Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Засоби контролю та критерії оцінювання знань студентів

 

Поточний контроль знань, умінь та навичок студентів проводиться з метою перевірки засвоєння студентами теоретичного матеріалу, отриманого на лекціях, і матеріалу, що надається для самостійного вивчення. Контроль здійснюється на семінарських і практичних заняттях через тестування, виконання студентами контрольних робіт і індивідуальних завдань, оцінку якості відповідей на контрольні питання. Після закінчення залікових модулів проводяться контрольне тестування за змістом модуля і індивідуальні контрольні співбесіди.

Оцінювання студентів за бальною системою:

№ пор. Вид діяльності Максимальна кількість балів
Обов’язкові види роботи
  Робота на семінарських та практичних заняттях (50% + 1 відповідь)  
  Індивідуальне завдання  
  Заліковий модуль № 1 (тестування)  
  Заліковий модуль № 2 (тестування)  
  Заліковий модуль № 3 (тестування)  
Додаткові бали
  Рецензія на реферат з інтернету  
  Реферат (із захистом)  
  Опрацювання статті з тем модулів дисципліни (1 – анотація, 2 – аналіз, 3 – прогноз)  
  Доопрацювання лекції  
  Словник термінів  
  Активна участь у проведенні групового заняття та якісна підготовка до заліку або іспиту  
  Наукова робота  

 

Якщо протягом семестру студент набирає кількість балів, яка його влаштовує, вони йому зараховуються автоматично. Під час іспиту студент може добрати додаткову кількість балів, давши відповідь на питання певного залікового або змістового модуля. Якщо протягом семестру студент набрав менше 60 балів, у цьому випадку він зобов’язаний скласти іспит за всіма заліковими модулями. Підсумковий контроль на тих же умовах можуть складати і студенти, які бажають істотно підвищити свою оцінку.

Загальна сума балів за дисципліну «Соціологія управління» складає 100 балів. Кількість балів та оцінка за національною системою співвідносяться наступним чином: 100-90 – відмінно; 89-75 – добре; 74-60 – задовільно; 59-1 – незадовільно.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS із національною

Date: 2015-05-05; view: 520; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию