Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проблемно-пошукові завдання

 

1. Визначте й розкрийте зміст основних рис української ментальності.

2. Проаналізуйте позитивні наслідки ведення християнства на Русі.

3. В чому полягає зміст неолітичної революції і який вплив на матеріальну і духовну культуру суспільства.

4. Розкрийте зміст основних літературних жанрів української культури ХVII–XVIII ст.

5. Вкажіть і обґрунтуйте проти чого в марксистській теорії боровся в першу чергу М. П. Драгоманов.

6. Назвіть і розкрийте проблеми вітчизняного мовознавства, які розробляв О. О. Потебня.

7. Розкрийте провідні риси творчості Т. Г. Шевченка.

8. Обґрунтуйте зміст основних видів декоративно-ужиткового мистецтва України ХVII–XVIII ст.

9. Розкрийте особливості козацтва, які визначили його роль у розбудові культури України ХVII–XVIII ст.

10. Зазначте і проаналізуйте основні риси «вченої» української поезії ХVII-XVIII ст., що обумовили її своєрідність.

11. Обґрунтуйте, що і чому повинно бути, на думку М. І. Костомарова, предметом історичної науки.

12. Проаналізуйте основні ідеї билин київського циклу.

13. Дайте характеристику основним гілкам українського козацтва ХVI–XVII ст.

14. Обґрунтуйте причини вступу українців до реєстрового війська.

15. Розкрийте форми вияву авангардизму у різних видах і жанрах українського мистецтва і науки.

16. Обґрунтуйте зміст класицизму як напряму в мистецтві і стилю художньої творчості.

17. Що, на Вашу думку, означають слова Ф. М. Достоєвського: «Краса врятує світ»?

18. Визначте причини піднесення хвилі досліджень в Україні з фоль-клористики та етнографії на зламі ХІХ–ХХ ст.

19. Назвіть, що було зроблено прогресивними педагогічними діячами України на зламі ХІХ–ХХ ст. для впровадження в життя рідної мови.

20. Розкрийте основні складові духовної культури сучасного студента.

21. Якими проблемами займався культурний рух «Молода Україна»?

22. Визначте автора повісті «Тіні забутих предків» і кінорежисера однойменного фільму та вкажіть на фольклорі і традиціях якого народу була написана ця повість.

23. Визначте зміст терміну «гуманізм», яким його розуміли українські просвітники та гуманісти XV–XVI ст.

24. Зазначте основні риси стилю рококо та наведіть приклади будівель цього стилю в Україні.

25. Назвіть і проаналізуйте основні наукові досягнення академіка В. І. Вернадського.

26. Визначте і проаналізуйте характерні риси творчості українських романтиків ХІХ ст.

27. Зазначте, проти чого було спрямоване вістря ідейної боротьби І. Вишенського.

28. Охарактеризуйте голові відмінності постмодернізму від модернізму як стилю мистецтва.

29. Розкрийте зміст етико-моральної концепції Г. С. Сковороди.

30. Охарактеризуйте зміст концепції Г. С. Сковороди про ідеальний суспільний устрій.

 

 

Date: 2015-04-23; view: 657; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию