Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАТВЕРДЖЕНО

ВСТУП

Державне (конституційне) право зарубіжних країн є нормативною дисципліною циклу професійно-практичної підготовки. Метою навчальної дисципліни є: - надання теоретичних і прикладних знань про розвиток конституційно-правового регулювання суспільних відносин в зарубіжних країнах; висвітлення головних елементів конституційно-правового статусу особи в зарубіжних країнах; формування цілісного уявлення про конституційні інститути безпосередньої і представницької демократії в зарубіжних країнах; ознайомлення студентів з особливостями основ конституційного права країн американського континенту, держав-членів Європейського Союзу і СНД, держав Азії й Близького Сходу. Державне (конституційне) право зарубіжних країн має важливе значення для підготовки юристів, оскільки сприяє розширенню загального та професійного світогляду, допомагає оволодіти методикою проведення порівняльно-правового аналізу основ конституційного ладу зарубіжних країн, розуміти особливості конституційних гарантій реалізації прав і свобод людини, конституційно-правового регулювання повноважень органів та посадових осіб вищих органів державної влади і місцевого управління в різних країнах світу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн " студенти повинні:

- знати джерела державного (конституційного) права; конституційні засади суспільного ладу зарубіжних країн; конституційні основи статусу людини й громадянина; конституційні інститути безпосередньої демократії; конституційні моделі організації і діяльності вищих органів державної влади і місцевого управління; основи конституційного права США, Канади, Бразилії, Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, ФРН, Французької Республіки, Італійської Республіки, Республіки Польща, Республіки Болгарія, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Азербайджанської Республіки, Японії, КНР, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів.

- вміти орієнтуватися в системі конституційно-правових актів, що встановлюють засади суспільного й державного ладу, права і свободи людини; набувати навичок та знань щодо використання норм, які регулюють конституційно-правові відносини; застосовувати набуті знання й уміння на практиці; прогнозувати тенденції конституційно-правового розвитку.Матеріал посібника поданий за модульним принципом організації навчального процесу. Для полегшення сприйняття матеріалу до навчального посібника включено словник основних понять та термінів, що використовуються у сфері державного (конституційного) права в зарубіжних країнах.

 

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема Всього годин У тому числі
Лекції Практичні заняття Самостійна робота
Змістовний модуль 1 " Засади конституційного ладу зарубіжних країн " 29 годин
Конституційно-правове регулювання суспільного ладу в зарубіжних країнах
Конституційно-правовий інститут прав і свобод людини і громадянина в зарубіжних країнах
Конституційні моделі організації й діяльності органів державної влади зарубіжних країн
Разом по змістовному модулю 1:
Змістовний модуль 2" Основи конституційного права країн американського континенту і держав-членів Європейського Союзу" – 47 годин
Основи конституційного права США
Основи конституційного права Бразилії
Основи конституційного права Канади
Основи конституційного права Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії
Основи конституційного права Французької Республіки
Основи конституційного права ФРН і Італійської Республіки
Основи конституційного права Республіки Польща
Основи конституційного права Республіки Болгарія
Разом по змістовному модулю 2:
Змістовний модуль 3 " Основи конституційного права держав-членів СНД і конституційно-правові основи державного ладу країн Азії й Близького Сходу " – 38 годин
Основи конституційного права Російської Федерації і Республіки Казахстан
Основи конституційного права Республіки Білорусь і Азербайджанської Республіки
Основи конституційного права Японії
Основи державного права КНР
Основи конституційного права Ізраїлю
Основи державного права Об’єднаних Арабських Еміратів
Разом по змістовному модулю 3:
Індивідуальна робота      
  Разом:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національного університету"Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого"

(протокол № 3 від 16.11.2012р.)
Date: 2015-05-22; view: 263; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию