Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль І

Семінар № 3. Культура княжої доби

План

1. Особливості слов’янської культури до прийняття християнства.

2. Християнізація – рушій нових культурних процесів у Київській державі.

3. Галицько-Волинська держава: формування західного генотипу української культури.

 

Теми рефератів:

1. «Двовір’я» та його специфічне втілення в українській культурі.

2. Зв’язок культури Київської держави з античністю.

3. Розвиток освіти та науки у Київській Русі.

4. Правова культура Київської Русі.

5. Сакральне мистецтво: архітектура, живопис, скульптура.

6. Літописання доби Київської Русі.

7. Музичне мистецтво Київської Русі.

8. Українська національна символіка.

9. Літературні пам’ятки Київської Русі.

10. Давньоруська культурна спадщина в східноєвропейському ареалі культурних традицій.

 

Питання для самоконтролю

1.У чому полягала зміна світоглядної системи у людини часів Київської Русі?

2. Дайте характеристику політичній системі та державницькій ідеології на Русі.

3. Як відбувався розвиток освіти у добу князювання Ярослава Мудрого?

4. Назвіть архітектурні пам’ятки Київської Русі та їх особливості.

5. Розвиток книжної справи. Особливості літописної, перекладної та оригінальної літератури.

6. Роль стольних міст, церкви і княжого двору в розвитку культури.

7. Кого Ви знаєте із відомих діячів культури Київської Русі?

8. Характеристика культури Київської Русі як середньовічного типу культури. Назвіть провідні жанри мистецтва.

9. Загальна характеристика соціально-політичного становища у Галицькій і Волинській землях у ХІІ–ХІІІ ст.

10. Пам’ятки мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Особливості архітектури, живопису і художніх ремесел.

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В.Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 535; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию