Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Призначення ділових ігор

Ділова гра разом з іншими методами навчання сприяє накопиченню управлінського досвіду, близького до реального, і за сутністю замінює досвід лабораторних занять, причому, як зазначалося вище, за допомогою ділових ігор це вдається зробити дещо краще, ніж за інших методів пізнання. Гра, по-перше, достатньо реально імітує існуючу дійсність; по-друге, створює динамічні організаційні моделі; по-третє, більш інтенсивно спонукає до рішення визначеної мети.

1. Ділові ігри в галузі навчання управлінським навичкам спрямовані на отримання ширшого досвіду з ухвалення рішень у навчальних лабораторіях. Елементи ризику, що вводяться в ділові ігри, дають можливість ухвалювати рішення в умовах недостатньої інформації та виробничої напруженості, що дозволяє учаснику гри, менеджеру ухвалювати управлінські рішення (часто ризиковані) в модельованих виробничих ситуаціях і накопичувати уміння та навички управлінської діяльності без збитку для реального виробництва в майбутньому. Такий досвід дозволить фахівцю в реальній обстановці, за необхідності, ухвалювати ефективні рішення з мінімальними втратами.

2. Іншим призначенням ділових ігор є наукове дослідження. Якщо в основі гри лежить імітація виробничих ситуацій, то при їх адекватності реальним умовам метод стає зручним науковим інструментом.

Перш за все за допомогою ділових ігрових імітацій можна здійснювати пошукові експерименти, тобто досліджувати виробничі взаємозв’язки шляхом варіювання відповідних змінних імітаційної моделі в досліджуваній галузі. Експериментування з виробничими процесами можливе і на інших імітаційних моделях (наприклад, при статичному моделюванні на ПЕВМ), проте тільки в ділових іграх досліджуваними елементами можуть бути люди – працівники виробництва. Участь людей в імітаційних системах дозволяє проводити не тільки виробничі експерименти, але й соціально-економічні і організаційно-психологічні.

Багато процесів в управлінні виробництвом мають якісний характер, а тому не відображаються в статистичних даних. Заповнити цю прогалину якоюсь мірою можуть ділові ігри. Напрямами досліджень можуть стати, наприклад, відносини керівників і виконавців, груп і виробничих підрозділів щодо стимулів, інтересів та мети в системі управління. За допомогою ігрових імітацій відпрацьовуються системи економічного й матеріального стимулювання на підприємствах. Менеджер може спостерігати за психологічною поведінкою осіб, що ухвалюють рішення, залежно від того, колективно або індивідуально протікає цей процес. Тут же, в лабораторних умовах, можна визначити стиль керівництва і його вплив на кінцеві результати.

3. Виховання ділових якостей на основі ігрових імітацій – важливий бік використання ігор при підготовці фахівців. Ситуації, що розігруються в діловій грі, розвивають здібності керівників оперативно осмислювати й оперативно реагувати на них, ухвалюючи правильні, ефективні рішення. Ці якості висуваються сьогодні на одне з перших місць у комплексі вимог підготовки і навчання менеджерів.

Date: 2015-05-05; view: 522; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию