Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Етика подружнього життя

№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Розділ I. Морально-етичні основи християнської сім’ї
Тема 1. Вступ. Християнський погляд на сім’ю та родину. Загальний огляд курсу. Християнський погляд на сім’ю і родину. Аналіз рекомендованої літератури. Учень / учениця: - знає та пояснює християнський погляд на сім’ю та родину.  
Тема 2-3. Любов – основа родинного, подружнього та суспільного життя. Поняття любові. Прикмети любові ("Гімн любові": 1Кор. 13: 4-8). Види любові: storge, philia, eros, agape. Учень / учениця: - знає поняття "любов"; - розуміє любов як основу родинного, подружнього та суспільного життя; - на основі біблійних сюжетів називає прикмети любові; - називає види любові (storge, philia, eros, agape) та пояснює їх суть.
Тема 4-5. Сім’я та її завдання. Підвалини християнської сім’ї. Функції сім’ї. Учень / учениця: - знає поняття "сім’я"; - усвідомлює завдання сім’ї; - розуміє підвалини християнської сім’ї; - називає та пояснює функції сім’ї (прокреаційна, профілактична, виховна, усуспільнення, розвиваюча, феліцітологічна (функція щастя), економічна, культуротворча.
Тема 6-7. Християнське подружжя. Подружжя як Божий задум. Засади християнського подружжя (святість, нерозривність, єдність, гідність). Усвідомлення відповідальності при створенні подружжя. Права і обов’язки подружжя. Учень / учениця: - розуміє християнське подружжя як Божий задум; - називає засади християнського подружжя та пояснює їх суть; - усвідомлює відповідальність при створенні подружжя; - розповідає про права й обов’язки подружжя.
Тема 8. Зрілість як передумова створення подружжя. Зрілість фізична, психічна (емоційно-вольова, інтелектуальна), духовна. Учень / учениця: - знає поняття "зрілість"; - усвідомлює зрілість як передумову створення подружжя; - називає види зрілості та пояснює їх суть.
Тема 9. Урок узагальнення.  
Розділ II. Християнське покликання чоловіка і жінки
Тема 10-11. Чоловічість і жіночість. Психофізіологія статі. Покликання бути чоловіком, жінкою. Психофізіологічні особливості чоловіка й жінки. Проблема розуміння суті чоловічості та жіночості в сучасному світі. Учень / учениця: -знає поняття "чоловічість", "жіночість"; - розуміє суть покликання бути чоловіком; - розуміє суть покликання бути жінкою; - пояснює психофізіологічні особливості чоловіка й жінки; - усвідомлює проблему розуміння християнської суті чоловічості та жіночості в сучасному світі.
Тема 12. Статевість як тілесне і духовне. Формування статевої ідентичності. Відповідальне й шанобливе ставлення до осіб іншої статі. Свідоме розуміння статевості на емоційно-вольовому, інтелектуальному, духовному рівнях. Учень / учениця: - знає про формування статевої ідентичності; - усвідомлює потребу відповідального й шанобливого ставлення до осіб іншої статі; - розуміє та пояснює статевість на емоційно-вольовому, інтелектуальному, духовному рівні.
Тема 13-14. Цінність цнотливості. "Тіло – храм Духа Святого". Проблема дошлюбних стосунків. Важливість статевої стриманості. Культура стриманості. Небезпеки сучасного світу. Проблеми, породжені статевою нестриманістю. Виховання цнотливості. Учень / учениця: - усвідомлює цінність статевої чистоти; - трактує тіло як храм Духа Святого; - розуміє важливість статевої стриманості; - знає та розповідає про культуру стриманості; - усвідомлює небезпеки сучасного світу (розпуста, порнографія, культ задоволення) та проблеми, породжені статевою нестриманістю(еротоманія, статеві збочення, венеричні хвороби, СНІД, психічні розлади), розуміє та аргументує необхідність їх усунення на життєвому шляху людини.
Тема 15-16. Етапи розвитку любові між хлопцем і дівчиною. Дружба, зацікавленість, захоплення, закоханість, кохання. Особливості юнацьких стосунків. Принципи дружніх взаємин. Жертовність любові. Учень / учениця: - називає етапи розвитку любові між хлопцем і дівчиною; - знає та пояснює суть понять "дружба", "зацікавленість", "захоплення", "закоханість", "кохання"; - розуміє особливості юнацьких стосунків; - пояснює принципи дружніх взаємин; - усвідомлює жертовність любові.
Тема 17. Взаємовідпо-відальність у стосунках хлопця й дівчини. Етичні основи стосунків хлопців і дівчат. Особливості спілкування. Почуття обов’язку та відповідальності за іншого. Проблеми побачень. Учень / учениця: - знає про етичні основи стосунків хлопців і дівчат; - розуміє особливості спілкування між хлопцем і дівчиною; - усвідомлює потребу формувати в собі почуття обов’язку та відповідальності за іншого; - знає про проблеми побачень.
Тема 18. Моральна цінність здорового способу життя молоді. Відповідальність за власне фізичне і моральне здоров’я. Праця і активний відпочинок, фізична культура. Здоровий спосіб життя. Запобігання схильності до шкідливих звичок. Учень / учениця: - усвідомлює цінність і необхідність здорового способу життя; - аргументує потребу відповідальності за власне фізичне й моральне здоров’я; - обґрунтовує користь праці й активного відпочинку для людини; - усвідомлює необхідність запобігання шкідливим звичкам.
Тема 19. Урок узагальнення.  
Розділ III. Моральні підвалини життя християнської родини
Тема 20. Родина. Родина – перша школа суспільного життя. Праведні Йоаким та Анна, Захарія та Єлизавета – приклади для наслідування. Плекання милосердя. Любов, взаємоповага у родині. Принципи функціонування родини. Культура спілкування у родині. Реліквії родини. Учень / учениця: - усвідомлює родину як першу школу суспільного життя; - наводить біблійні приклади праведної родини; - аргументує необхідність дотримання субординації та толерантності в родині; - називає та пояснює принципи функціонування родини; - розповідає про культуру спілкування в родині; - розуміє роль і значення родинних реліквій.
Тема 21-22. Батьківство і материнство. Відповідальне батьківство. Батьківство й материнство як дар і покликання. Діти – благословення Боже для батьків. Відповідальність батьків за народження та виховання дітей (Еф. 6: 4). Сучасні проблеми батьківства й материнства. Демографічна криза. Учень / учениця: - розуміє батьківство й материнство як дар і покликання; - на основі біблійних сюжетів обґрунтовує потребу відповідальності батьків за народження та виховання дітей; - знає та розповідає про сучасні проблеми батьківства й материнства; - пояснює передумови та негативні наслідки демографічної кризи.
Тема 23-24. Батьки і діти. Обов’язки членів християнської сім’ї. Любов і повага у взаєминах батьків і дітей. Обов’язки виховання, субординації, взаємоповаги та підтримки. Спільна молитва. Праця та дозвілля. Підпорядкування і послух. Цінність батьківського благословення. Духовні наставники і опікуни. Учень / учениця: - усвідомлює потребу любові й поваги у взаєминах батьків і дітей; - пояснює обов’язки членів християнської сім’ї; - розуміє значущість спільної молитви членів християнської сім’ї; - обґрунтовує цінність батьківського благословення; - розповідає про духовних наставників і опікунів.
Тема 25. Взаємини між братами і сестрами. Спільність інтересів, дружба, приязнь, жертовність, відповідальність, співчуття, підтримка, порада, охорона, опіка. Вміння формувати братерські стосунки у спільноті. Учень / учениця: - пояснює принципи взаємин між братами й сестрами; - усвідомлює необхідність формування братерських стосунків у спільноті (сім’я, школа, вулиця).
Тема 26. Відповідальність за старших членів християнської родини: опіка та повага до старості. Цінність старості, зрілості та досвіду. Повага, опіка, відповідальність, забезпечення гідної старості, збагачення життєвим досвідом старших членів родини. Захист людського життя у старості. Учень / учениця: - розуміє цінність старості, зрілості та досвіду; - усвідомлює потребу поваги до старших членів християнської родини, опіки над ними та відповідальності за них; - обґрунтовує необхідність збагачення життєвим досвідом старших членів родини; - розуміє потребу захисту людського життя у старості.
Тема 27. Урок узагальнення.  
Розділ IV. Сім’я і родина у цивілізаційному вимірі
Тема 28-29. Проблеми та загрози сучасної сім’ї. Занепад духовності та моралі, подружня невірність, розлучення, аборти, узалежнення, насильство (фізичне, моральне), сирітство, проблема заробітчанства та неповних сімей. Потреба захисту та оздоровлення сучасної сім’ї. Небезпека негативних впливів масової культури на інститут сім’ї. Загроза одностатевого співжиття (Рим. 1: 24-27). Учень / учениця: - знає проблеми та загрози сучасної сім’ї, пояснює їх суть та усвідомлює їх негативні наслідки; - розуміє й аргументує потребу захисту та оздоровлення сучасної сім’ї; - пояснює небезпеку негативних впливів сучасної масової культури на інститут сім’ї, усвідомлює необхідність запобігання цим впливам; - на основі біблійних прикладів обґрунтовує загрозу одностатевого співжиття.
Тема 30. Сім’я у релігійних традиціях народів світу. Традиції полігамії та моногамії. Інститут сім’ї у східних релігіях (даосизм, конфуціанство, індуїзм, буддизм). Сімейні традиції в іудаїзмі та ісламі. Учень / учениця: - знає поняття "полігамія", "моногамія"; - називає види сім’ї та пояснює їх суть; - розповідає про сімейні традиції в релігіях народів світу.
Тема 31-32. Традиції української християнської родини. Уявлення про добро в українській християнській родинній обрядовості.Підготовка та родинне відзначення найбільших християнських свят.Родинні свята. Учень / учениця: - знає та розповідає про українські християнські родинні обряди (заручини, сватання, весілля, хрестини (молитва за дітей-благословення), похорони, вшанування пам’яті померлих), родинне відзначення найбільших християнських свят, родинні свята(іменини, ювілеї, дні народження); - усвідомлює потребу плекання та дотримання найкращих традицій української християнської родини.
Тема 33. Християнські родини – приклад для наслідування. Учень / учениця: - знає та розповідає про відомі українські християнські родини; - обґрунтовує їх життя та суспільну діяльність як приклад для наслідування для наступних поколінь.
Тема 34. "Сім’я XXI століття" (проект). Учень / учениця: - складає проект, у якому на підставі набутих знань подає та обґрунтовує власне бачення сім’ї XXI ст.
Тема 35. Урок узагальнення. Сім’я як Божа установа – основа державного і суспільного життя.  

Клас

Date: 2015-10-19; view: 1258; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию