрішній б) комунікації між соціальною організацією і середовищем

 

 

8. Який з пунктів не належить до етапів комунікації?

а. формулювання ідеї або вибір інформації для передачі;

б. обмін інформацією;

в. кодування і вибір каналу передачі інформації;

г. передача інформації;

д. декодування;

е. інтерпретація повідомлення і формування відповіді на нього;

ж. передача відповіді відправнику.

 

Date: 2015-05-05; view: 546; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию