Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОКІ ПІСЬМА Ў АСНОЎНЫ ПЕРЫЯД НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ

Па традыцыі навучанне пісьму праводзіцца ў адзнстве з навучаннем чытанню: на ўроках пісьма дзеці авалодваюць той рукапіснай літарай, з друкаваным варыянтам якой яны пазнаёміліся на папярэднім уроку чытання.

Задачы навучання пісьму: а) Фарміраванне выразнага, дастаткова прыгожага і хуткага пісьма; б) Развіццё дробнай мускулатуры і свабоды рукі; в) Выпрацоўка правільнага напісання літар, іх рацыянальных злучэнняў; г) Дасягненне рытмічнасці і плаўнасці пісьма.

Працэс навучання пісьму працяглы і складаны. Урокі пісьма – працяг урокаў чытання. Паміж вусным і пісьмовым маўленнем назіраюцца якасныя адрозненні (розныя спосабы выражэння думак, розная ступень свядомасці і адвольнасці). Вучань, якому трэба напісаць слова, мае справу з гукамі, з якіх яно складаецца, і з літарамі, з дапамогай якіх яно пішацца.

На працягу ўсяго асноўнага перыяду вучні авалодваюць пісьмом вялікіх і маленькіх літар у тым парадку, у якім яны ідуць у буквары.

У сучасных пропісах 3 – 4 радкі адводзяцца авалоданню напісання літар:

1 радок – вучань абводзіць кожную літару па ўзору, выпісанаму кропкамі, гэта значыць атрымлівае перашапачатковае рухацельнае ўяўленне літары ў межах лінеек;

2 радок – вучань абводзіць частку літары (таксама надрукаваную кропкамі), самастойна дапісваючы яе астатнюю частку;

3 радок – вучань абводзіць меншую частку літары, дапісваючы большую частку самастойна;

4 радок – вучань самастойна піша ўсю літару поўнасцю.

На апошнім этапе работы настаўнік павінен вельмі ўважліва прасачыць за работай кожнага вучня, заўважыць, ці ёсць памылкі ў напісанні літар, і пабудаваць індывідуальную работы па выпраўленню тых ці іншых недахопаў.

Структура ўрока пісьма на асноўным этапе навучання

1. Падрыхтоўка да пісьма. 2. Аналіз слова: выдзяленне склада, гука, падбор дзецьмі слоў з выдзеленым гукам. 3.Паказ рукапіснай літары. 4. Пісьмо настаўнікам літары на дошцы з падрабязным тлумачэннем, як пісаць, з якіх элементаў складаецца літара. 5. Рух рукой у паветры.

6. Пісьмо новай літары вучнямі.7. Злучэнне літары ў склады і складоў у словы з тлумачэннем, якім тыпам злучэння карыстацца (верхнім ці ніжнім).8. Пісьмо слоў.9. Пісьмо пад дыктоўку з папярэднім гука-літарным аналізам. 10. Падрыхтоўка да перапынку.

Работа на пісьме не зводзіцца да выпрацоўкі толькі графічных навыкаў пісьма, шырока ажыццяўляецца граматычная і арфаграфічная прапедэўтыка: прасцейшыя выпадк напісання ненаціскных галосных, глухіх і звонкіх зычных, абазначэнне цвёрдасці і мяккасці зычных на пісьме, правілы аб вялікай літары, асобнае напісанне слоў у радку.

На ўроках пісьма ў асноўны перыяд навучання грамаце, апрача традыцыйнага спісвання літар, складоў, слоў, сказаў, шырока практыкуюцца такія віды пісьмовых работ, як спісванне з рознага роду граматычнымі і арфаграфічнымі заданнямі, зрокавыя і слыхавыя дыктанты, пісьмо па памяці, разгортванне сказаў, складанне і запіс адказаў на пытанні. Такім чынам, структуры ўрокаў пісьма цэнтральнае месца займаюць практыкаванні ў пісьме.

 


Date: 2015-10-19; view: 3868; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию