Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація захисту і критерії оцінювання курсової роботи

Порядок подання роботи на кафедру. Закінчена курсова робота, виконана у відповідності з вимогами, подається студентом на кафедру фінансів у встановлені терміни і допускається до захисту за умови позитивного відгуку керівника.

Робота, виконана або оформлена незадовільно, повертається студентові для врахування зауважень керівника, виправлення помилок та належного оформлення.

Захист курсової роботи. Захист курсової роботи має на меті визначити знання студентів з теоретичних питань, пов’язаних з темою курсової роботи, оцінити вміння студентів проводити відповідні розрахунки фінансових показників, передбачених розрахунковою частиною, та перевірити самостійність виконання роботи.

Захист курсової роботи відбувається у присутності членів комісії, що створюється з викладачів кафедри і працює у відповідності з розробленим на кафедрі графіком захисту.

Під час захисту студент повинен викласти основні теоретичні положення роботи, пояснити послідовність виконання розрахункової частини, зробити висновки, відповісти на додаткові запитання членів комісії.

Під час захисту оцінюються: якість виконаної студентом курсової роботи, рівень знань і набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність організацій, логічно і аргументовано викладати думки, відповідати на запитання, обґрунтовувати власну точку зору.

До захисту курсової роботи студент готує пакет ілюстративних матеріалів, якими супроводжує свою доповідь під час захисту курсової роботи. Тривалість доповіді – в межах 4-5 хвилин.

Критерії оцінювання. На захисті курсової роботи студент повинен впевнено володіти основними поняттями, правилами і закономірностями, розглянутими в теоретичній частині і застосованими при виконанні практичної частини.

В критеріях оцінювання враховуються зміст роботи, її оформлення, володіння матеріалом, проявлене під час захисту курсової роботи.

Курсова робота оцінюється за 100-бальною системою. Загальна оцінка визначається на основі попередньої оцінки наукового керівника та результатів захисту і оформляється екзаменаційною відомістю.

 

 Date: 2015-05-23; view: 449; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию