Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. 1. Після проведення чергових президентських виборів в США новообраний Президент США призначив 15 членів свого Кабінету з представників своєї політичної

1. Після проведення чергових президентських виборів в США новообраний Президент США призначив 15 членів свого Кабінету з представників своєї політичної партії. Сенат підтримав склад Кабінету простою більшістю голосів. Президент США не погодився з результатом голосування у Сенаті і вирішив оскаржити його у Верховному Суді США, посилаючись на ст.2 розд.2 Конституції США 1787р.

Вирішіть правову колізію, проаналізувавши конституційні повноваження Президента США та американського Сенату. Зазначте процедуру формування Кабінету в США, здійснивши посилання на конкретну статтю конституції чи іншого нормативно-правового акта. Акцентуйте увагу на способі формуання виконавчої гілки влади в США ( характерна ознака президентської республіки).

2. Під час чергової сесії американського Конгресу за внесений законопроект у одинаковій редакції проголосували обидві палати- Сенат та Палата представників, після чого законопроект було передано на підпис Президенту. Проте американський Президент відмовився підписувати законопроект, скориставшись правом вето. Через 10 днів даний законопроект було повторно поставлено на голосування в Конгресі, причому Сенат підтримав законопроект кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів, а Палата представників простою більшістю голосів.

Скажіть чи перетвориться даний законопроект на закон? Чи порушив Президент Конституцію США або інший федеральний закон, ветувавши законопроект Конгресу? Чи може американський Конгрес подолати вето Президента повторним голосуванням законопроекту і які особливості цьго процесу? Вкажіть випадки, коли вето Президента не може бути подолано повторним голосуванням Конгресу. Які особливості законодавчої процедури вСША?

3. Губернатор штату Техас звернувся з позовом до Верховного Суду США, вважаючи, що федеральним урядом під час будівництва федеральної автостради були порушені територіальні межі штату Техас. Верховний Суд США відмовився прийняти до розгляду даний позов, мотивуючи це тим, що Верховний Суд США не є судом першої інстанції в таких справах і позивачеві треба спочатку звернутися або до нижчестоячих судових інстанцій федеральної судової системи або до судових інстанцій, котрі входять до судової системи штату Техас.Чи правомірним є позов губернатора штату Техас? Чи може виступати Верховний Суд США судом першої інстанції в справах, де однією стороною є США, а другою- один із штатів? Чи порушив Верховний Суд США Конституцію США 1787р., якщо так- то яку статтю? Відповідь обгрунтуйте, здійснивши посилання на конкретну статтю Конституції США 1787р.

4. Президент Бразилії призначив 3-х державних міністрів Кабінету і наказав їм приступати до виконання своїх службових обовязків, не чекаючи, поки Сенат затвердить призначення.

Чи порушив Президент Конституцію Бразилії 1988р., здійснивши одноособове призначення державних міністрів. Поясніть які повноваження Президента, відповідно до ст.84 Конституції Бразилії 1988р., відносяться до виняткових. Здійсніть порівняльний аналіз обсягу конституційних повноважень Президента США та Президента Бразилії.

5. Громадянин України П., котрий проживає в Бразилії, звернувся до державної лікарні м. Ріо-де-Жанейро і попросив надати йому результати його обстеження. Отримавши відмову, громадянин П. вирішив підготувати позов до суду, вважаючи, що було порушено його конституційне право.

Чи були порушені права громадянина України П., гарантовані йому Конституцією Бразилії 1988р. Вирішіть правову колізію, здійснивши посилання на конкретну статтю Конституції Бразилії 1998р.

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

Конституція США // [ Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // uk.wikisource.org/wiki/ Конституція США.

Конституція Бразилії // [ Електронний ресурс] – Режим доступу : http: // mykpzs.ru/konstitucija-brazilii-1988-russkij tekst/

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг. ред. В.О. Ріяки.- 2-е вид., допов. і перероб.- К.: Юрінком Інтер, 2004.- С.254-283;518-536.

Конституції зарубіжних країн : навч. посіб./ авт.-упоряд. В.О. Серьогін, Ю.М. Коломієць, О.В. Марцеляк ; за заг. ред. В.О. Серьогіна.- Х.: ФІНН, 2009.- 664с.

Конституционное право зарубежных стран: учеб./ Под общей ред
М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина; 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Норма :Инфра-М,2012. -1088 с.

Манкофф Д. Выборы в США // Международная жизнь. – 2008. – № 10. – С. 123-135.

Мелика Л. Латиноамериканский федерализм // Сравнительное конституционное обозрение. – 2006. – № 2. – С. 81-96.

Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта (страницы новейшей политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг. - 2006 г.). - М.: МГИМО-Университет, 2008. - 823 с.

Черняк Є.В. Роль судової влади в політичній системі США // Держава і право: збірник наукових праць; Юридичні і політичні науки. –К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003.- Вип.21.- С.149-154.Чиркин, В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учеб. / 7-е изд., перераб. и доп. – М. :Норма: Инфра – М, 2012. – 608 с.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- С.331-352.

Юнусов А.А., Юнусов М.А. Права человека в правовых системах мира // Право и государство: теория и практика. – 2006. – № 4. – С. 33-45.

 

Т е м а 5. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ТА КАНАДИ

О с н о в н і п и т а н н я

 

1. Конституція Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та Конституція Канади.

2. Конституційно-правовий статус особи в Великій Британії й Канаді.

3. Вищі органи влади Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії та Канади.

4. Конституційно-правовий статус органів влади регіонів і місцевих органів управління в Об’єднаному Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

5. Конституційні принципи канадського федералізму та місцеві органи влади.

 
Date: 2015-05-22; view: 296; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию