Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2 Гуманізація науки

Мета гри: Розкрити сутність поняття гуманізація науки, вияви­ти зв'язок науки з мистецтвом, проілюструвати практичне застосу­вання наукових досліджень в обраних студентами спеціальностях, здійснити контроль мовних і комунікативних навичок та вмінь.

Ситуація: Зустріч з науковцями, які працюють у навчальних за­кладах і дослідних установах України та інших країн Європи (макроетюд тривалістю до 40 хвилин).

Ролі (учасники): Організатор зустрічі, запрошені (науковці, ви­кладачі, студенти, представники засобів масової комунікації).

Завдання: Організатору зустрічі — розподілити ролі і скласти перелік основних запитань до запрошених науковців, підбити під­сумки; запрошеним науковцям — переконливо відповісти на запи­тання організатора зустрічі та інших запрошених; представнику за­собів масової комунікації — підготувати лаконічну інформацію про хід та результати зустрічі; студентам — сформулювати запитання до учасників зустрічі, викласти власну точку зору.

Ключові поняття і тези теми:

ü Гуманний (лат. humanus - "людський") - людяний у своїх діях і ставленні до інших людей.

ü Гуманітарний (від. лат. humanitas — "людство, людяність") — який стосується людини та її культури, звернений до люд­ської особистості, її прав та інтересів.

ü Гуманітарні науки — це суспільні науки (історія, філологія, філософія, соціологія, право, мистецтвознавство та ін.).

ü Наука є найактивнішою силою в світі. (М. Горький)

ü Роль наук є службовою, вони утворюють засіб для досягнен­ня блага. (Д. Менделєєв)

ü Наука єдина і за всієї її схильності до поділу на дисципліни залишається єдиною за суттю.

ü Наукові дисципліни утворюють безперервний ланцюг.

ü Все більше усвідомлюється роль гуманітарних наукових га­лузей для науки в цілому.

ü Мистецтво сприяє вихованню у вченого інтуїції.

ü Мета всіх наук — скерування розуму людини до кращого. (Коперник)

ü Справа науки — служити людям. (Л. Толстой)

Date: 2015-04-23; view: 765; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию