Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Модульний контроль

Протягом вивчення навчальної дисципліни «Проблеми сімейного права» проводиться модульний контроль рівня знань студентів з двох змістовних модулів, передбачених тематичним планом. У завдання модульного контролю включається питання, що передбачають подання студентами текстових відповідей та визначення правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів.

2.5.1. Питання до модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Проблемні питання дефініції «сімейне право».

2. Місце сімейного права в системі права України (теоретичні дискусії щодо предмета та метода сімейно-правового регулювання).

3. Концепція сімейне право як самостійна галузь права.

4. Концепція сімейне право як підгалузь (інститут) цивільного права.

5. Сімейне право як юридична наука: становлення та розвиток науки сімейного права; особливості розвитку сучасної науки сімейного права.

6. Проблеми системи сімейного права.

7. Принципи сімейного права.

8. Проблеми джерел сімейного права.

9. Загальна характеристика джерел сімейного права (нормативно-правовий акт, договір, звичай) та їх роль у регулюванні сімейних відносин.

10. Значення судової практики при застосуванні сімейного законодавства.

11. Практика Європейського суду з прав людини як джерело сімейного права.

12. Поняття, зміст та значення історико-правового методу наукових досліджень для вивчення сімейного права України.

13. Періодизація розвитку сімейного права.

14. Сім'я як правова категорія та особливий феномен суспільних відносин.

15. Теоретичні дискусії щодо доцільності юридичного закріплення поняття сім’ї в науці та законодавстві.

16. Шлюб як основна підстава виникнення сімейних прав та обов'язків.

17. Проблемні питання дефініції шлюбу.

18. Юридична природа шлюбу.

19. Проблеми відмежування шлюбу від фактичних шлюбних відносин.

20. Право на шлюб та його реалізація в сучасних умовах.

21. Умови вступу у шлюб.

22. Проблеми вдосконалення процедури державної реєстрації шлюбу.

23. Особливості реєстрації шлюбу із особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, з іноземними громадянами та особами без громадянства.24. Інститут наречених та його значення у сімейному праві України.

25. Проблемні питання правового закріплення фактичних шлюбних відносин в Україні.

26. Проблеми одностатевих союзів.

27. Поняття, проблеми та значення інституту недійсності шлюбу.

28. Поняття, проблеми та значення інституту припинення шлюбу.

29. Проблемні питання інституту сепарації (встановлення режиму окремого проживання подружжя).

30. Проблеми побудови системи особистих немайнових прав та обов'язків подружжя.

31. Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав подружжя.

32. Проблеми правовідносин власності подружжя.

33. Право особистої приватної власності подружжя та проблеми його здійснення і захисту.

34. Право спільної сумісної власності подружжя та проблеми його здійснення і захисту.

35. Проблемні питання поділу майна подружжя, що є їх спільною сумісною власністю.

36. Проблеми здійснення і захисту майнових прав у фактичному шлюбі.

37. Проблемні питання аліментних зобов’язань подружжя.

38. Сімейне договірне право як інститут сімейного права: проблеми становлення і розвитку.

39. Проблеми побудови системи сімейних договорів.

40. Шлюбний договір як інструмент договірного регулювання відносин подружжя.

41. Юридична природа шлюбного договору.

42. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення шлюбного договору.

43. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення аліментного договору.

44. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення сімейного договору.

45. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про участь у вихованні дітей.

46. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення патронатного договору.

47. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про прийомну сім’ю.

48. Проблеми укладення, зміни, розірвання і припинення договору про поміщення дитини на виховання в дитячий будинок сімейного типу.

 

 

Змістовий модуль 2

1. Поняття та проблемні питання батьківського правовідношення.

2. Походження як підстава виникнення правового зв'язку між батьками і дітьми.

3. Проблеми визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою.

4. Проблеми визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій.

5. Проблеми визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю.

6. Проблеми визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі.

7. Проблеми визначення походження дитини за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини.

8. Проблеми визнання батьківства та материнства за рішенням суду.

9. Проблеми встановлення факту батьківства та материнства за рішенням суду.

10. Проблемні питання оспорювання батьківства та материнства.

11. Проблеми побудови системи особистих немайнових прав та обов'язків батьків і дітей.12. Особливості здійснення і захисту особистих немайнових прав батьків і дітей.

13. Проблеми інституту позбавлення батьківських прав.

14. Інститут відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав та його правові наслідки.

15. Проблеми здійснення і захисту майнових прав та обов'язків батьків і дітей.

16. Поняття сутність та проблеми інституту влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

17. Система форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

18. Проблеми інституту усиновлення.

19. Проблеми здійснення усиновлення.

20. Поняття, сутність і проблеми інституту опіки та піклування в сімейному праві.

21. Проблемні питання встановлення та припинення опіки та піклування.

22. Правовий статус опікуна та піклувальника.

23. Поняття, сутність та проблеми патронату.


Date: 2015-09-17; view: 123; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию