Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаОцінка ступеня адекватності системи управління

Питання оцінки ступеня адекватності системи управління соціальним умовам, в яких вона функціонує, безпосередньо пов’язане з виділенням низки критеріїв:

1. Гуманістична спрямованість, відповідність моральним і правовим нормам, потребам окремої особи тасуспільства у цілому, прагненню до рівнозначності результатів діяльності й ціле визначення.

2. Спроможність створювати соціально-економічний порядок, який забезпечував би нормальне існування суспільного організму.

3. Спроможність системи управління конструктивно впливати на процеси соціального розшарування. За впливовим «середнім класом», який складає більшість населення країни, має бути закріплена роль соціальної основи для досягнення соціальної адекватності управління суспільством.

4. Відповідальність. Кожне підприємство, окрім отримання прибутку, має визначити свою міру соціальної відповідальності перед суспільством.

5. Критерії соціальної ефективності менеджменту:

а) узагальнюють і відображають суспільну користь, що отримується в результаті функціонування відповідних систем управління;

б) розкривають організацію та функціонування власне управляючих систем;

в) обумовлюють соціальну ефективність кожної конкретної організаційної структури управління, кожного учасника управління, кожного окремого управлінського рішення.

6. Раціональна організація апарату управління і, власне, управлінської роботи.

Соціальна адекватність має розглядатися також у контексті зв’язку, співвідношення соціальних інтересів людей (осіб, груп, співтовариств). Ці інтереси частіше за все суперечливі. У чомусь вони співпадають, а в чомусь – ні. З урахуванням цих обставин соціальна адекватність:

а) на особистісному рівні може означати тільки адекватність інтересам окремих груп, співтовариств;

б) мікро- і макрорівнях – адекватність тому загальному, що об’єднує інтереси багатьох людей або тому, що є наслідками досягнутого консенсусу, компромісу, розумної, визначеної (можливо – тимчасової та нестійкої) збалансованості цих інтересів.

Таким чином, соціально-адекватний менеджмент (управління) визначається як сутнісна характеристика високоефективної моделі управління:

· орієнтована в майбутнє;

· повністю адаптована до функціонування в конкретній соціальній системі з максимальним використовуванням її соціально-економічного і психокультурного потенціалів;

· направляє управлінські впливи, переважно, в площину процесів самоорганізацій;

· резонує на всіх рівнях управління найважливішим ментальним характеристикам соціуму і його регіональним складовим;

· виступає інструментом узгодження управлінських зусиль за рівнями й уточнення їх спектру, обумовленого системною природою управління.

· Необхідно також відзначити, що формулювання даного визначення є результатом застосування соціально-діяльнісного підходу і реалізації низки його принципів.

 
Date: 2015-05-05; view: 447; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию