Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Філософські константи правового пізнання

ПРАВО ЯК ПІЗНАННЯ

Вступ до гносеології права

Чернівці

«Рута»


ББК 67.0 + Ю.666.1 К-592

Друкується за ухвалою вченої ради Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича

Рецензенти:

Копєйчиков В.В., доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Костицькии М.В., доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України, заслужений юрист України;

Ільїн В.В., доктор філософських наук, професор (Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова).

Козловський Антон Антонович

К-592Право як пізнання: Вступ до гносеології права. - Чернівці: Рута, 1999.-295 с.

ISBN 966-568-089-7

У монографії досліджуються факти виникнення, розвитку і функціону­вання права як такі, що з необхідністю зумовлені відповідними пізна­вальними процесами. Динаміка соціально-політичних, психологічних, аксіологічних, логічних та інших чинників правового мислення утворює цілісну картину функціонування права як пізнання і є підставою для виокремлення предмета самостійної науки - гносеології права.

ББК 67.0 + 87.666.7

© Козловський А.А., 1999

ISBN 966-568-089-7


ЗМІСТ

ВСТУП. Істина і справедливість

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ПІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ІСНУВАННЯ ПРАВА

Глава 1. Розвиток права і динаміка пізнання: римське

правоГлава 2. Основні питання правового пізнання

2.1.Що пізнається в праві

2.2.Як пізнається право

2.3.Для чого пізнається право
Глава 3. Пізнання як сутність права

 

3.1. Нормативна трансформація пізнання

3.2. Гносеологічна трансформація права
Глава 4. Гносеологічна динаміка правовідносин:

Фінансове право

РОЗДІЛ ДРУГИЙ ГНОСЕОЛОГІЧНІ КОНСТАНТИ ПРАВА

Глава 5. Глава 6. Глава 7. Глава 8. Глава 9.

Соціально-історичні константи правового пі­знання

Політичні константи права: природа держави та характер політичної науки

Національно-психологічні константи права

Аксіологічні константи права

Філософські константи правового пізнання

9.1. Гносеологічні засади взаємозв'язку філософії
та права

9.2. Екзистенціальний характер правового пізнан­
ня: право як екзистенція

9.3. Герменевтика права: інтерпретаційна природа
правового дискурсу

Глава 10 Глава 11

Date: 2015-06-05; view: 291; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию