Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОКІ ПІСЬМА Ў АСНОЎНЫ ПЕРЫЯД НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ

Па традыцыі навучанне пісьму праводзіцца ў адзнстве з навучаннем чытанню: на ўроках пісьма дзеці авалодваюць той рукапіснай літарай, з друкаваным варыянтам якой яны пазнаёміліся на папярэднім уроку чытання.

Задачы навучання пісьму: а) Фарміраванне выразнага, дастаткова прыгожага і хуткага пісьма; б) Развіццё дробнай мускулатуры і свабоды рукі; в) Выпрацоўка правільнага напісання літар, іх рацыянальных злучэнняў; г) Дасягненне рытмічнасці і плаўнасці пісьма.

Працэс навучання пісьму працяглы і складаны. Урокі пісьма – працяг урокаў чытання. Паміж вусным і пісьмовым маўленнем назіраюцца якасныя адрозненні (розныя спосабы выражэння думак, розная ступень свядомасці і адвольнасці). Вучань, якому трэба напісаць слова, мае справу з гукамі, з якіх яно складаецца, і з літарамі, з дапамогай якіх яно пішацца.

На працягу ўсяго асноўнага перыяду вучні авалодваюць пісьмом вялікіх і маленькіх літар у тым парадку, у якім яны ідуць у буквары.

У сучасных пропісах 3 – 4 радкі адводзяцца авалоданню напісання літар:

1 радок – вучань абводзіць кожную літару па ўзору, выпісанаму кропкамі, гэта значыць атрымлівае перашапачатковае рухацельнае ўяўленне літары ў межах лінеек;

2 радок – вучань абводзіць частку літары (таксама надрукаваную кропкамі), самастойна дапісваючы яе астатнюю частку;

3 радок – вучань абводзіць меншую частку літары, дапісваючы большую частку самастойна;

4 радок – вучань самастойна піша ўсю літару поўнасцю.

На апошнім этапе работы настаўнік павінен вельмі ўважліва прасачыць за работай кожнага вучня, заўважыць, ці ёсць памылкі ў напісанні літар, і пабудаваць індывідуальную работы па выпраўленню тых ці іншых недахопаў.

Структура ўрока пісьма на асноўным этапе навучання

1. Падрыхтоўка да пісьма. 2. Аналіз слова: выдзяленне склада, гука, падбор дзецьмі слоў з выдзеленым гукам. 3.Паказ рукапіснай літары. 4. Пісьмо настаўнікам літары на дошцы з падрабязным тлумачэннем, як пісаць, з якіх элементаў складаецца літара. 5. Рух рукой у паветры.

6. Пісьмо новай літары вучнямі.7. Злучэнне літары ў склады і складоў у словы з тлумачэннем, якім тыпам злучэння карыстацца (верхнім ці ніжнім).8. Пісьмо слоў.9. Пісьмо пад дыктоўку з папярэднім гука-літарным аналізам. 10. Падрыхтоўка да перапынку.

Работа на пісьме не зводзіцца да выпрацоўкі толькі графічных навыкаў пісьма, шырока ажыццяўляецца граматычная і арфаграфічная прапедэўтыка: прасцейшыя выпадк напісання ненаціскных галосных, глухіх і звонкіх зычных, абазначэнне цвёрдасці і мяккасці зычных на пісьме, правілы аб вялікай літары, асобнае напісанне слоў у радку.

На ўроках пісьма ў асноўны перыяд навучання грамаце, апрача традыцыйнага спісвання літар, складоў, слоў, сказаў, шырока практыкуюцца такія віды пісьмовых работ, як спісванне з рознага роду граматычнымі і арфаграфічнымі заданнямі, зрокавыя і слыхавыя дыктанты, пісьмо па памяці, разгортванне сказаў, складанне і запіс адказаў на пытанні. Такім чынам, структуры ўрокаў пісьма цэнтральнае месца займаюць практыкаванні ў пісьме.

 
Date: 2015-10-19; view: 2586; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию