Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік семінарських занять

 

Семінар № 1. Історія української культури в системі гуманітарного знання.

Семінар № 2. Історичні передумови виникнення та формування української культури.

Семінар № 3. Культура княжої доби.

Семінар №4. Культура литовсько-польського періоду української історії.

Семінар № 5. Українська культура часів козаччини і Гетьманщини.

Семінар № 6. Українська культура епохи бароко та Просвітництва (друга половина ХVII-XVIII ст.).

Семінар № 7. Національно-культурне відродження України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Семінар № 8. Культурне життя України в ХХ ст.

 

 

Змістовий модуль І

Семінар № 1. Історія української культури в системі

Гуманітарного знання

План

1. Сутність і зміст культури. Матеріальна і духовна культура.

2. Категорії культури та методи дослідження історії культури.

3. Соціальні функції культури.

4. Об’єкт і предмет дисципліни «Історія української культури».

Теми рефератів

1. Феномен культури та динаміка культурних процесів.

2. Закономірності розвитку культури, її типологізація.

3. Духовна культура як спосіб самореалізації людини (на прикладі України).

4. Етнос як носій культури.

5. Українська національна культура в світовому контексті.

Питання для самоконтролю

1. Сутність і зміст культури.

2. Наведіть визначення культури.

3. Охарактеризуйте структуру і функції культури.

4. Назвіть закономірності розвитку культури.

5. Поняття цивілізації. Взаємозв’язок культури та цивілізації

5. У чому проявляється специфіка типологізації культури?

6. Які функції культури Вам відомі?

7. Визначте об’єкт і предмет дисципліни «Історія української культури».

 

Рекомендована література

1. Історія світової та української культури: підруч. для вищих навч. закладів / В. А. Греченко та інш. – К.: Літера ЛТД, 2002.

2. Історія української культури: навчальний посібник / О. П. Сидоренко, С. С. Корлюк, В. В. Власов та ін. за ред. О. П. Сидоренка – К., 2014. – 576 с.

3. Історія української культури: Курс лекцій. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 408с.

4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. Л. Шевнюк та інш.; За ред. М. М. Заковича. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2010. – 589с.

5. Українська та зарубіжна культура: Підручник / за ред. В. О. Лозового. – Вид. 2-ге. – Х.: Одісей, 2008. – 376с.

6. Шейко В. М. Історія української культури: Навч. посіб. / В. М. Шейко. В. Я. Білоцерківський. – К.,: Знання, 2009. – 271с.

 

Date: 2015-04-23; view: 481; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию