Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання. 1. Конституція закріплює громадянські та політичні права, а з соціально-економічних - лише право власності

1. Конституція закріплює громадянські та політичні права, а з соціально-економічних - лише право власності. При цьому головна увага приділяється основам устрою державної влади, розподілу її на законодавчу, виконавчу та судову, й визначаються взаємовідносини між цими гілками;

Визначте, якому етапу конституційного розвитку відповідає закріплення зазначеного переліку прав людини в конституції держави? Чим це зумовлено?Назвіть особливості регулювання прав людини в різні періоди конституційного розвитку.

 

2.Стаття 22 Конституції Італії встановлює: «Ніхто не може бути позбавлений своєї праводієздатності, свого громадянства, імені за політичними мотивами»

Проаналізуйте вказану норму. Чи може громадянин держави у разі порушення зазначеної норми звернутися до суду, посилаючись тільки на ст. 22 Конституції Італії, чи потрібно для реалізації цієї конституційної норми ще послатися на спеціальний закон, який конкретизує норму? Який суд в Італії може розглядати зазначену справу: суд загальної юрисдикції чи Конституційний суд?

 

3.Особа К. був народжений на території Перу. Його мати - громадянка Перу, батько - громадянин Бразилії. У 18 років він приїхав до Бразилії і звернувся з заявою про отримання громадянства Бразилії за народженням. Йому було відмовлено та роз’яснено його право на отримання громадянства шляхом натуралізації в полегшеному порядку після 1 року безперервного проживання на території Бразилії.

Проаналізуйте ситуацію. Які підстави є у особи для набуття громадянства за народженням та шляхом натуралізації в Бразилії?

 

4. Громадянин РФ П. переїхав до Ізраїлю та набув там громадянства, при цьому він не вийшов із громадянства РФ. Через деякий час він вирішив тимчасово повернутись на територію РФ. Втім, вже не зміг влаштуватися на роботу та прийняти участь у виборах місцевих законодавчих зборів. Разом з тим податкова інспекція надіслала йому повідомлення про необхідність сплати прибуткового податку з отриманої плати за квартиру, яку він здає в оренду, а військкомат – повістку про призов на військову службу. Громадянин П., посилаючись на те, що йому відмовили у працевлаштуванні, вирішив не сплачувати податок. Повістку про призов він проігнорував, мотивуючи тим, що буде проходити військову службу в Ізраїлі.Розгляньте Конституцію РФ та Федеральний закон «Про громадянство РФ» та оцініть дії громадянина П. і органів влади. Поясніть правові наслідки подвійного громадянства.

 

5. Громадянка Швейцарії С. погодилася стати сурогатною матір’ю для подружжя Н., яке не могло мати дітей. За для цього вони звернулися до місцевої лікарні для проведення процедури запліднення. Втім, незважаючи на усі задовільні фізіологічні показники у майбутньої сурогатної матері, їм було відмовлено, посилаючись на відповідну конституційну заборону. Громадянка С. звернулася до Федерального суду зі скаргою про порушення права на повагу її приватного життя .

Вирішить спір. Чи є конституційна норма, яка б регулювала питання щодо можливості використання сурогатного материнства в Швейцарії? Чи мала право звернутися громадянка С. одразу до Федерального суду чи потрібно було спочатку пройти нижні судові ланки та отримати їх рішення. Які питання входять до конституційної юрисдикції Федерального суду?

 

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: «Астон», 2003. – 432 с.

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / За заг. ред. В.О. Ріяки – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

Конституция Итальянской Республики // Конституции государств Европейского Союза / под. общ.ред. Л.А.Окунькова. – М.:ИНФРА –М – Норма, 1997. – С. 371-414.

Конституция РФ //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.council.gov.ru/files/constitution/constitution.pdf

Конституція Федеративної Республіки Бразилії // Конституції зарубіжних країн: Навч. посіб. / За заг. ред. В.О. Серьогіна. – Харків: Вид-во «Фінн», 2009. – С. 431-518.

Николаева Т.А. Судебные процедуры, инициируемые гражданами в органах европейской системы конституционного контроля // Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/307/image/307-090-093.pdf

Сафонов В.Е. Институт судебного конституционного контроля в зарубежных странах: история, теория, практика: Сафонов В.Е. / Российская академия правосудия. – М.:РАП; 2003.- 164 с.

Шаповал В.М. Сравнительное конституционное право / В.М.Шаповал. – К.: ИД «Княгиня Ольга», 2007. – 416 с.

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" //[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zakonrf.info/zakon-o-grazhdanstve/

Федеральная Конституция Швейцарской конфедерации / Конституции зарубежных стран / Сост. В.Н. Дубровин. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – С. 87- 123.

 

Тема 3. КОНСТИТУЦІЙНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.О с н о в н і п и т а н н я :

1. Конституційно-правові засади організації проведення виборів і

визначення результатів голосування в зарубіжних країнах.

2. Конституційно-правові засади парламенту і парламентаризму.

3. Глава держави й уряд як конституційно-правовий інститут.

4. Конституційний контроль в зарубіжних країнах.

5. Місцеве управління в зарубіжних країнах.

 
Date: 2015-05-22; view: 323; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию