Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль І. Семінар № 2. Історичні передумови виникнення та

Семінар № 2. Історичні передумови виникнення та

Формування української культури

 

План

1. Українська культура як частина світової культури.

2. Витоки формування української культури, її загальна характеристика.

3. Символіка рослинного і тваринного світу в язичницькому світогляді.

4. Міфологічна спадщина, її роль у розвитку давньоруської та української культури.

Теми рефератів

1. Особливості культурологічних концепцій українських вчених.

2. Проблема Сходу і Заходу в світовій культурі.

3. Національна культура в системі світової культури.

4. Менталітет – фундамент національної культури.

5. Особливості культурного процесу скіфського періоду.

6. Духовний світ давніх слов’ян, особливості міфології.

7. Архетипи української культури.

8. «Велесова книга» – видатна пам’ятка культури стародавніх слов’ян.

9. Праслов’янська писемність.

10. Мистецькі надбання слов’ян.

11. Особливості релігійних вірувань давніх слов’ян.

 

Питання для самоконтролю

1. Назвіть чинники становлення і розвитку східнослов’янської культури.

2. Які Ви знаєте фундаментальні ознаки первісної культури.

3. Дайте характеристику палеоліту, мезоліту, неоліту на східно-українських землях.

4. У чому полягає суть автохтонної концепції походження східних слов’ян.

5. Основні етапи розвитку старослов’янської культури.

6. Що Вам відомо про античну колонізацію Північного Причорномор’я.

7. Черняхівська культура та її особливості.

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 575; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию