Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І бөлім Жазықтықтардың қасиеттері 4 page

AB=10, BC=17, AC=21, L-бүйір қыры, L=18 p=

S=

V=SABC*L, L-бүйір қыры

V=84*18=1512cм3
2007 ж №9 (5 нұсқа №24) Дұрыс төртбұрышты призманың диогоналі мен бүйір жағының арасындағы бұрыш 300, ал табанының қабырғасы а-ға тең. Призманың көлемін табыңыз. <TAM=300, AB=a V-? TM=a, MA=2a MA2=a2+a2+h2

h2=4a2-2a2=2a2 h= a SABC=a2 V= SABC*h=a2* a= a3

№10 (11 нұсқа №14)Төртбұрышты дұрыс призманың диогоналі бүйір жағымен 300 бұрыш жасап көлбейді. Диогоналінің табан жазықтығымен жасайтын бұрышын табыңыз.

<TAM=300, AB=a V-? TM=a, AM=2a AC= a cos = =450

№11 (15 нұсқа №24)Үшбұрышты дұрыс призманың табан қабырғасы мен оған қарсы жатқан қырының ортасы арқылы өтетін жазықтық табан жазықтығымен 450 бұрыш жасайды.Табан қабырғасы а-ға тең болса, призманың бүйір бетінің ауданын табыңыз. AB=a, <KOC=450 Sб.б-? OC2=BC2-OB2

OC= =tg450 KC= H=2* =a

P=3a Sб.б=PH=3a* a =3 a3

2009ж №12 (2 нұсқа №18)Тік призманың табанында жатқан үшбұрыштың бір қабырғасы 2м, ал қалғандары 3м-ге тең. Призманың бүйір қыры 4м. Осы призмамен көлемдері бірдей кубтың қырын табыңыз. AB=2м, AC=BC=3м, AM=4м, Vпризма=Vкуб P=

S= Vпризма=SH=2 *4=8 Vкуб=a3 a3=8 a=2

2010 ж №13 (11 нұсқа №9)А(2;0;0), В(0;0;0), С(0;2;0) В1(0;0;2) АВСА1В1С1 призманың төбелері болса, С1 нүктесінің координатасын табыңыз.C1(0;2;2)
№14 (11 нұсқа №25) Дұрыс төртбұрышты призманың табанының диогоналі 4 см, бүйір жағының диогоналі 5см. Осы призмаға іштей сызылған цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз. AC=4 см AT=5 см Sб.б-цилиндр-? Sб.б=2 RH AC2=AB2+BC2 2AB2=32 AB2=16 AB=4 AP2=AT2-PT2=25-16=9AP=3 см R=AC:2=4 :2=2

Sб.б=2 RH=2 *2 *3=12 см2

ҮІ бөлім ШарЖарты дөңгелек өзін шектейтін диаметрден айналғанда шығатын фигураны шар деп атайды.

V= R3

S=4 R2


2003ж №1 ( 1 нұсқа №27)
Шардың радиусы 8 см-ге, ал қиманың радиусы см-ге тең. Шардың центрінен қима жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз.

R=OB=8 см

AB= см

AO-?

AO2=OB2-AB2 AO2=64-15=49 AO=7см
№2(15 нұсқа №11)Радиусы 41 см шар центрінен 9 см қашықтықты жазықтықпен қиылған. Қиманың ауданын табыңыз.

R=OB=41 см

AO=9 см

AB2=OB2-AO2

AB2=1681-81=1600 S= R2 S=1600

№3 (17 нұсқа №27)Шар бетінің ауданы 36 . Шардың көлемін табыңыз. S=4 R2

36 =4 R2 R=3 V= R3= *33=36

№4 (29 нұсқа №11)Үш шардың радиустары 3см, 4см, 5 см. Көлемі осы шарлардың көлемдерінің арифметикалық ортасына тең болатын шардың радиусы неге тең?

R1=3см, V1= R13= *33=36 R2=4см, V2= R23= *43=

R3=5 см, V3= R33= *53= V= (V1+V2+V3)= (36 + + )= *288 =96

V= R3 R3= R=

2004ж №5( 15 нұсқа №30)Радиусы 17 см болып келетін шар оның центрінен 15см қашықтықта жазықтықпен қиылысады. Қима ауданын табыңыз.

R=OB=17 см

AO=15 см

AB2=OB2-AO2 AB2=289-225=64 S= R2 S=64

№6(20 нұсқа №30) Шар секторының табанындағы шеңбердің радиусы см-ге, ал шардың радиусы 3см-ге тең. Шар секторының көлемін табыңыз.

R=OA= 3см AB= см BO2=OA2-AB2 BO2=9-5=4 BO=d=2cм

H=R-d=3-2=1cм V= R2H= *9*1=6
№7 (22 нұсқа №30)Шар бетінің ауданы 100 . Шардың көлемін табыңыз. S=4 R2

100 =4 R2 R=5 V= R3= *53=

№8 (32 нұсқа №30)Шар бетіне тиісті C, D және Е нүктелері берілген және CD=7 cм, DE=8cм, CE=9 cм. Шардың центрінен CDE үшбұрыш жазықтығының центріне дейінгі қашықтық 1 см-ге тең болса, шар бетінің ауданын табыңыз. AO=1cм, P= (7+8+9)=12 S= RCDE= OE2=AO2+AE2 OE= S=4 R2S=4 * =92,2

2005 ж №9 (9нұсқа №28)Бір шар бетінің ауданы 18см2-қа тең. Көлемі берілген шар көлемінен 8 есе үлкен екінші шар бетінің ауданын табыңыз. S1=18 см2 4 R2=18 R2= R= V1= R3= *( )3= V=V1*8= *8= = R3 R= S=4 R2 S=4 * =72cм2

№10(28 нұсқа№30)V= 3тең болатын шар конусқа іштей сызылған.Конустың биіктігі 3 см болса, көлемін табыңыз. V= R3 R3= Rшар=1 SO=HL-жасаушысы L2=H2+R2 L= Rшар= =1 3R=R+ =2R 4R2=9+R2 R2=3 Sконус= R2 Sконус=3 V= SконусH= *3 *3=3

№11 (29 нұсқа №30) Шарлардың радиустары 25 дм, 29 дм, ал олардың центрлерінің ара қашықтығы 36 дм.Шарлардың беттерінің қиылысу сызығының ұзындығын табыңыз.

AB=25 дм, BC=29 дм, AC=36 дм AD=x , DC=36-x BD2=AB2-AD2

BD2=BC2-DC2 252-x2=292-(36-x)2 625- x2=841-1296+72x- x2 72x=1080

x=15 BD2=AB2-AD2 BD2=625-225=400 BD=20

C=2 R=2 *20=40 дм=4 м

2006 ж №12(26 нұсқа №14)Шардың көлемінің және оның беттерінің аудандарының сан мәндері тең. Шардың радиусын табыңыз. Vшар= Sб.б R3=4 R2 R=3 cм

2007ж №13( 2 нұсқа №30) Сыртқы диаметрі 10,7 см, ал ішкі диаметрі 8,6 см-ге тең іші қуыс шойын шардың массасын есептеп шығарыңдар. Шойын тығыздығы 7,3г/см3

AB=10,7 см CD=8,6 см =7,3 г/см3 m= V

R1=AB/2=10,7:2=5,35 V1= R13= *5,353=204,17

R2=CD/2=8,6:2=4,3 V2= R23= *4,33=106,009

V=V1-V2=204,17 -106,009 =98,161 m= V m=7,3*98,161 =716,6

№14(6 нұсқа №14) Шардың көлемі 288 см3. Шар бетінің ауданын табу керек.

V=288 см3 R3=288 R=6 S=4 R2=4 *62=144

2009ж №15(9 нұсқа №18)Шарды қиятын екі параллель жазықтық шар центрінің екі жағында орналасқан. Қималардың аудандары 144 және 25 . Жазықтықтардың арасы 17 см болса, шар бетінің ауданын табу керек.

AB=17см S1=144 S2=25 Sшар-? R12=144 BC=R1=12

R22=25 AD=R2=5 AO=x, BO=17-x CO2=BO2+BC2 DO2=AO2+AD2

DO=CO=R (17-x)2+144=x2+25 289-34x+x2+144= x2+25 34x=408

X=12 AO=12, DO2=144+25=169 DO=13 S=4 *R2=676

№16 (18 нұсқа №24) Шардың өзара перпендикуляр екі қимасының ортақ хордасының ұзындығы 12 см. Қималардың аудандары 100 және 64 болса, шардың радиусын табыңыз. S1=100 R1=10 S2=64 R2=8 AB=12 см. AKD; KD2=AD2-AK2 KD2=100-36=64 KD=8 BKC KC2=BC2-KB2

KC2=64-36=28 KC=2 DKO; KO2=KD2+DO2 KO2=64+28=92

AKO AO2=AK2+KO2 AO2=36+92=128 R=

2010ж №17 (15 нұсқа №25)Сфера центрінің бір жағында орналасқан, сфераны қиятын параллель жазықтықтардың қималарының ұзындығы 10 және 24 . Жазықтықтардың арасы 7 см болса, сфера бетінің ауданын табыңыз. AB=7, C1=10 , C2=24 . Sсфера-? 2 R1=10 AC=R1=5 2 R2=24 . BD=R2=12 AOC; BO=x AO=x+7 OC2=AO2+AC2=(x+7)2+25 BOD OD2=BO2+BD2=x2+144 OC=OD=R (x+7)2+25= x2+144 X2+14x+49+25=x2+144 14x=70 X=5 R2= x2+144=25+144=169 R=13 S=4 *R2=4 *169=676

ҮІІ бөлім Цилиндр Цилиндрдеп тік төртбұрышты оның қабырғаларының бірінен айналдырғанда шығатын фигураны айтады. V= R2H Sб.б=2 RH Sт.б= Sб.б+2Sтаб

2003ж №1 (7 нұсқа №21) Биіктігі 3см-ге тең, ал осьтік қимасы шаршы болатын цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз. AC=H=3см R=AB:2=3:2=1,5 см S=2 RH

S=2 *1,5*3=9

№2 (13 нұсқа №11)Цилиндр биіктігі 2 м, табан радиусы 3 см. Көлемін табыңыз.

H=2 м=200 см. R=3 см. V= R2H V= *32*200=1800 см3

№3 (14 нұсқа №11)Цилиндрдің биіктігі 6 дм, ал табанының радиусы 5дм. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз. H=6 дм, R=5дм. S=2 RH S=2 *5*6=60 дм2

№4 (16 нұсқа №11)Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы 24 см2. Бүйір бетінің ауданын табыңыз. SABCD=24 см2, Sб.б=2 RH AB=2R AC=H SABCD=AB*AC Sб.б=24 см2

№5 (16 нұсқа №27)Осьтік қимасының ауданы 30см2, ал табанының ауданы 9 см2 цилиндр берілген. Көлемін табыңыз. SABCD=30 см2, Sтаб=9 см2 Sтаб= R2 R2=9


Date: 2015-12-10; view: 1553; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию