Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 3 Alma mater

Мета гри: Сфокусувати увагу на ключових проблемах обраної професії і спеціальності та системі навчання у ВНЗ, шляхах творчого розвитку особистості; здійснити контроль комунікативних навичок і вмінь.

Ситуація: "День відкритих дверей" у рідному університеті, на факультеті, де здобувається вища освіта (макроетюд тривалістю до 50 хвилин).

Ролі (учасники): Організатор "Дня відкритих дверей", декан фа­культету, завідувачі кафедр і лабораторій, випускники ВНЗ різних років, студенти першого і старших курсів, магістри, аспіранти, абіту­рієнти та їх батьки і рідні, представник приймальної комісії, голова студентського профкому, староста студентського гуртожитку, керів­ник СТЕМ, тренер збірної команди університету з аеробіки, перемо­жець обласного конкурсу для обдарованої студентської молоді.

Завдання: Організатору зустрічі — розподілити ролі та відповід­но до них функції й обов'язки, підбити підсумки; абітурієнтам — під­готувати чіткі запитання до кожного з представників університету та факультету, декану, завідувачам кафедр; студентам — підготувати ко­ротку, але ґрунтовну інформацію про керовану ділянку роботи, роз­повісти про власний досвід навчання в університеті.

Деякі орієнтовні запитання:

— За якими спеціальностями і для яких галузей готує універси­тет (факультет)?

— Які умови навчання на бакалавра і магістра?

— Які нові спеціальності введено на факультеті з цього року?

— Чи є можливість здобувати другу вищу освіту? Який діє ме­ханізм?

— Яких якостей характеру вимагає від людини ця професія?

— Які функціонують спортивні секції та наукові гуртки?

— Де мають можливість відпочивати студенти на канікулах?

— У який спосіб відбувається самостійна робота студентів?

— У чому полягає сутність кредитно-модульної системи нав­чання?

Ключові поняття теми:

ü Альма-матер (лат. alma mater, букв, "мати-годувальниця") — 1) старовинна студентська назва університету (який дає "по­живу для розуму"); 2) переносно - місце, де хтось навчався, виховувався, набував професійних навичок.

ü Професія (від. лат. professio — "офіційно зазначене поняття, фах") — рід трудової діяльності, що вимагає певних знань та трудових навичок і є джерелом існування.

ü Спеціалізація (від лат. specialis — "особливий") — 1) оволо­діння спеціальними знаннями в певній галузі; 2) зосереджен­ня діяльності на певному занятті, спеціальності; 3) поділ пра­ці на окремі операції.

ü Абітурієнт (від лат. abituriens — "той, хто збирається йти") — 1) випускник середнього навчального закладу; 2) вступник до вищого навчального закладу.

ü Бакалавр (від лат. baccalaurens — "увінчаний лаврами") — ос­вітній або освітньо-кваліфікаційний рівень вищої базової освіти з терміном навчання у три-чотири роки, що дає право на продовження освіти в магістратурі.

ü Магістр (від лат. magister— "начальник, учитель") — освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень повної вищої освіти з терміном навчання в один-два роки, що дає право на продо­вження освіти в аспірантурі.

ü Аспірант (від лат. aspirans — "який до чогось прагне") — особа, яка впродовж трьох-чотирьох років готується до педагогічної або наукової діяльності при ВНЗ або науково-дослідних ін­ститутах.

 

 

Завдання 24. Спрогнозуйте за кожною темою рольової гри та її клю­човими тезами, як мінімум, двох найвірогідніших її учас­ників (їх вік, освіта, стать, професія, досвід, посада, сфера діяльності, характер, темперамент), завдання яких у кожній грі є такими: для одного — розпитувати про тему та її проблеми, виявляти сумнів; для іншого — відповідати на запитання, розтлумачувати поняття, обґрунтовувати думки, аргументовувати та деталізовувати інформацію, аби вербально переконати співрозмовника. Визначте у контексті завдань зміст обраних ролей (перший учасник, другий учасник), особливості соціально-рольових взаємин та запропонуйте з кожної теми діалоги тривалістю до 10 хвилин.

Date: 2015-04-23; view: 764; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию