Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Побудова перспективних зображень

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни “Нарисна геометрія та перспектива” до теми “Побудова перспективних зображень”

для студентів усіх форм навчання

спеціальності “Промисловий дизайн”

 


Методичні вказівки з дисципліни “Нарисна геометрія та перспектива” до теми: “Побудова перспективних зображень” для студентів усіх форм навчання спеціальності “Технічний дизайн”. /Укл. Є.В. Гавров, С.А. Бовкун, О.М. Вергун, Д.І.Харченко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. - 41 с.

 

 

Укладачі: Є.В. Гавров, доцент, к.т.н.

С.А. Бовкун, викладач

О.М. Вергун, ст. лаборант

Д.І. Харченко, викладач

 

 

Рецензент: В.І. Шурло, ст. викладач

 

Експерт: О.І. Демиденко, заслужений художник України

 

Відповідальний за випуск: Є.В. Гавров, доцент, к.т.н.

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

“Нарисна геометрія і креслення”

Протокол №3

від “24 “ жовтня 2007 р.

 

ЗМІСТ

 

Вступ 4

1 Побудова перспективних зображень. 5

1.1 Загальні відомості. 5

2 Перспектива точки. 7

2.1 Приклади побудови перспективи точки. 9

3 Перспектива відрізка прямої лінії. 11

3.1 Приклади побудови перспективи відрізка прямої лінії. 14

4 Побудова перспективних зображень предметів способом архітекторів. 18

5 Приклад виконання домашнього завдання за темами: “Перспектива точки та відрізка прямої лінії” 22

6 Приклад виконання домашнього завдання за темою: “Перспектива моделі” 25

Питання для самоперевірки 28

Використана та рекомендована література 29

Додаток А. Таблиця А.1 - Варіанти домашніх завдань до теми: “Перспектива точки та відрізка прямої лінії” 30

Додаток Б. Таблиця Б.1 - Варіанти домашніх завдань до теми: “Перспектива моделі” 37

 


ВСТУП

 

Потреба в наочному зображенні предметів виникає в тому разі, коли необхідно уявити їх конструктивні форми.

Розв’язування задач проекціювання і конструювання виробів значно поліпшується і спрощується при виконанні їх у вигляді об’ємних зображень – технічних і перспективних рисунків.

Технічний рисунок – наочне зображення предмета, виконане на основі аксонометричних проекцій.

З аксонометричними проекціями студенти денної і заочної форми навчання знайомляться при виконанні домашніх завдань з нарисної геометрії за темою “Геометричне тіло з отвором”.

Перспективний рисунок – наочне зображення предмета, виконане на основі центральних (перспективних) проекцій.

Теперішні методичні вказівки присвячені питанням виконання перспективних зображень точки, відрізка прямої та моделі студентами всіх форм навчання спеціальності “Технічний дизайн”.

 

 


ПОБУДОВА ПЕРСПЕКТИВНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

 

Date: 2015-04-23; view: 601; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию