Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Еволюція соціологічної теорії управління

7. До якої школи управлінської думки належать такі принципи: ідея раціоналізації всіх компонентів організації; орієнтація всіх структурних одиниць організації на її мету; загальна доцільність?

а) наукового управління;

б) адміністративної;

в) людських відносин.

 

8. Представники якої школи намагались створити універсальні принципи управління?

а) Школа наукового управління;

б) Адміністративна школа;

в) Школа людських відносин.

9. Яка школа обґрунтувала необхідність управління працею з метою підвищення її продуктивності, висунула принципи наукової організації праці та впритул підійшла до необхідності рішення задачі ефективної мотивації праці?

а) наукового управління;

б) адміністративна;

в) людських відносин.

10. Хто у своїх працях розділив всі функції управління на загальні, що належать до будь-якої сфери діяльності, й специфічні, які належать безпосе­редньо до управління підприємством?

а) А. Файоль;

б) Ф.Тейлор;

в) М. Вебер;

г) Э. Мейо.

11. Хто визначив, що чітко розроблені робочі операції та добра зарплата не завжди вели до підвищення продуктивності праці, в окремих випадках вирішальний вплив на зростання продуктивності праці робітника мють головним чином психологічні та соціальні чинники?

а) А. Файоль;

б) Ф.Тейлор;

в) М. Вебер;

г) Э. Мейо

12. Які школи істотною мірою вплинули на розвиток управлінської думки, роблячи натиск на значущості людського чинника в підвищенні ефективності діяльності організацій і управління?

а) людських відносин;

б) адміністративна;

в) наукового управління;

г) поведінкових наук.

13. Цілі якого типу формують відповідну дійсності мету, детерміновані не майбутнім, а теперішнім часом, концентруються на розробці соціальних технологій реалізації конкретних програм, що мають цілком відчутні кінцеві контури?

а) утопічні;

б) прагматичні;

в) традиційні.

14. Про який тип цілей йдеться: «Виробляє не перспективну, а ретроспек­тивну мету, яка глибоко вплетена в тіло суспільства, зберігає його статус-кво»?

а) утопічний;

б) прагматичний;

в) традиційний.

15. Який тип цілей породжує позамежну соціальну мету, для реалізації якої потрібне корінне перевлаштування всього життя суспільства?

а) утопічний;

б) прагматичний;

в) традиційний.

Date: 2015-05-05; view: 516; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию