Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теми завдань

6.2.1. Теми рефератів

1. Місце сімейного права в системі права України (теоретичні дискусії щодо предмета та метода сімейно-правового регулювання).

2. Сімейне право як юридична наука: становлення та розвиток науки сімейного права; особливості розвитку сучасної науки сімейного права.

3. Загальна характеристика джерел сімейного права (нормативно-правовий акт, договір, звичай).

4. Сімейна правосуб'єктність як правова характеристика суб'єктів сімейних правовідносин.

5. Особливості юридичних фактів у сімейному праві.

6. Інститут шлюбу у сімейному праві.

7. Інститут припинення шлюбу у сімейному праві.

8. Недійсність шлюбу як сімейно-правова санкція.

9. Особливості договірного регулювання сімейних відносин.

10. Правовідносини з приводу утримання у сімейному праві.

11. Особливості правовідносини щодо влаштування дітей-сиріт і дітей, що позбавленні батьківського піклування у сім'ю (усиновлення, опіка, піклування, патронат, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, фактичні вихователі).

12. Особливості регулювання сімейних відносин у зарубіжних країнах.

 

6.2.2. Теми науково-дослідних завдань

1. Значення римського приватного права.

2. Підготуйте проект програми з навчальної дисципліни «Сімейне право України»

3. Підготуйте проект робочої програми з навчальної дисципліни «Сімейне право України».

4. Підготуйте тези доповіді на щорічну студентську конференцію з проблем сімейного права.

5. Підготуйте та проведіть ділову гру у студентській аудиторії за аналогом судової справи про визнання батьківства. Причому кожний із студентів має бути у відповідному процесуальному статусі (суддя, адвокат, сторони, свідки, експерти тощо).

 

6.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

Метою виконання рефератів і творчих наукових завдань є закріплення і систематизація студентами отриманих знань у процесі участі в аудиторних заняттях і самостійної роботи.

Для виконання рефератів і творчих наукових завдань студенти повинні використовувати законодавчі та підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, статистичні дані, а також судову, нотаріальну практику та специфіку діяльності окремих установ.Індивідуальне навчально-дослідне завдання студентів денної форми навчання виконується у межах годин, відведених для самостійної роботи студента. Тема ІНДЗ у формі творчої роботи обирається студентом добровільно і закріплюється за студентом викладачем на початку семестру. Тема ІНДЗ у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру.

Роботи виконуються комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних берегів : лівого – 30 мм, верхнього та нижнього – 20 мм, правого – не менше 10 мм.

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення теми і не повинен перевищувати: реферату – 5-7, творчої наукової роботи – 14-16 сторінок друкованого тексту шрифтом Times New Roman кеглем 14 з півторачним міжрядковим інтервалом.

Робота починається з титульного аркуша. Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному аркуші не проставляється.

Титульний аркуш реферату оформлюється за зразком 1. В тексті реферату вступ, розділи та висновки структурно не виділяються. Після тексту реферату подається список використаних джерел, нижче якого рукописним способом зазначаються дата виконання реферату і особистий підпис студента.


 

 

Зразок 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра цивільного права та процесу
         
         
      Навчальна дисципліна:
      Проблеми сімейного права
     
         
         
  РЕФЕРАТ  
    на тему:    
  «... назва теми ... »  
      Виконав:  
      Зіньківський
      Дмитро Олександрович,
      студент магістратури
      юридичного факультету
         
         
      Перевірив:  
      Ватрас Володимир Антонович,
       
      кандидат юридичних наук,
      доцент
       
         
  Хмельницький  
   
         
                   

Титульний аркуш творчої наукової роботи оформлюється за зразком 2.

 


Зразок 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра цивільного права та процесу
         
         
      Навчальна дисципліна:
      Проблеми сімейного права
     
         
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
    на тему:    
  «... назва теми ... »  
         
         
      Виконала:  
      Ткаченко
      Оксана Дмитрівна,
      студентка магістратури
      юридичного факультету
       
      Перевірив:  
      Ватрас Володимир Антонович
       
      кандидат юридичних наук,
      доцент
       
  Хмельницький  
   
                 

 Творча наукова робота повинна бути структурованою, тобто після титульного аркуша містити: план, вступ, три (два) розділи, висновки, список використаних джерел. Складові частини творчої наукової роботи не обов’язково починати з нового аркуша. Розділи плану роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її теми. Виклад роботи подається за наведеним нижче порядком.

 

ПЛАН

      Стор.
  Вступ -
1. (назва першого розділу) -
2. (назва другого розділу) -
3. (назва третього розділу) -
  Висновки -
  Список використаних джерел -

Вступ

. . . . . . . . .

(Виклад змісту вступу)

. . . . . . . . .

1. ( назва першого розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту першого розділу)

. . . . . . . . .

2. ( назва другого розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту другого розділу)

. . . . . . . . .

3. ( назва третього розділу)

. . . . . . . . .

( Виклад змісту третього розділу)

. . . . . . . . .


Date: 2015-09-17; view: 111; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию