Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Додаток Б

Таблиця Б.1

Матриця класифікації індивідуальних потреб

Класифікаційна ознака Складова ознака
1. За ієрархією потреб Первинні (нижчі) Соціальні (вищі)
фізіологічні безпеки по відношенню та схва­ленню соціальної групи в авторитеті, повазі у самовиразі
2. Фактори, які впли­вають на формування потреб національні історичні географічні природно-кліматичні статеві вікові соціально-групові
3. За часовими параметрами залишкові (минулі) поточні (теперішні) перспективні (майбутні) довгострокові
4.За принципом задоволення задовольняються одним товаром задовольняють­ся комплексом товарів задовольняються за допомогою послуг задовольняються товарами та послугами взаємозамінні (конкурентні)
5. За чіткістю пе­реводу в харак­те­рис­тики товару або послуги невизначені конфігураційні якісні кількісні
чіткі нечіткі (розмиті)
6. За ступенем принци­пового задоволення повністю задоволені частково задоволені незадоволені
7. За масовістю розповсюд­ження географічно соціально
все за­гальне регіональ­не в межах країни все за­гальне всередині націо­нальної общини всередині соціальної групи  
по освіті по доходу  
8. За еластичністю слабоеластичні еластичні високої еластичності
9. За природою виникнення основні прямо індуковані побічно (непрямо) індуковані
10. За суспільною думкою соціально-негативні соціально-нейтральні соціально-позитивні
11. За глибиною про­никнення в суспі­ль­ну свідомість несвідомі одиночно свідомі частково свідомі усвідомлені всією потенційною соціальною групою
12. За ступе­нем по­точної необхід­ності слабої інтенсивності нормальні підвищеної інтенсивності ажіотажні (екстремальні)
13. За причи­ною виникнення природні імпульсивні привиті
іншими споживачами модою рекламою
14. За часо­вими параметра­ми споживання ті, що задоволенні одиночно ті, що задоволенні дискретно ті, що задоволенні періодично ті, що задоволенні безперервно
15. За свободою задоволення вільні деформовані
низького ступеня середнього ступеня високого ступеня
16. За широтою про­никнення в різні галузі життя моносферні олігосферні полісферні
17. За специфі­кою задоволення універсальні укрупнено-сегментовані сегментовані індивідуалізовані
18, За харак­те­ром бар’є­рів задо­волення потреб пов’язані із здоров’ям психологічні соціально-обумовлені ресурсні
                                                           

Додаток В

Таблиця В.1

Різновиди закритих запитань

Типи запитань Опис сутності Приклад
Альтернативні запитання Передбачають відповідь “так” або “ні”. Чи віддаєте Ви перевагу напоям, що містять вітаміни? ÿ так ÿ ні
Запитання з вибірковою відповіддю Запитання, що пропонує 3 або більше варіантів відповідей (на вибір) Якому напою Ви віддаєте перевагу? ÿ чай ÿ кава ÿ фруктовий напій ÿ пиво ÿ вино ÿ молоко ÿ інше __________________________
Запитання за шкалою Лайкерта Запитання з пропозицією вказати ступінь згоди чи незгоди з висунутим твердженням Чи згодні Ви платити більше за екологічно чистий продукт? ÿ цілком згоден ÿ згоден ÿ не можу сказати ÿ рішуче не згоден
Семантичний диференціал Шкала 5-7 розрядів між двома проти­лежними поняттями. Про­по­нуєть­ся оцінити своє став­лення до об’єкта, що вивчається за запро­по­нованою шкалою Визначити свій улюблений напій між наступними:
З цукром           Без цукру
Солодкий           Кислий
Наявність консервантів           Відсутність консервантів
 
Шкала важливості Опитуваний визначає ступінь важливості запропонованого йому твердження Ціна напою в прийнятті рішення про його придбання для мене: ÿ важлива ÿ не дуже важлива ÿ зовсім неважлива
Оціночна шкала Пропонується дати кількісну оцінку (у балах) запропонованого твердження Оцініть, будь ласка, за п’ятибальною шкалою вплив характеристик упакування на прийняття рішення про покупку:
           
Колір          
Форма          
Матеріал          
                           

 

Таблиця В.2

Різновиди відкритих запитань

Назва прийому Опис сутності Приклад
Запитання без заданої структури Запитання, на які можна відповісти багатьма способами Якої Ви думки про фірму “Українські авіалінії”?
Підбір словесних асоціацій Респондентові пропонують слово і просять назвати слово, що перше спадає на думку Яке слово спадає Вам на думку, коли Ви чуєте наступне: Авіалінія ___________ Подорож ______________ “Українські авіалінії ___________________
Завершення речення Пропонується незакінчене речення і пропонують його завершити Коли я обираю авіакомпанію, для мене найголовніше _________________________________ _________________________________
Завершення оповідання Пропонується незакін­чене оповідання і пропонують його завершити Декілька днів тому я летів літаком “Українські авіалінії”. Їсти мені дали холодну канапку. Це викликало в мене ______________________________
Завершення малюнка На малюнку зображено два персонажі. Один з них висловлює певну думку. Опитаного просять поставити себе на місце першого та вписати свою відповідь у порожній овал.
Тематичний тест Опитуваному показують малюнок та просять придумати оповідання про те, що на його думку, відбувається чи може відбутися.

Додаток Д

Таблиця Д.1

Завдання для детального розроблення складових комунікаційної політики

Складова системи маркетингових комунікацій Завдання для детального розроблення
Реклама Рекламне звернення у газеті
Рекламне звернення у журналі
Рекламне звернення на радіо
Рекламне звернення для телебачення
Макет білл-борду
Рекламне звернення в мережі Інтернет
Організація реклами на місці продажу
Пряма поштова реклама
Розроблення корпоративного стилю
Сувенірна реклама
Стимулювання збуту Правила акції із мережею супермаркетів
Акція з нагоди ювілею фірми
Торгові конкурси для власного персоналу
Організація вікторини для покупців
Організація лотереї для покупців
Розроблення системи знижок для постійних покупців
Розроблення системи знижок для посередників
Заходи морального стимулювання власного персоналу
Розробка макету купону з правом отримання знижки
Розробка безкоштовних супутніх послуг та гарантій
Заходи з підвищення кваліфікації персоналу торгівельного персоналу
Розробка системи бонусів
Організація дегустацій в мережі супермаркетів
Заходи «паблік рілейшнз» Стаття у спеціалізованому журналі
Стаття у газеті
План виступу керівництва на радіо
Організація семінару
Організація «дня відкритих дверей»
Організація спонсорської акції
Макет виставкового стенду
Спонсорування у спортивній сфері
Спонсорування у соціальній сфері
Спонсорування у сфері культури
Персональний продаж Схема презентації товару агентом
Створення макету рекламного буклету
Розробка прямого поштового звернення
Розробка бланку замовлення товару поштою
Схема проведення комерційних переговорів
Організація мережевого маркетингу

Додаток Е

Зразок завдання

Завдання для курсового проекту
"Формування комплексу маркетингу підприємства"
           
1. Товар _____________________  
           
2. Результати пробного маркетингу      
           
  Ціна, грн. Обсяг збуту, од.      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
3. Змінні витрати на одиницю продукції складають   грн.  
           
4. Постійні витрати за рік складають   грн.  
           
5. Складова системи маркетингових комунікацій для детального розроблення  
______________________________________________________________  
           
           
           
           
Викладач _________________________ Дата __________
             

 

Date: 2015-04-23; view: 513; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию