Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗДІЛ 8. Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС


Фінанси Європейського Співтовариства та окремих країн ЄС 


з доходів орієнтиром виступають доходи конкретних територій (зем­лі і общини) на душу населення. У земель з високим рівнем цих доходів частково кошти вилучаються і перерозподіляються серед зе­мель з рівнем доходів нижче середнього.

У ФРН багато уваги приділяється проведенню в життя регіональ­ної політики. Як відомо, багато федеральних земель не одне століття були самостійними державами. Це обумовило формування значних побутових (і навіть етнічних) відмінностей у населення. Звідси не­обхідність постійних пошуків оптимальних взаємовідносин в межах «вертикального і горизонтального податково-фінансового вирівню­вання». Мова йде не лише про ефективну взаємодію між федерацією (центральною владою) і землями (включаючи общини), а й між землями. В силу цього, не менш важливого значення набуває дифе­ренційований горизонтальний перерозподіл фінансових коштів між самими землями (і общинами), які знаходяться на різних рівнях соціально-економічного розвитку. Все це здійснюється в межах спе­ціальної програми «поліпшення регіональної господарської структу­ри». Контроль за ЇЇ виконанням здійснюють спільно федерація і землі. Вказана програма доповнюється «Програмою відбудови Євро­пейської економіки» (ERP). Обидві програми базуються на класифі­кації всіх економічних зон ФРН, а райони, які потребують фінансо­вої підтримки, визначаються з допомогою спеціального індикатора.

Податкова система земель налічує близько 25 податків. Землі одержують податки на майно, на спадщину, податок, який стягується при придбанні земельної ділянки, податок на автомобілі, на пиво, на проведення лотерей, скачок і від ігрових закладів, податок на пожеж­ну охорону. Ці податки дають понад 85% всіх податкових надходжень земель. Велику питому вагу займають платежі по соціальному стра­хуванню, що включають внески на медичне і пенсійне страхування і страхування по безробіттю.

Общини одержують промисловий, поземельний податок і місцеві податки (на собак, на охорону і рибалку, на друге житло тощо). Поземельним податком обкладаються сільськогосподарські і лісові підприємства, а також земельні ділянки. Податок зачіпає широкі верстви населення і стягується з отримуваного доходу в розмірі 1-2%.В дохід бюджетів общин надходять різні адміністративні збори і доходи від місцевих ліцензій. До доходів від місцевого господарства відносяться доходи від муніципальних будинків, водопостачання, га­зових заводів, електростанцій, мостів.

Проте витрати земель і общин жодною мірою не забезпечуються надходженнями податків. Для фінансування витрат місцевих бюдже-


тів земель і общин вони одержують від федерального уряду дота­ції — цільові і загальні.

Місцеві бюджети, як вже наголошувалося, хронічно дефіцитні. Во­ни обтяжені боргами. Особливо висока частка боргів у общин. По­стійне використання позик на покриття бюджетних дефіцитів і фі­нансування капіталовкладень посилює зростання місцевої заборгова­ності і є однією з причин погіршення фінансового стану місцевих бюджетів.

До основних податків земель можна віднести такі.

1. Найбільший податок — податок з власників транспортних засо­бів. Передбачається його ліквідація при відповідному підвищенні ставки податку на паливо.

2. Податок на майно (береться з сільськогосподарського майна та лісових угідь, з землі, виробничого та іншого майна (банків, приват­ного акціонерного капіталу тощо).

3. Податок на спадщину (ставка коливається у розмірах від 3% до 35% для дружини (чоловіка) і дітей, та від 20 до 70% для інших осіб).

До податків громад належать такі.

1. Податок з підприємств.

2. Податок на землю.

3. Податок на пожежні дружини.

4. Податок на заклади відпочинку і розваг.

5. Податок на собак.

6. Податок на кіно.

7. Податок на полювання і рибальство.

8. Податок на напої.

9. Податок на парі у кінних перегонах (скачках).

 

10. Податок на розлив алкогольних напоїв.

11. Церковний податок (8—9% від прибуткового податку), кошти від якого церква використовує на утримання належних їй шкіл, ди­тячих садочків, будинків ветеранів.

Розподіл загальної суми податкових надходжень відбувається таким чином:

1) Федерації - 47,5%;

2) Землям - 34,8%;

3) Громадам — 12,8%;

4) ЄС - 4,8%.

У майбутньому планується скоротити кількість податків, довівши їх до 6—8:

1) на доход громадян;

2) на доход юридичних осіб;
Date: 2015-12-11; view: 88; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию