Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. 1. Французький парламент на спільному засіданні обох палат абсолютною більшістю голосів депутатів прийняв закон «Про підвищення ввізного мита на деякі

1. Французький парламент на спільному засіданні обох палат абсолютною більшістю голосів депутатів прийняв закон «Про підвищення ввізного мита на деякі категорії імпортних товарів» та передав його на підпис Президенту. Президент Франції відмовився підписувати закон і відправив його на розгляд Конституційної ради, мотивуючи своє рішення тим, що Парламент вийшов за межі своєї законодавчої компетенції.

Вирішіть правову колізію. Дії якого органу державної влади суперечать нормам Конституції 1958р.?Який порядок прийняття законів у Франції? В чому суть абсолютно обмеженої законодавчої компетенції Парламенту?

 

2. Президент Франції ввів на території країни надзвичайний стан. Потім, з метою більш ефективного подолання негативних економічних наслідків надзвичайного стану Президент Франції розпустив Національні збори і призначив дострокові парламентські вибори.

Проаналізуйте ситуацію. Який порядок розпуску нижньої палати Парламенту у Франції? Чи відповідають дії Президента Франції Конституції держави? Чи встановлює Конституція Франції 1958р. обмеження щодо розпуску Національних зборів?

 

3.Міністр внутрішніх справ Франції вирішив прийняти участь у чергових парламентських виборах і зареєструвався як кандидат у депутати Національних зборів. Вигравши вибори і отримавши депутатський мандат, він відмовився піти у відставку і вирішив суміщати мандати.

 

Чи законні дії міністра внутрішніх справ? Чи допускає Конституція Франції 1958р. суміщення депутатського та міністерського мандатів? ,

 

4.Федеральний канцлер Німеччини звернувся до Бундестагу про вираження йому довіри. Більшість депутатів нижньої палати проголосували за довіру Федеральному канцлеру. Втім, Федеральний президент незадоволений його програмою відправив Федерального канцлера та весь Федеральний уряд у відставку і запропонував Бундестагу обрати нового Федерального канцлера.

Проаналізуйте ситуацію. Чи правомірно був відсторонений від посади Федеральний канцлер? Чи може Федеральний канцлер сам звертатися до Бундестагу за вираженням йому довіри? Визначте процедуру вираження недовіри Федеральному канцлеру. 

5. Регіональна джунта одного з регіонів Італії встановила мито на ввіз та вивіз товарів. Президент Італії своїм вмотивованим декретом, вважаючи, що Голова джунти вчинив дії, які суперечать Конституції, звільнив його.

Чи відповідають дії Президента Італії Конституції держави. Як має бути вирішений спір? Назвіть органи регіонів та їх повноваження. Розкрийте особливості політико-територіального устрою держави згідно конституційної реформи 2001 року.

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

Барабаш Ю.Г. Про політичну складову у статусі глави держави в напівпрезидентських республіках / Ю.Г. Барабаш // Бюлетень Міністерства Юстиції України. - 2010. - № 6. - С.27-37

Васильева Т.А. Миграционная политика, гражданство и статус иностранцев в странах западной демократии. – М.: Институт права и публичной политики, 2010. – 324с.

Егорова М.О. Правовые основы деятельности правительства ФРГ / М.О.Егорова, А.А.Ялбулганов // Правоведение. – 2006. - № 5. – С. 205-215.

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посіб. / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг.ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 310-339, 284-309, 360-378.

Конституция Итальянской Республики // Конституции государств Европейского Союза / под. общ.ред. Л.А.Окунькова. – М.:ИНФРА –М: Норма, 1997. – С. 371-414.

Конституція Французької Республіки // Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / За заг. ред. В.О. Серьогіна. – Харків: Вид-во «Фінн», 2009. – С.47-68.

Марченко В. В. Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії): монографія – К.: Алерта, 2010. – 216 с.

Нойманн О.Ю. Німецький Бундесрат: особливості формування і повноваження // Політичний менеджмент. – 2009. – № 2. – С. 155-162.

Нойманн О.Ю. Німецький Бундесрат як інститут представництва інтересів земель: особливості формування та повноваження // Вибори та демократія. – 2009. –№ 1. – С. 58-64.

Основний закон Федеративної Республіки Німеччини // Конституції зарубіжних країн: Навч. посіб. / За заг. ред. В.О. Серьогіна. – Харків: Вид-во «Фінн», 2009. – С.83-122.

Протасова В.Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди: монографія / В.Є. Протасова.- Х.: Право, 2009.- 208с.

Сунгуров А., Маччелли Д., Абросимова Е., Виноградова Т.
Механизмы контроля над деятельностью публичной администрации в странах Европы // Сравнительное конституционное обозрение. – 2007. – № 1. С. 42-77.

Формування коаліції та уряду: досвід країн Європи // Часопис Парламент. - 2009. - 4. - С. 5-14.

Шелепницька І. П. Публічна самоврядна влада в Респібліці Італія та Україні: особливості організації та функціонування: монографія / За заг. ред. О. Я. Лазора. – К.: Дакор, 2008. – 172 с.

Шишкін В.І. Система судів звичайної юрисдикції в Італії // Право України. – 1997. – № 6. – С. 67-69. 

 

Т е м а 7. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЯ.

О с н о в н і п и т а н н я

1. Конституції Республіки Польща 1997р. та Республіки Болгарія

1991р.

2. Конституційно-правовий статус особи відповідно до Конституцій

Республіки Польща 1997р. та Республіки Болгарія 1991р.

3. Вищі органи державної влади Республіки Польща та Республіки Болгарія.

4. Судова влада у Польщі та Болгарії. Конституційний Трибунал Республіки Польща. Конституційний Суд Болгарії.

5. Місцеві органи влади.

 
Date: 2015-05-22; view: 309; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию