Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перспектива відрізка прямої лінії

 

 

1 Побудова перспективи відрізка прямої лінії зводиться до побудови перспективи двох його точок, які сполучають прямою лінією.

2 У загальному випадку перспективою прямої є пряма лінія. Якщо пряма лінія збігається з проекційним променем, то перспективою прямої буде точка.

3 Кінцем перспективи нескінченно продовженої прямої, яка лежить у предметній площині, як і будь-якої горизонтальної прямої предметного простору, є гранична точка (точка збігу), що лежить на лінії горизонту картини. На картині завжди можна побудувати нескінченну пряму, перспективою якої буде відрізок – кінцева пряма.

4 Лінія горизонту – гранична пряма предметної площини. Лінія горизонту проходить на картині на висоті центра проекцій S (рівня очей) паралельно основі картини. Її можна розглядати також як границю перспективи продовженої до нескінченності предметної площини предметного простору.

5 Прямі у предметному просторі можуть бути розташовані відносно предметної та картинної площин по-різному. Загальним вважається положення, якщо пряма розташована під довільним кутом до цих площин.

Прямі, паралельні або перпендикулярні до предметної чи картинної площини, є прямими окремого положення.

6 Розрізняють висхідні та низхідні прямі загального положення. Висхідними називають прямі предметного простору, спрямовані знизу вгору з одночасним віддаленням їх точок від картинної та предметної площин. Низхідні прямі спрямовані зверху вниз, їх точки наближаються до предметної площини, віддаляючись від картини.

Перспектива низхідної прямої загального положення на картині обмежена граничною точкою, яка розташована над горизонтом і лежить на лінії зв’язку, що проходить через граничну точку проекції заданої прямої.

7 Прямі окремого положення – це прямі, паралельні предметній площині (горизонтальні), та прямі, паралельні картинній площині.

Горизонтальні прямі паралельні предметній площині або лежать на ній. До них належать прямі, перпендикулярні до картини, паралельні їй, та прямі, розташовані під певним кутом до картини.

Для будь-якої нескінченно продовженої горизонтальної прямої, перпендикулярної до картини, гранична точка в перспективі збігається з головною точкою картини. Такі прямі називають головними, або глибинними. За їх допомогою можна визначити глибину виміру, який є одним з трьох головних напрямів простору.

Горизонтальна пряма, паралельна картині, визначає ширину виміру – один із головних напрямів простору. Перспектива і вторинна проекція горизонтальної прямої, паралельної картині, зображаються на картині паралельними між собою та основі картини, а граничною точкою такої прямої буде невластива точка у нескінченності на нейтральній площині.

Горизонтальні прямі, нахилені під деяким кутом до картини, можуть лежати на предметній площині, над предметною площиною, мати різні кути нахилу до картини. У перспективі такі прямі мають граничні точки на лінії горизонту у відповідних точках, окрім головної точки картини.

Горизонтальні прямі, нахилені до картини під кутом 45°, мають граничну точку на лінії горизонту на відстані, яка дорівнює відстані глядача до картини (головній відстані). Гранична точка в такому разі є дистанційною (точкою віддалення).

Серед прямих, паралельних картинній площині, розрізняють вертикальні, горизонтальні та фронтальні прямі залежно від розташування цих прямих відносно предметної площини.

На картині вертикальні прямі зображаються вертикальними.

Перспективу фронтальних прямих будують подібно до перспективи вертикальних прямих: вони не мають точок збігу, їх перспективи паралельні між собою, а перспективи основ паралельні лініям горизонту й основі картини. Кути нахилу до основи картини і до лінії горизонту дорівнюють кутам нахилу прямих до предметної площини.

8 Слідами прямої лінії називають точки її перетину з предметною і картинною площинами. Відповідно ці точки називають предметним і картинним слідами. Прямі загального положення мають у загальному випадку два сліди, а прямі окремого положення здебільшого один слід.

9 Прямі лінії у предметному просторі можуть бути між собою паралельні й мимобіжні.

Перспективи паралельних прямих на картині перетинаються в точці збігу. Довільно спрямовані горизонтальні паралельні прямі на картині зображуються прямими, які збігаються в одній граничній точці, що лежить на лінії горизонту і називається точкою збігу.

Висхідні та низхідні прямі загального положення мають точки збігу в довільному місці відповідно над і під лінією горизонту. Точки збігу висхідних і низхідних паралельних прямих особливого положення розташовані на лінії головного вертикала, а проекції точок збігу – у головній точці картини.

Точкою збігу глибинних паралельних прямих є головна точка картини.

Якщо прямі перетинаються у предметному просторі, то на картині точки перетину перспектив прямих та їх вторинних проекцій лежать на одному перпендикулярі (лінії зв’язку) до основи картини. Для мимобіжних прямих на картині характерне те, що точки перетину перспектив прямих і їх вторинних проекцій не лежать на одній лінії зв’язку.

Наочне зображення прямих ліній відносно предметної та картинної площин показано на рис.3.1:

1 головні 1 – перпендикулярні до картини;

2 вертикальні 2 – перпендикулярні до предметної площини;

3 горизонтальні 3 – паралельні основі картинної площини;

4 фронтальні 4 – паралельні К і довільно нахилені до Р.

5 висхідні 5 і низхідні 6 – не паралельні ні до одної з площин, при цьому перші відхилені від глядача.

6 нахилені 7 – паралельні предметній площині, що утворюють з картинною площиною кут 45°.

7 Прямі 8 – паралельні p1, довільно розташовані по відношенню до площини К.

 

Рисунок 3.1 – Наочне зображення різних прямих ліній

 

 

Date: 2015-04-23; view: 1741; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию