Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналітичні показники оцінки фінансового стану підприємства

Основні аналітичні коефіцієнтні показники Базо-вий період На кінець кожного року розрахункового періоду після впровадження проекту
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік
1.Коефіцієнт фінансової автономії            
2.Коефіцієнт фінансової незалежності            
3.Коефіцієнт загальної ліквідності            
4.Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності            
5. Коефіцієнт забезпечення власними коштами оборотних активів            
6.Коефіцієнт оборотності сукупних активів            
7.Коефіцієнт оборотності оборотних активів            
8. Коефіцієнт оборотності запасів            
9.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості            
10. Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу (за чистим прибутком)            
11. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (за чистим прибутком)            

Коментарі до порядку розрахунків

Порядок визначення основних коефіцієнтних показників аналізу фінансового стану підприємства наведено нижче:

Коефіцієнт фінансової автономії визначається як відношення власного капіталу до підсумку валюти балансу
Коефіцієнт фінансової незалежності визначається як відношення власного капіталу до різниці між підсумком балансу та власним капіталом
Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) визначається як відношення оборотних активів до поточних зобов`язань
Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності визначається як відношення високоліквідних поточних активів до поточних зобов`язань
Коефіцієнт забезпечення власними коштами оборотних активів визначається як відношення різниці між власним капіталом і необоротними активами до оборотних активів
Коефіцієнт оборотності сукупних активів визначається як відношення чистої виручки від реалізації до підсумку активів балансу
Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається як відношення чистої виручки від реалізації до оборотних активів балансу
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначається як відношення чистої виручки від реалізації до рахунків дебіторів в активах балансу
Коефіцієнт оборотності запасів визначається як відношення чистої виручки від реалізації до запасів в активах балансу
Коефіцієнт рентабельності сукупного капіталу (за чистим прибутком) визначається як відношення чистого прибутку до підсумку валюти балансу
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (за чистим прибутком) визначається як відношення чистого прибутку до власного капіталу

З використанням існуючих рекомендацій щодо “нормативного” рівня основних аналітичних коефіцієнтів дати оцінку фінансового стану підприємства та порівняльну характеристику його змін в результаті впровадження інвестиційного проекту.Примітки

При проведенні розрахунків за індивідуальними варіантами здійснювати округлення результатів

- щодо показників у тис. грн. - до десятих часток значень

- щодо коефіцієнтних показників - до сотих часток значень (або до тисячних за необхідності ілюстрації динаміки змін).

Допускається у табличному матеріалі для компактності: зменшення міжрядкового інтервалу – до одинарного, зменшення шрифту – до 12 пт.

Розв’язання ситуаційного завдання курсової роботи необхідно оформляти в такий спосіб: опис етапу розв`язання завдання, подання формул розрахунків показників, розкриття економічного змісту показників, якщо необхідно – наведення самих розрахунків показників, представлення отриманих результатів у таблиці, якщо необхідно – формулювання висновків. Коментарі до порядку розрахунків повинні бути стислими, без надміру докладного викладення, зокрема, ходу виконання однотипних арифметичних операцій тощо за умови рекомендованого представлення їх результатів у табличному вигляді.

 

 Date: 2015-05-23; view: 638; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.015 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию