Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


І. Загальні методичні рекомендації до проведення семінарських занять.

ПЛАНИ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

До семінарських занять

З дисципліни

«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

На 2012-2013 навчальний рік

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії

Кримінально-правових та адміністративно правових дисциплін

Протокол №____ від «____» __________ 2012 р.

Голова циклової комісії ____________ Л.В. Лось

Сімферополь 2012

І. Загальні методичні рекомендації до проведення семінарських занять.

Семінарське заняття – це вид учбового заняття, на якому викладач організує обговорення студентами питань, раніше визначених навчальною програмою.

Мета семінарського заняття – поглиблене і систематичне вивчення найбільш складних і важливих|поважних| тем навчальної дисципліни «Кримінальний процес». Слід особливо підкреслити, що семінарські заняття покликані не стільки повторювати, скільки поповнювати|доповнювати| і конкретизувати матеріал лекційного курсу і учбової літератури.

План семінарського заняття включає: його тему, мету та завдання заняття, навчальні питання та методичні рекомендації до їх вивчення, необхідну літературу.

Основою для підготовки до семінару і участі в нім є|з'являється| вивчення підручників|посібників|, навчальних посібників, різного нормативно-правового матеріалу і їх аналіз.

Самостійна підготовка студента до семінару передбачає|припускає| наступну|таку| роботу. Перш за все|передусім|, потрібно прочитати конспект відповідної лекції і матеріал підручника|посібника| по даній темі. Потім, згідно|згідно з| плану семінарського заняття, слід приступити до вивчення законодавчого матеріалу і вказаної літератури. Рекомендується мати спеціальний зошит для семінарських занять. Можна обмежитися короткими замітками, що стосуються поставлених в завданні|задаванні| питань.

Інколи|іноді| корисно згрупувати рекомендовані статті або параграфи джерела, скласти розгорнений план відповіді і навіть конспективно сформулювати його. Таким чином, вже при підготовці до семінару студентові доводиться аналізувати норми КПК України, підсумовувати дані різних джерел, робити|чинити| самостійні висновки і узагальнення.В процесі семінарського заняття студенти освітлюють окремі питання теми і доповнюють відповіді студентів. Виступ на семінарському занятті повинен містити:

1. чітке формування загальнотеоретичних положень;

2. обґрунтовування вказаних положень з посиланням на норми чинного законодавства і практику його застосування.

Під керівництвом викладача, в колективному обговоренні, аналізуються різні варіанти поставлених в плані семінару питань, виправляються помилки, допущені у виступах|вирушаннях|. Таким чином, студенти вчаться формулювати і обґрунтовувати вирішення питань, чітко аргументувати свої відповіді, обстоювати свою думку. Висновок|ув'язнення| викладача, підсумки розгляду окремих питань, нові дані, отримані|одержувати| в процесі заняття, слід внести до своїх записів, зроблених при самостійній підготовці до семінару.

 

ІІ. Теми, основні питання до семінарських занять та методичні рекомендації до них.


Date: 2016-07-18; view: 72; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию