Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття 3. 1. Поняття і вимоги до складання бухгалтерської фінансової звітності

(2 год.)

Навчальні питання

1. Поняття і вимоги до складання бухгалтерської фінансової звітності.

2. Склад бухгалтерської фінансової звітності.

3. Визначення основних принципів складу та порядку подання фінансової звітності.

4. Розгляд П(С)БО № 1, № 2, № 3, № 4.

Завдання для практичної роботи

1. На підставі журналу реєстрації господарських операцій (таблиця 63) проставити кореспонденцію рахунків та визначити відсутні відповідні суми;

Журнал реєстрації господарських операцій спортивного клубу “Спортмайстер” за березень п. р.

Таблиця 63

№ п/п     Дата     Зміст господарської операції     Сума, грн.     Кореспондуючі рахунки
Д-т К-т
  01.03 Оголошено розмір статутного капіталу згідно установчих документів        
  02.03 Надійшли кошти на поточний рахунок як внесок до статутного капіталу від: - Кириченка К.О. - Конюшенка К.К.     38650 38650    
  02.03 Оприбутковано від Тимошенка Т.С. як внесок до статутного капіталу тренажери: - велотренажери (2 шт., ціна 1200 грн.); - “Отепер” - “Батерфляй” - “Дельтоід”        
  03.03 Отримано приміщення в фінансову оренду      
  04.03 Отримано на поточний рахунок короткостроковий кредит банку      
  05.03 Перераховано аванс компанії “Вазіл” за тренажер      
  06.03 Оприбутковано тренажер      
  06.03 Відображено розрахунки по податковому кредиту з ПДВ      
  06.03 Проведено взаємозалік заборгованості перед компанією “Вазіл” на суму виданого авансу ?    
  08.03 Акцептовано рахунок АТП № 8118 за перевезення тренажера      
  08.03 Відображено податковий кредит з ПДВ ?    
  10.03 Нарахована заробітна плата робітникам за монтаж тренажера      
  10.03 Здійснено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників, що здійснювали монтаж тренажера ?    
  11.03 Введено в експлуатацію тренажер ?    
  12.03 3 поточного рахунку погашена заборгованість перед автотранспортною організацією      
  13.03 3 поточного рахунку надійшли в касу кошти на господарські потреби      
  13.03 3 каси видано готівку Соловейко С.К. в підзвіт на господарські потреби      
  14.03 Придбано рушники підзвітною особою      
  16,03 Повернуто в касу невикористані підзвітні суми      
  16.03 Повернуто готівку не використану на господарські потреби ?    
  17.03 Нарахована заробітна плата тренерам      
  17,03 Проведені відрахування від заробітної плати тренерів ?    
  17.03 Проведено утримання із заробітної плати тренерів: - податку на доходи; - збір на обов’язкове пенсійне соціальне страхування; - збір на обов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності; - збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття.          
  20.03 Акцептовано рахунок пральні за прання рушників      
  20.03 Відображено податковий кредит з ПДВ ?    
  26.03 Акцептовано рахунок “Дніпрообленерго” за використану електроенергію      
  26.03 Відображено податковий кредит з ПДВ      
  27.03 3 поточного рахунку сплачені послуга “Дніпрообленерго” ?    
  27.03 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу      
ЗО 27,03 Проведеш відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адміністративного персоналу ?    
  27.03 Проведені утримання із заробітної плати адміністративного персоналу: - податку на доходи; - збір на обов’язкове пенсійне соціальне страхування; - збір на обов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності - збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття          
  28.03 Розподілено та списано загальновиробничі витрати ?    
  28.03 В касу “Спорімайстра” надійшли кошти за відвідування клубу      
  28.03 Відображено розрахунки по ПДВ ?    
  29.03 Списано собівартість реалізованих послуг ?    
  29.03 Списано дохід від реалізації послуг на фінансові результати ?    
  29.03 Списана собівартість реалізованих послуг на фінансові результати ?    
  30.03 Віднесено на фінансові результати адміністративні витрати ?    
  30.03 Нарахований та списаний податок на прибуток ?    
  30.03 Визначено фінансовий результат від реалізації послуг ?    

 

Відомість розподілу загальновиробничих витрат

Об’єкт обліку База розподілу (осн. з/п) Загальновиробничі витрати Коеф. розподілу
       
       
       
       

 

Домашнє завдання

1. На підставі даних таблиці 63 скласти фінансову звітність (ф. 1-2) за звітний період.

 

 

Коди
     
 
 
 
 
 

 

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство _______________________________________ за ЄДРПОУ

Територія __________________________________________ за КОАТУУ

Орган державного управління __________________________ за СПОДУ

Галузь _______________________________________________ за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності ______________________________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.. Контрольна сума

 

БАЛАНС

Date: 2015-04-23; view: 478; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию