Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І бөлім Жазықтықтардың қасиеттері 4 page

AB=10, BC=17, AC=21, L-бүйір қыры, L=18 p=

S=

V=SABC*L, L-бүйір қыры

V=84*18=1512cм3
2007 ж №9 (5 нұсқа №24) Дұрыс төртбұрышты призманың диогоналі мен бүйір жағының арасындағы бұрыш 300, ал табанының қабырғасы а-ға тең. Призманың көлемін табыңыз. <TAM=300, AB=a V-? TM=a, MA=2a MA2=a2+a2+h2

h2=4a2-2a2=2a2 h= a SABC=a2 V= SABC*h=a2* a= a3

№10 (11 нұсқа №14)Төртбұрышты дұрыс призманың диогоналі бүйір жағымен 300 бұрыш жасап көлбейді. Диогоналінің табан жазықтығымен жасайтын бұрышын табыңыз.

<TAM=300, AB=a V-? TM=a, AM=2a AC= a cos = =450

№11 (15 нұсқа №24)Үшбұрышты дұрыс призманың табан қабырғасы мен оған қарсы жатқан қырының ортасы арқылы өтетін жазықтық табан жазықтығымен 450 бұрыш жасайды.Табан қабырғасы а-ға тең болса, призманың бүйір бетінің ауданын табыңыз. AB=a, <KOC=450 Sб.б-? OC2=BC2-OB2

OC= =tg450 KC= H=2* =a

P=3a Sб.б=PH=3a* a =3 a3

2009ж №12 (2 нұсқа №18)Тік призманың табанында жатқан үшбұрыштың бір қабырғасы 2м, ал қалғандары 3м-ге тең. Призманың бүйір қыры 4м. Осы призмамен көлемдері бірдей кубтың қырын табыңыз. AB=2м, AC=BC=3м, AM=4м, Vпризма=Vкуб P=

S= Vпризма=SH=2 *4=8 Vкуб=a3 a3=8 a=2

2010 ж №13 (11 нұсқа №9)А(2;0;0), В(0;0;0), С(0;2;0) В1(0;0;2) АВСА1В1С1 призманың төбелері болса, С1 нүктесінің координатасын табыңыз.C1(0;2;2)
№14 (11 нұсқа №25) Дұрыс төртбұрышты призманың табанының диогоналі 4 см, бүйір жағының диогоналі 5см. Осы призмаға іштей сызылған цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз. AC=4 см AT=5 см Sб.б-цилиндр-? Sб.б=2 RH AC2=AB2+BC2 2AB2=32 AB2=16 AB=4 AP2=AT2-PT2=25-16=9

AP=3 см R=AC:2=4 :2=2

Sб.б=2 RH=2 *2 *3=12 см2

ҮІ бөлім ШарЖарты дөңгелек өзін шектейтін диаметрден айналғанда шығатын фигураны шар деп атайды.

V= R3

S=4 R2


2003ж №1 ( 1 нұсқа №27)
Шардың радиусы 8 см-ге, ал қиманың радиусы см-ге тең. Шардың центрінен қима жазықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз.

R=OB=8 см

AB= см

AO-?

AO2=OB2-AB2 AO2=64-15=49 AO=7см
№2(15 нұсқа №11)Радиусы 41 см шар центрінен 9 см қашықтықты жазықтықпен қиылған. Қиманың ауданын табыңыз.

R=OB=41 см

AO=9 см

AB2=OB2-AO2

AB2=1681-81=1600 S= R2 S=1600

№3 (17 нұсқа №27)Шар бетінің ауданы 36 . Шардың көлемін табыңыз. S=4 R2

36 =4 R2 R=3 V= R3= *33=36

№4 (29 нұсқа №11)Үш шардың радиустары 3см, 4см, 5 см. Көлемі осы шарлардың көлемдерінің арифметикалық ортасына тең болатын шардың радиусы неге тең?

R1=3см, V1= R13= *33=36 R2=4см, V2= R23= *43=

R3=5 см, V3= R33= *53= V= (V1+V2+V3)= (36 + + )= *288 =96

V= R3 R3= R=

2004ж №5( 15 нұсқа №30)Радиусы 17 см болып келетін шар оның центрінен 15см қашықтықта жазықтықпен қиылысады. Қима ауданын табыңыз.

R=OB=17 см

AO=15 см

AB2=OB2-AO2 AB2=289-225=64 S= R2 S=64

№6(20 нұсқа №30) Шар секторының табанындағы шеңбердің радиусы см-ге, ал шардың радиусы 3см-ге тең. Шар секторының көлемін табыңыз.

R=OA= 3см AB= см BO2=OA2-AB2 BO2=9-5=4 BO=d=2cм

H=R-d=3-2=1cм V= R2H= *9*1=6
№7 (22 нұсқа №30)Шар бетінің ауданы 100 . Шардың көлемін табыңыз. S=4 R2

100 =4 R2 R=5 V= R3= *53=

№8 (32 нұсқа №30)Шар бетіне тиісті C, D және Е нүктелері берілген және CD=7 cм, DE=8cм, CE=9 cм. Шардың центрінен CDE үшбұрыш жазықтығының центріне дейінгі қашықтық 1 см-ге тең болса, шар бетінің ауданын табыңыз. AO=1cм, P= (7+8+9)=12 S= RCDE= OE2=AO2+AE2 OE= S=4 R2S=4 * =92,2

2005 ж №9 (9нұсқа №28)Бір шар бетінің ауданы 18см2-қа тең. Көлемі берілген шар көлемінен 8 есе үлкен екінші шар бетінің ауданын табыңыз. S1=18 см2 4 R2=18 R2= R= V1= R3= *( )3= V=V1*8= *8= = R3 R= S=4 R2 S=4 * =72cм2

№10(28 нұсқа№30)V= 3тең болатын шар конусқа іштей сызылған.Конустың биіктігі 3 см болса, көлемін табыңыз. V= R3 R3= Rшар=1 SO=H

L-жасаушысы L2=H2+R2 L= Rшар= =1 3R=R+ =2R 4R2=9+R2 R2=3 Sконус= R2 Sконус=3 V= SконусH= *3 *3=3

№11 (29 нұсқа №30) Шарлардың радиустары 25 дм, 29 дм, ал олардың центрлерінің ара қашықтығы 36 дм.Шарлардың беттерінің қиылысу сызығының ұзындығын табыңыз.

AB=25 дм, BC=29 дм, AC=36 дм AD=x , DC=36-x BD2=AB2-AD2

BD2=BC2-DC2 252-x2=292-(36-x)2 625- x2=841-1296+72x- x2 72x=1080

x=15 BD2=AB2-AD2 BD2=625-225=400 BD=20

C=2 R=2 *20=40 дм=4 м

2006 ж №12(26 нұсқа №14)Шардың көлемінің және оның беттерінің аудандарының сан мәндері тең. Шардың радиусын табыңыз. Vшар= Sб.б R3=4 R2 R=3 cм

2007ж №13( 2 нұсқа №30) Сыртқы диаметрі 10,7 см, ал ішкі диаметрі 8,6 см-ге тең іші қуыс шойын шардың массасын есептеп шығарыңдар. Шойын тығыздығы 7,3г/см3

AB=10,7 см CD=8,6 см =7,3 г/см3 m= V

R1=AB/2=10,7:2=5,35 V1= R13= *5,353=204,17

R2=CD/2=8,6:2=4,3 V2= R23= *4,33=106,009

V=V1-V2=204,17 -106,009 =98,161 m= V m=7,3*98,161 =716,6

№14(6 нұсқа №14) Шардың көлемі 288 см3. Шар бетінің ауданын табу керек.

V=288 см3 R3=288 R=6 S=4 R2=4 *62=144

2009ж №15(9 нұсқа №18)Шарды қиятын екі параллель жазықтық шар центрінің екі жағында орналасқан. Қималардың аудандары 144 және 25 . Жазықтықтардың арасы 17 см болса, шар бетінің ауданын табу керек.

AB=17см S1=144 S2=25 Sшар-? R12=144 BC=R1=12

R22=25 AD=R2=5 AO=x, BO=17-x CO2=BO2+BC2 DO2=AO2+AD2

DO=CO=R (17-x)2+144=x2+25 289-34x+x2+144= x2+25 34x=408

X=12 AO=12, DO2=144+25=169 DO=13 S=4 *R2=676

№16 (18 нұсқа №24) Шардың өзара перпендикуляр екі қимасының ортақ хордасының ұзындығы 12 см. Қималардың аудандары 100 және 64 болса, шардың радиусын табыңыз. S1=100 R1=10 S2=64 R2=8 AB=12 см. AKD; KD2=AD2-AK2 KD2=100-36=64 KD=8 BKC KC2=BC2-KB2

KC2=64-36=28 KC=2 DKO; KO2=KD2+DO2 KO2=64+28=92

AKO AO2=AK2+KO2 AO2=36+92=128 R=

2010ж №17 (15 нұсқа №25)Сфера центрінің бір жағында орналасқан, сфераны қиятын параллель жазықтықтардың қималарының ұзындығы 10 және 24 . Жазықтықтардың арасы 7 см болса, сфера бетінің ауданын табыңыз. AB=7, C1=10 , C2=24 . Sсфера-? 2 R1=10 AC=R1=5 2 R2=24 . BD=R2=12 AOC; BO=x AO=x+7 OC2=AO2+AC2=(x+7)2+25 BOD OD2=BO2+BD2=x2+144 OC=OD=R (x+7)2+25= x2+144 X2+14x+49+25=x2+144 14x=70 X=5 R2= x2+144=25+144=169 R=13 S=4 *R2=4 *169=676

ҮІІ бөлім Цилиндр Цилиндрдеп тік төртбұрышты оның қабырғаларының бірінен айналдырғанда шығатын фигураны айтады. V= R2H Sб.б=2 RH Sт.б= Sб.б+2Sтаб

2003ж №1 (7 нұсқа №21) Биіктігі 3см-ге тең, ал осьтік қимасы шаршы болатын цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз. AC=H=3см R=AB:2=3:2=1,5 см S=2 RH

S=2 *1,5*3=9

№2 (13 нұсқа №11)Цилиндр биіктігі 2 м, табан радиусы 3 см. Көлемін табыңыз.

H=2 м=200 см. R=3 см. V= R2H V= *32*200=1800 см3

№3 (14 нұсқа №11)Цилиндрдің биіктігі 6 дм, ал табанының радиусы 5дм. Цилиндрдің бүйір бетінің ауданын табыңыз. H=6 дм, R=5дм. S=2 RH S=2 *5*6=60 дм2

№4 (16 нұсқа №11)Цилиндрдің осьтік қимасының ауданы 24 см2. Бүйір бетінің ауданын табыңыз. SABCD=24 см2, Sб.б=2 RH AB=2R AC=H SABCD=AB*AC Sб.б=24 см2

№5 (16 нұсқа №27)Осьтік қимасының ауданы 30см2, ал табанының ауданы 9 см2 цилиндр берілген. Көлемін табыңыз. SABCD=30 см2, Sтаб=9 см2 Sтаб= R2 R2=9

Date: 2015-12-10; view: 4233; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию