Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПАДРЫХТОЎЧЫ ПЕРЫЯД НАВУЧАННЯ ГРАМАЦЕ

Навучанне грамаце – адзін з найбольш важных і адказных этапаў у жыцці дзяцей. Гэты этап характэрызуецца: развіццём мовы і мыслення; пачаткам свядомых адносін да працы і разумення абавязкаỳ вучня; развіццё асобы дзіцяці.

Існуюць наступныя перыяды навучання грамаце:

1-ы перыяд – падрыхтоўчы.

2-і перыяд – букварны.

3-і перыяд – паслябукварны.

Выдзяляюць наступныя задачы падрыхтоўчага перыяду навучання грамаце:

1. Падрыхтаваць дзяцей да фарміравання навыка чытання і пісьма праз знаёмства з лінгвістычнымі паняццямі: мова, сказ, слова, гук, склад, націск.

2. Пазнаёміць з сістэмай зычных і галосных гукаў беларускай мовы.

3. Навучыць устанаўліваць гукавы склад у мове і паслядоўнасць гукаў у слове.

4. Адпрацаваць сувязь паміж гукам і літарным знакам.

5. Падрыхтаваць да фарміравання навыку чытання цэлымі словамі.

6. Развіваць мову і мысленне дзяцей.

У падрыхтоўчым перыядзе выдзяляюць дзве ступені:

1-я – безлітарная (с. 3 – 9 Буквара)

2-я – літарная (с. 10 – 60 Буквара)

У падрыхтоўчы (перадтэкставы) перыяд навучання грамаце (1-я ступень) вучні выпрацоỳваюць прывычку правільна сядзець за партай, засвойваюцца правілы камунікатыўных паводзін:

- уменне слухаць настаўніка і аднакласнікаў;

- правільна ўключацца ў размову;

- карыстацца правільна голасам;

- правільна паводзіць сябе на ўроку.

На першай ступені навучання дзеці дзеляць мову на сказы, сказы на словы, абазначаюць графічна схемамі, прыдумваюць сказы з зададзенай колькасцю слоў з апорай на схему. Даецца паняцце аб гуках мовы, выдзяляюць зычныя гукі ў пачатку слова, вучацца дзяліць зычныя гукі на цвёрдыя і мяккія.

На другой ступені падрыхтоўчага перыяду вывучаецца 19 зычных літар. Чытаюць на слоўных схемах словы з надрукаванай на іх першай літарай, выдзяляюць зычныя ў канцы слова, вучацца вымаўляць словы са збегам зычных у пачатку слова і паказваць іх літарную адпаведнасць.

Падзяляюць словы на склады, вызначаюць месца пэўнага склада ў слове, націскны склад, выдзяляюць галосныя ў слове, дзе яны самастойна ўтвараюць склад, характарызуюць галосны гук, яго вымаўленне.

На літарнай ступені фарміруецца ўменне чытаць склад, прамы, адкрыты (ЗГ). Прынцып чытання такога складу – чытанне па аналогіі: да адной галоснай літары далучаюцца 19 зычных гукаў. Паказаўшы на першых 3 – 4 складах злііццё літары зычнай з галоснай, астатнія склады дзеці вымаўляюць па інтуіцыі, бо артыкуляцыйнае афармленне склада аднолькавае.

На гэтай ступені настаўнік праводзіць два тыпы ўрокаў:

  1. Знаёмства з літарай зычнага ці галоснага гука.
  2. Урок чытання слоў.

 


Date: 2015-10-19; view: 2864; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию