Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 10. Українське національно-державне відродження 1917-1920 рр

 

Тема 11. Україна у міжвоєнний період

Рр.).

План.

  1. Соціально-економічні перетворення на основі непу.
  2. Україна і утворення СРСР.
  3. Політика українізації.
  4. Індустріалізація України.
  5. Колективізація українського села.
  6. Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні. Масові репресії.

 

Знати:

* у чому полягала сутність непу і як він запроваджувався в

Україні;

* коли і як відбулося утворення СРСР;

* що таке “українізація” і які її наслідки;

* причини і наслідки сталінської індустріалізації і колективізації;

* сутність сталінського тоталітарного режиму в Україні.

 

Ключові терміни та поняття:

* нова економічна політика (неп); * геноцид;

* п’ятирічки; * державна ідеологія;

* колективізація; * культ особи;

* індустріалізація; * інтернування;

* продрозкладка; * інакомислення;

* розкуркулення; * репресії;

* коренізація; *“розстріляне

* українізація; відродження”;

* голодомор; * тоталітаризм.

 

1. Наприкінці 1920 – поч.. 1921 рр. більшовицька Росія і Україна опинилися в ситуації глибокої економічної, cоціаль-ної і політичної кризи, викликаної:

· воєнними діями, що велися майже безперервно сім років;

· політикою “воєнного комунізму”, яка руйнувала основи

економіки, паралізувала сільське господарство і викликала

опір переважної більшості населення, особливо селянства.

Економічна криза виражалася в тому, що:

Þ промисловість знаходилася в стані розрухи. У 1921 р. в Україні промислове виробництво становило 1/10 частину довоєнного рівня, виробництво металу – 5%, вугілля – 30% і т.д.

Þ сільське господарство також перебувало в катастрофічному стані: порівняно з 1913 роком посівні площі в Україні скоротилися на чверть, збір зерна – на третину. Ситуацію ускладнили катастрофічна засуха 1921 року і голод, від якого загинуло майже 1 млн. чоловік. Масовість жертв голоду пояснюється не лише засухою, а й політикою більшовиків, що дає підстави говорити про перший в радянській історії голодомор;Þ у галузі фінансів – повна інфляція грошей.

Соціально-політична криза виявилася в тому, що:

Þ почалися повстання селянства проти політики “воєнного комунізму” і, зокрема, проти продрозкладки. Повстанським рухом була охоплена майже вся Україна. Проти радянської влади виступила армія Махна ( близько 15 тисяч чоловік). Всього у складі повстанських формувань нараховувалося близько 40 тис. чоловік;

Þ тяжкий економічний стан, продовольчі нестатки викликали незадоволення радянською владою з боку робітників, що виливалося у різні форми протесту, зокрема страйки. Поряд з економічними вимогами висувалися політичні, у тому числі – “Ради без більшовиків”;

Þ склалася криза у більшовицькій партії, в якій загострилися суперечки щодо шляхів подальшого розвитку країни.
Date: 2016-01-20; view: 134; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию