Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сөйлеу тіліндегі бұзылыстар

Сөйлеу - әртүрлі түрлері мен қалыптары бар күрделі психикалық іс-әрекет. Сөйлеуді экспрессивті және импрессивті деп бөледі.

Экспрессивті айтылған сөйлеу - сыртқа бағытталған және бірнеше кезеңнен өтеді: ой - іштей сөйлеу - сырттай айту - тіл арқылы ой айту.

Импрессивті /қабылданатын/ сөйлеу - қоршағандардың сөйлеуін /ауызша немесе жазбаша/ түсіну процесі; ол бірнеше кезеңнен тұрады: сөздік мәліметті қабылдау – мәліметтік сәттерді бөлу - қабылданған мәліметтің жалпы маңыздылық сызбасын іштей сөйлеуге айналдыру.

Сөздік іс-әрекеттің 4 өзіндік қалпын бөліп алуға болады, олардың ауызша және жазбаша /өзіндік жазба/ түрлері экспрессивті сөйлеуге жатады, ал импрессивтіге - ауызша және жазбаша сөйлеуді /оқу/ түсіну.

Қандай болмасын сөйлеу компонентінің ауытқуына байланысты лингвистикалық бұзылыстар келесідей болып бөлінеді:

1. Фонетикалық бұзылыстар - бір немесе бір топ дыбыстарды дұрыс емес
айту.

2. Лексикалық-грамматикалық бұзылыстар. Олар: шектелген сөздік қоры, сөздерден сөйлемді дұрыс құра алмау, сөздерді аяқтамау, орындарымен алмастыру және т.б..

3. Күй-екпіндік бұзылыстар:

а) екпінді дұрыс емес қолдану /логикалық - сөйлемдерде, грамматикалық -

сөздерде/;

ә) дауыстың күші, тембрі, биіктігіне байланысты бұзылыстар /тыныш, қысыңқы, анық емес, шулы, төмен дыбысты/.

4. Жылдамдық-ырғақтық бұзылыстар:

а) бас миында қозу процестерінің басым болуымен /тахилалия/ байланысты
жылдамдатылған темп;ә) тежелеу процестерінің басым болуымен байланысты баяу темп /брадилалия/;

б) үзілмелі темп /дыбыстар мен сөздерді қайта-қайта қайталау, негізделмеген
тоқтатылымдар, физиологиялық интерациялар, потерн, және тұтығу/.

5. Жазбаша сөйлеудің бұзылыстары:

1) жазуда:

а) фонеманы графемаға дұрыс емес аудару;

ә) жазып аяқтамау;

б) сөзде әріптерді тастап кету және орындарымен ауыстыру;

в) сөздердің сөйлемде үйлесімді болмауы және олардың орындарымен
алмасуы;

г) қатардан шығып жазу және т.б.

2) Оқуда:

а) дыбыстарды ауыстыру, шатыстыру;

ә) әріптеп оқу;

б) сөз құрылымын дыбыстық-буындық өзгеруге ұшырату;

в) оқығанның мазмұнын түсінбеу;

г) аграмматизмдер.


Date: 2015-10-19; view: 1523; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию