Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етапи розробки ділової гри

Обгрунтуємо деякі теоретичні положення і необхідну послідовність конструювання ділової гри:

1. З урахуванням призначення ділової гри (навчання та дослідження) приводиться опис конкретної ситуації, основні проблеми і рішення, що спричиняють дану ситуацію.

2. Здійснюється формалізація гри, в основі якої можуть лежати економіко-математичні методи. Кількісна залежність, що описує закономірності зміни показників даної конкретної ситуації та представляють структуру імітаційної ігрової моделі, дозволяють спостерігати залежність результатів діяльності системи від керованих і некерованих величин. У загальному виді імітаційна модель складається зі змінних параметрів і критеріїв, які у свою чергу можуть бути цілими функціями, прийнятими з обмежуючими умовами. Деякі процеси описуються логічними операціями у виді алгоритмів і блок-схем. Випадкові величини формалізуються у виді математичної залежності або генеруються безпосередньо ПЕВМ.

3. Встановлюється адекватність моделі реальній ситуації. Цей процес використовує метод аналізу та синтезу системи. Побудова моделі пов’язана зі спрощенням реальної системи методом абстрагування її на частини, потім окремі спрощені складові системи об’єднуються в єдине ціле з тим, щоб створити модель, адекватну реальній конкретній ситуації.

Точність сформованої імітаційної моделі й ухвалення рішень багато в чому обумовлюється достовірністю даних. Якщо дані подані фактичними показниками минулої діяльності, то їх достовірність може бути оцінена відомими статистичними методами. Коли ж необхідно використовувати майбутні дані, описані якісно і кількісно, виникає необхідність встановлення їх достовірності. Економічні та соціальні рішення в основному спрямовані на майбутнє, отже, орієнтуються на використання апріорної інформації. Ця обставина визначає необхідність застосування прогнозних даних.

Розробка системи стимулів, що сприяють активізації учасників гри, повинна базуватися перш за все на мотивах, викликаних позитивними емоціями і у меншій мірі на негативних, оскільки останні гальмують розумову діяльність. Найскладнішим і важливим конструктивним елементом ділової гри є система стимулів, що базується на реально діючих умовах в різних виробничих організаціях.

 

Date: 2015-05-05; view: 513; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию