Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1. Визначити економічну ефективність інвестиційного проекту

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В розрахунках використовувати методику, що враховує вплив фактору часу на вартість грошей і спирається на оцінки руху дисконтованих (приведених до теперішньої вартості) грошових потоків за 1-5 роки розрахункового періоду з розрахунком чистої теперішньої вартості проекту (NPV) і строку окупності початкових інвестицій за дисконтованими грошовими потоками.

Першим кроком при виконанні цього завдання є виконання проміжних розрахунків амортизації основних засобів, що вводяться за інвестиційним проектом та відсотків за кредит, який передбачається залучати для часткового фінансування інвестиційного проекту.

Зразок форми представлення результатів розрахунків амортизації основних засобів, що вводяться за інвестиційним проектом наведено в табл.4.

Таблиця 4

Розрахунок амортизації основних засобів, що вводяться за інвестиційним проектом

Показники, тис.грн Порядковий номер року від початку інвестування
1.Вартість основних засобів, що амортизується (на початок року)          
2. Річна сума амортизації основних засобів (за методом прискореного зменшення залишкової вартості)          

Зразок форми представлення результатів розрахунків належних до сплати відсотків за кредит наведено в табл.5.

Таблиця 5

Розрахунок належних до сплати відсотків за кредит, залучений для фінансування інвестиційного проекту

Показники, тис.грн Порядковий номер року від початку інвестування
1.Залишок кредитного боргу (на початок року), на який нараховуються відсотки       х х
2.Сума належних до сплати відсотків       х х

Зразок форми представлення результатів розрахунків ефективності інвестиційного проекту наведено в табл.6.

Таблиця 6

Розрахунок ефективності інвестиційного проекту

Показники, тис.грн Порядковий номер року від початку інвестування
1.Інвестиції в основні засоби   х х х х х
2. Чистий дохід від реалізації продукції Х          
3. Поточні витрати без амортизації і відсотків за кредит Х          
4. Амортизація Х          
5. Відсотки за кредит Х          
6. Усього витрат Х          
7. Прибуток до оподаткування Х          
8. Податок на прибуток            
9. Чистий прибуток Х          
10. Річний готівковий потік            
11. Дисконтований річний готівковий потік            
12. Чиста теперішня вартість проекту (кумулятивний дисконтований готівковий потік станом на кінець року)            
13. Термін окупності інвестицій, років  

Коментарі до порядку розрахунків

1. Чиста теперішня вартість проекту(NPV – net present value) - характеризує підсумовану за розрахунковий період (кумулятивну) вартість дисконтованих річних готівкових потоків пов`язаних з інвестуванням і експлуатацією відповідного проекту і визначається за формулою:

NPV = S [NCFt / (1+R)t ] (t = 0, 1, 2.. Т)

R – ставка дисконтування, як рівень бажаної середньорічної доходності проекту з врахуванням середнього рівня доходності безризикових інвестицій та плати за ризик.;

Т – розрахунковий період у роках - термін експлуатації проекту у роках або інший термін, для якого розраховується чиста теперішня вартість;

t – порядковий номер року від початку інвестування. (t =0, 1, 2….Т).

NCFt – чистий готівковий потік (net cash flow) – алгебраїчний підсумок номінальних значень грошових надходжень і видатків за відповідний рік розрахункового періоду

Визначення чистого готівкового потоку можна представити формулою:

NCFt = ЧД t – ПВ t – ПП t + Ам t – Інв t

ЧД – Чисті доходи від реалізації ПВ – Поточні витрати

ПП - Податок на прибуток Ам – Амортизація

Інв – Інвестиції

 

Дисконтований чистий готівковий потік року t, тобто, приведений до теперішньої вартості (до 0-го року) чистий грошовий потік t-го року:

DNCFt = NCFt / (1+R)t

Для прискорення розрахунків, пов’язаних з дисконтуванням, користуються спеціальними фінансовими таблицями значень відсоткового фактора теперішньої вартості (PVIF), де PVIF = [1/(1+R)t], що дозволяє визначати дисконтований чистий готівковий потік як:

DNCFt = NCFt х PVIF

Довідково:

Деякі варіанти значень відсоткового фактора теперішньої вартості (PVIF)Порядковий номер року t Ставка дисконтування R
10% 11% 12% 13% 14% 15%
1-й рік 0,9091 0,9009 0,8929 0,8850 0,8772 0,8696
2-й рік 0,8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561
3-й рік 0,7513 0,7312 0,7118 0,6930 0,6750 0,6575
4-й рік 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718
5-й рік 0,6209 0,5934 0,5674 0,5428 0,5194 0,4972

 

Інвестиційний проект вважається ефективним і прийнятним для реалізації, якщо показник чистої теперішньої вартості за обраний 5-річний розрахунковий період має додатне значення.

2. Термін окупності інвестицій(РВР – payback period) – цей показник характеризує кількість років, за яку NPV проекту приймає нульове значення.

РВР = t` + NPV`/ CF``

t` - порядковий номер року з останнім від`ємним значенням NPV

NPV` - останнє від`ємне значення NPV (на кінець t` року)

CF`` - готівковий потік в наступному за t`році

Завдання 2. Визначити вплив результатів впровадження інвестиційного проекту на основні фінансові показники підприємства протягом розрахункового періоду – з урахуванням результатів впровадження проекту та за умови продовження діяльності підприємства, що здійснювалась до впровадження проекту

Зразок форми представлення результатів розрахунку фінансових показників по підприємству з урахуванням змін протягом розрахункового періоду наведено в табл.7, 8, 9.

Таблиця 7

Результати розрахунку окремих показників підприємства з урахуванням результатів впровадження інвестиційного проекту та продовження діяльності, що здійснювалась до впровадження проекту

Показники, тис.грн Порядковий номер року розрахункового періоду
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
1.Чистий дохід            
2.Чистий прибуток            
3.Амортизація            
4.Виплата дивідендів            

 

Доходи, прибуток і амортизація в цілому по підприємству у кожному з років розрахункового періоду (після впровадження проекту) розраховуються додаванням показників, очікуваних від впровадження інвестиційного проекту, до відповідних показників діяльності підприємства у базовому періоді.

Таблиця 8

Результати розрахунку змін балансової вартості запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості відносно попереднього року

Показники, тис.грн Порядковий номер року розрахункового періоду
0-й рік 1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
1.Збільшення дебіторської заборгованості х          
2.Збільшення кредиторської заборгованості х          
3.Збільшення матеріальних запасів х          

Коментарі до порядку розрахунків Зміни протягом року вартості матеріальних запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості визначаються наступним чином:

Планова норма дебіторської заборгованості у до місячного обсягу чистого доходу (0,5)
Приріст річного обсягу чистого доходу від реалізації продукції за проектом / 12 міс., тис.грн
Збільшення дебіторської заборгованості порівняно з попереднім роком, тис.грн

 

= х

 

Планова норма кредиторської заборгованості до місячного обсягу витрат (0,5)
Приріст річного обсягу витрат без амортизації і відсотків за кредит за проектом / 12 міс., тис.грн
Збільшення кредиторської заборгованості порівняно з попереднім роком, тис.грн

 

- = х

           
 
Збільшення матеріальних запасів (ТМЗ) порівняно з попереднім роком, тис.грн
 
Приріст річного обсягу витрат без амортизації і відсотків за кредит за проектом / 12 міс., тис.грн
 
Планова норма матеріальних запасів до місячного обсягу витрат (0,3)


 

- = х

Таблиця 9Date: 2015-05-23; view: 1067; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию