Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання. Завдання 1. Проаналізуйте інститут специфікації за ЦК України (ст

Завдання 1. Проаналізуйте інститут специфікації за ЦК України (ст. 332). Висловіть свої міркування з приводу умов виникнення права власності на боці специфікатора.

Завдання 2. Дайте порівняльну характеристику понять «знахідка», «скарб», «безхазяйне майно», «майно, від якого власник відмовився», «майно, яке може набуватися за набувальною давністю» (ст. 335-338, 343-344 ЦК).

 

Нормативно-правові акти:

1. Земельний кодекс України: від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27.

2. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 року № 2482-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 524.

3. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 року № 185-V // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 456.

4. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.

5. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06 березня 1992 року № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 350.

6. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10 квітня 1992 року № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.

7. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08 червня 2000 року № 1805-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

8. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 268.

9. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

10. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.11. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03 березня 1998 року № 147/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228.

12. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01 липня 2004 року № 1952-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

13. Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва: Закон України від 14 вересня 2000 року № 1953-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 45. – Ст. 375.

14. Про нотаріат: Закон України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

15. Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

16. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності: Закон України 17 листопада 2009 року № 1559-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

17. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.

18. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06 квітня 2000 року № 1647-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 224.

19. Про право власності на окремі види майна: Затверджено Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.

20. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 // Урядовий кур'єр від 30 квітня 2011року. – № 79.

21. Про затвердження порядку відчуження об’єктів державної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 06 червня 2007 року № 803 // Офіційний вісник України. – 2007. –№ 43. – Ст. 1714.

22. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 632.

23. Про заходи щодо вдосконалення діяльності органів державної влади під час здійснення операцій з конфіскованим і безхазяйним майном: Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року // Урядовий кур'єр від 27 грудня 2006 року. – № 245.

Література:

1. Аврамова О.Є. Позбавлення суб’єктивного права на житло: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / О.Є. Аврамова. – Х., 2008. – 16 с.

2. Баранюк А.З. Позбавлення права приватної власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / А.З. Баранюк. – Львів, 2006. – 16 с.

3. Воронова О.В. Підстави набуття права власності на житло: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03/ О.В. Воронова. – К., 2005. – 20 с.4. Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.06 / О.В. Єлісєєва. – Київ, 2006. – 17 с.

5. Кот О. Деякі проблеми визнання права власності на самочинно збудоване майно / О. Кот // Право України. – 2011. – № 5. – С. 136 – 141.

6. Місяць А.П. Категорія відчуження у цивільному праві: вступ до проблематики / А.П. Місяць // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – № 6(9). – 2011. – С. 121 – 125.

7. Місяць А.П. Відчуження майна, яке не є власністю особи, на підставі рішення (акту) органу державної влади, місцевого самоврядування або їх посадовими особами / А.П. Місяць // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» – 2012. – Вип. № 20. – Ч. ІІ. – Т. І. – С. 211 – 215.

8. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве / К.И. Скловский. – 5-е изд . – М.: Статут, 2010. – 893 с.

9. Спасибо І.А. Набуття права власності в цивільному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 / І.А. Спасибо. – К., 2009. – 19 с.

10. Харитонов Є. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України / Є. Харитонов, О. Харитонова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 60 – 64.

11. Харченко О.С. Підстави припинення права власності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.03 / О.С. Харченко. – К., 2007. – 19 с.

12. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 5: Право власності та інші речові права / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2011. – С. 68-271.

13. Цивільне право України: підручник [Текст] : в 2 т. Т. 1 / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької,В. О. Кучера. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 444 с.

14. Яворська О.С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України: [навчальний посібник] / О.С. Яворська. – К.: Атіка, 2008. – С. 27 – 127.

 

 

Тема: ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ( 4 год.)

1. Право приватної власності: загальні положення.

2. Підстави виникнення права приватної власності фізичних осіб.

3. Об’єкти права приватної власності фізичних осіб.

4. Припинення права приватної власності фізичних осіб.

5. Юридичні особи як суб’єкти права власності.

5.1. Особливості здійснення права приватної власності господарськими товариствами.

5.2. Право власності кооперативів.

5.3. Здійснення права власності громадськими та релігійними організаціями.

5.4. Право власності інших юридичних осіб (об’єднань підприємств, установ, організацій).

 

Контрольні питання:

1. Хто є суб’єктами права приватної власності?

2. Які підстави набуття права приватної власності?

3. Які особливості набуття та здійснення права власності господарських товариств?

4. Які особливості набуття та здійснення права власності релігійних організацій?

5. Які підстави припинення права приватної власності?

 

Задачі

Задача 1. Гр. Н. подала заяву з усіма необхідними документами для приватизації державної квартири, де вона проживала. Дата реєстрації заяви – 15.05.2000 р. А 21.05.2000 р. Н. померла. Спадкоємцями Н. за законом є чоловік та син В.

Чи буде включена квартира до складу спадщини? Чи зміниться вирішення ситуації, якби смерть сталася 12.06.2000 р.? Проаналізуйте Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», Постанову Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. «Про судову практику справах за позовами про захист права приватної власності».

Задача 2. В. зареєстрував приватне підприємство з пошиття чоловічого одягу. За спільні з дружиною кошти було придбано необхідні обладнання, матеріали та проведено інші витрати, пов’язані із створенням підприємства та налагодженням виробництва.

Через деякий час шлюб було розірвано в судовому порядку і дружина В. заявила вимогу про повернення їй половини затрачених коштів, вкладених у ПП та про виплату їй грошової компенсації – половини вартості активів ПП.

Чи законні та обгрунтовані вимоги дружини? Чи підлягають задоволенню ці вимоги? Викладіть письмово мотивувальну та резолютивну частину судового рішення щодо заявлених вимог.

Ознайомтеся із ст. 60, 65, 68 Сімейного кодексу.

Задача 3. Н. є власником пакету акцій ВАТ «Х» в кількості 2000 штук на загальну суму 5829 грн. Загальними зборами ВАТ було прийнято рішення про викуп акцій у тих акціонерів, які володіють пакетом у 2500 штук і менше для подальшого розповсюдження цих акцій серед своїх працівників. Гр. Н. як і інші дрібні акціонери голосували проти такого рішення, але більшістю голосів воно все ж таки було прийнято.

Проаналізуйте ст. ст. 32, 41 Закону «Про господарські товариства».

Який механізм захисту прав акціонерів? Чи підлягає захисту право Н. І в який спосіб? Чи досконалою на Ваш погляд є редакція ст. 32 Закону «Про господарські товариства».

 

Задача 4. За договором довічного утримання відчужувач А. передавав у власність набувачу П. 2-х кімнатну квартиру взамін чого П. зобов’язувався утримувати А. Договір було нотаріально посвідчено 15.09.2000 р. Тривалий час П. Надавав А. періодичну грошову допомогу, купував продукти, деякий одяг. В травні 2001 р. П. Звернувся до А. з проханням на вселення у квартиру. А. відмовився поселити П. у квартиру і пригрозив подати позов до суду про розірвання договору. П. звернувся в суд з вимогою надати йому право проживання у квартирі, оскільки він добросовісно виконує всі умови договору.

Проаналізуйте ситуацію. З якого моменту у П. виникло право власності на квартиру за договором довічного утримання? Чи вправі П. вимагати вселення у квартиру до А? Яким на Вашу думку може бути рішення суду?

Проаналізуйте ст.ст. 744-756 ЦК України.

Задача 5. Ш. після відбування кримінального покарання за погодженням із сільським головою поселився в пустуючий будинок, власники якого давно померли, в одному із сіл. Будинок на баланс сільради не був зарахований і потребував значного ремонту. Ш. відремонтував його, власноручно поміняв вікна та двері, провів інші необхідні роботи. Через деякий час (4,5 роки) він звернувся до голови сільради з проханням узаконити його права. Ш. хотів передати будинок племіннику за умови, що той буде доглядати його (Ш.) Сільський голова відмовився видати будь-які правопідтверджуючі документи Ш.

Чи законні вимоги Ш. про визнання за ним права власності на безгосподарний будинок? Яке на Вашу думку можливе вирішення ситуації?

 

Задача 6. Громадянин Б. заснував приватне підприємство «Черевичок» по пошиттю та ремонту взуття. На власні кошти Б. закупив швейні машини, орендував приміщення, уклав трудові договори з працівниками. Охарактеризуйте відносини між Б. та ПП. Хто є суб’єктом права власності на швейні машини, сировину та готову продукцію?

 

Задача 7. За домовленістю В., Я. та Ш. було створено ТзОВ для надання побутових послуг. В установчому договорі було зафіксовано що В. передає як внесок до статутного фонду автомобіль "Ока", Д. передає приватизовану квартиру (під офіс), Ш. свою частку вносить грошима. Визначте суб’єктів права власності на автомобіль, квартиру та грошові кошти? Який характер взаємовідносин між ТзОВ та його засновниками?

 

Задача 8. Громадянин Т. – учасник ТзОВ «Оксана» подав заяву про вихід з учасників товариства. В заяві була вимога про повернення автомобіля, переданого у статутний фонд ТзОВ при його заснуванні. Проаналізуйте положення Закону України «Про господарські товариства». Яке можливе вирішення ситуації?


Date: 2015-10-19; view: 167; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию