Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 2. Світлана Петрова як сурогатна матір виношувала дитину біологічних батьків – подружжя Шевчуків

Світлана Петрова як сурогатна матір виношувала дитину біологічних батьків – подружжя Шевчуків. Після народження дитини Петрова не дала згоду на запис Шевчуків батьками дитини і вони відмовились від запису себе батьками дитини. Через 5 років Петрова звернулась до суду з позовом до Шевчука про визнання його батьківства. В суді він пояснив, що не бажає визнавати себе батьком даної дитини, так як вони з дружиною усиновили іншу дитину. Окрім цього, він відмітив, що суд не може визнати його батьком, так як в свій час його згода на запис батьком дитини не надавалась.

Проаналізуйте ситуацію та вирішіть спір. При вирішенні спору підготуйте проект рішення суду.

 

 

Підготуйте проекти документів:

1. Заява до органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини тому з батьків, хто проживає окремо.

2. Позовна заява до суду про позбавлення батьківських прав.

 

 

Методичні вказівки

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу теми є:дитина, малолітній, неповнолітній, батько, матір, аліменти, виховання, утримання, майно, управління майном, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав.

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:

Відповідно до ст. 121 СК України права та обов'язки матері, батька і дитини ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому державним органом реєстрації актів цивільного стану. Таким чином, самостійним видом сімейних правовідносин є батьківське правовідношення, тобто суспільні відносини, врегульовані нормами сімейного права, що виникають на підставі походження дитини від матері та батька.

Походження дитини від своїх батьків ґрунтується на наявності між ними кровного споріднення, тобто відносин родинності. Серед підстав створення сім'ї законодавець виділяє кровне споріднення (ч. 4 ст. 3 СК України). Кровна спорідненість є нічим іншим як родинністю, тобто відносинами, які ґрунтуються на походженні одної особи від іншої.Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони здоров'я про народження дружиною дитини. Дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження нею дитини. Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі між собою, походження дитини від батька визначається:

1) за заявою матері та батька дитини; 2) за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини; 3) за рішенням суду.

СК України закріплює принцип рівності прав та обов'язків батьків щодо дитини та прав та обов'язків дітей щодо батьків. Так, відповідно до ст. 141-142 СК України Мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов'язків щодо дитини. У свою чергу діти мають рівні права та обов'язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебували їхні батьки у шлюбі між собою.

Майнові права та обов'язки батьків і дітей є похідним від особистих немайнових прав та обов'язків, так як останні виникають раніше та пов'язуються із визначенням походження дитини від батьків. Серед них можливо визначити речеві права (право власності) та зобов'язальні (правовідносини щодо утримання та щодо договорів).

Принцип роздільності майна батьків і дітей полягає у тому, щобатьки і діти, зокрема ті, які спільно проживають, можуть бути самостійними власниками майна. При вирішенні спору між батьками та малолітніми, неповнолітніми дітьми, які спільно проживають, щодо належності їм майна вважається, що воно є власністю батьків, якщо інше не встановлено судом.

Батьки управляють майном, належним малолітній дитині, без спеціального на те повноваження. Батьки зобов'язані дбати про збереження та використання майна дитини в її інтересах. Якщо малолітня дитина може самостійно визначити свої потреби та інтереси, батьки здійснюють управління її майном, враховуючи такі потреби та інтереси.

Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними. За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій і (або) натуральній формі. Таким чином, обов’язок по утриманню може виконуватися як добровільно, так і примусово за рішенням суду (кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі).

 

Семінарське заняття 6Тема: Проблеми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Питання для усного опитування та дискусії

1. Поняття сутність та проблеми інституту влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Система форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Проблеми інституту усиновлення.

4. Поняття, сутність і проблеми інституту опіки та піклування в сімейному праві.

5. Поняття, сутність та проблеми патронату.

6. Поняття, сутність та проблеми влаштування дитини у прийомну сім'ю як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

7. Поняття, сутність та проблеми влаштування дитини у дитячий будинок сімейного типу як форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

8. Поняття дитячого будинку сімейного типу.

9. Поняття, сутність та проблеми інституту фактичного виховання як форми влаштування, дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Розв'яжіть задачі:


Date: 2015-09-17; view: 135; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию