Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Христові притчі

№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Розділ І. Новий Завіт – джерело християнської моралі
Тема 1. Євангеліє – Добра Новина. Євангеліє – дороговказ досконалого життя. Учень / учениця: - знає, як працювати з текстом Нового Завіту. - розуміє значення понять "учень Ісуса Христа"; "Апостол"; "Євангеліст"; - пояснює, чому Євангеліє є основою етики християнина.
Тема 2. Ісус Христос – Учитель. Наука Ісуса Христа. Служіння з любов’ю до людей. Учень / учениця: - знає суть учення Ісуса Христа; - розрізняє форми, якими навчав Ісус: бесіда, проповідь, притча; - наводить приклади служіння Христа людям та знає зміст основних заповідей християнства.
Тема 3. Ісус навчає притчами. Поняття притчі. Педагогічна цінність Христових притч. Учень / учениця: - знає зміст поняття "притча", - розуміє відмінність між Христовими притчами та притчею як літературним жанром; - уміє пояснити виховний зміст притчі; - переказує Євангельські тексти.
Тема 4. Мета людського життя та засоби її досягнення. Притча про багатія (Лк. 12: 15-21). Учень / учениця: - учень розуміє важливість вибору мети життя на основі християнської моралі; - розуміє сенс життя християнина; - обґрунтовує тезу про те, що життя – це постійна праця над собою.
Тема 5. Правильна основа життя. Притча про дім на камені (Лк. 6: 47-49). Учень / учениця: - розуміє, на яких принципах базується життя за Євангелієм; - усвідомлює відповідальність за власне життя.
Тема 6. Узагальнення. Тематичне оцінювання.  
Розділ II. Слово Боже виховує нас
Тема 7. Вибір цінностей. Притча про скарб і перлину (Мт. 13: 44-45). Учень / учениця: - розуміє суть понять "духовні цінності" та "матеріальні цінності", пояснює перевагу духовних цінностей над матеріальними; - усвідомлює власну відповідальність у виборі найголовнішого в житті.
Тема 8. Слухати і приймати слова правди. Притча про сіяча (Лк. 8: 5-15). Учень / учениця: - пояснює вплив Божого слова на поведінку людини; - розуміє важливість виконання мудрого і правдивого слова; - характеризує стани людської душі за євангельською притчею про сіяча.
Тема 9. Гординя та смирення. Притча про митаря та фарисея (Лк. 18: 10-14). Учень / учениця: - пояснює зміст понять "гординя", "смирення"; - усвідомлює прояви гордині у власній поведінці; - шукає шляхи подолання гордині та самолюбства.
Тема 10. Терпіння і справедливість. Притча про багатія і Лазаря (Лк. 16: 19-31). Учень / учениця: - знає та може переказати притчу; - оцінює різноманітні події з позиції справедливості; - наводить приклади справедливого й несправедливого в житті.
Тема 11. Відповідальність за вчинки. Притча про кукіль (Мт. 13: 24-30, 36-39). Учень / учениця: - знає, що покарання за зло неминуче та справедливе; - розуміє, що людина несе відповідальність за кожен свій вчинок.
Тема 12. Працелюбність. Винагорода за працю. Притча про робітників у винограднику (Мт. 20: 1-16). Учень / учениця: - розуміє важливість відповідального ставлення до праці; - усвідомлює, що заздрість негативно впливає на стосунки між людьми.
Тема 13. Плекаймо свої таланти. Притча про таланти (Мт. 25: 14-29). Учень / учениця: - розуміє, що кожна людина наділена талантами; - здатен виявити таланти в собі та оточуючих; - називає шляхи розвитку талантів; - усвідомлює відповідальність за розвиток власних здібностей, талантів.
Тема 14. Узагальнення. Тематичне оцінювання.  
Розділ III. Етика людських взаємин у світлі Христового вчення
Тема 15. Послух і непослух. Притча про слухняного та неслухняного сина (Мт. 21: 28-32). Учень / учениця: - знає та розуміє поняття "послух"; - вміє розрізняти послух і непослух; - усвідомлює важливість послуху батькам; - моделює відповідні ситуації та вирішує їх.
Тема 16. Повага до людей. Притча про заблукану вівцю (Мт. 18: 12-14; Лк. 15: 3-7). Учень / учениця: - розуміє значущість кожної людини як особистості; - усвідомлює необхідність турботи про менших та слабших; - наводить приклади взаємодопомоги й поваги в учнівському колективі.
Тема 17. Співчуття та милосердя. Притча про милосердного самарянина (Лк. 10: 29-37). Учень / учениця: - знає суть поняття "милосердя", "співчуття"; - обґрунтовує важливість наслідування євангельського ідеалу у ставленні до ближнього; - наводить приклади вияву милосердя у вчинках.
Тема 18. Вміння прощати. Притча про блудного сина (Лк. 15: 11-32). Учень / учениця: - розуміє суть любові та прощення; - усвідомлює, що Бог прощає нам, коли ми прощаємо ближньому; - розповідає про прояви любові та прощення в житті.
Тема 19. Цінність добрих справ. Притча про зерно гірчиці (Мт. 13: 31-32; Мр. 4: 30-34). Учень / учениця: - знає, що кожна добра справа є цінною перед Богом та людьми; - оцінює значення добрих вчинків для розбудови суспільства.
Тема 20. Універсальний моральний закон. Золоте правило (Мт. 7: 12; Лк. 6: 31). Учень / учениця: - знає про моральні цінності світових релігій; - розуміє, що людям властивий пошук істини, добра; - поважає представників інших релігій.
Тема 21. Узагальнення. Тематичне оцінювання.  
Розділ IV. Основи морального життя
Тема 22. Поширення добра у світі. Притча про закваску (Мт. 13: 33; Лк. 13: 20-21). Учень / учениця: - знає та може пояснити, що таке добро; - усвідомлює необхідність поширення добра кожною людиною у світі.
Тема 23. Основа радості. Притча про загублену драхму (Лк. 15: 8-10). Учень / учениця: - вчиться знаходити радість у житті; - розуміє позитивний вплив радості на душевний стан людини; - вміє радіти разом з іншими.
Тема 24. Відповідальне ставлення до життя. Притча про вірного та невірного рабів (Мт. 24: 45- 51; Лк. 12: 35-48). Учень / учениця: - розуміє, що кожна людина повинна цінувати життя та відповідати за власні вчинки; - вміє обирати найцінніше у житті; - усвідомлює сенс життя.
Тема 25. Наполегливість у добрих справах. Притча про несправедливого суддю та вдову (Лк. 18: 1-8). Учень / учениця: - знає, що не слід втрачати надії у досягненні доброї мети; - вчиться бути наполегливим у добрих справах.
Тема 26. Щедрість і захланність. Притча про жорстокого боржника (Мт. 18: 23-25). Учень / учениця: - знає зміст понять "щедрість" і "захланність"; - уміє бачити переваги щедрості над захланністю; - наводить життєві приклади щедрості та захланності.
Тема 27. Справедливість та винагорода. Притча про виноградарів (Мт. 21: 33-46; Мр. 12: 1-11; Лк. 20: 9-19). Учень / учениця: - знає зміст поняття "справедливість"; - усвідомлює, що за справедливі вчинки належить винагорода, а за злі – покарання.
Тема 28. Остаточна перемога добра над злом. Притча про невід (Мт. 13: 47-52). Учень / учениця: - розуміє різницю між добром і злом; - розрізняє прояви добра і зла у світі; - усвідомлює, що за добрі вчинки чекає нагорода, за злі – покарання.
Тема 29. Світло для світу. Притча про свічку та свічник (Мт. 5: 15-16; Мр. 4: 21-23). Молодь – майбутнє України. Учень / учениця: - розуміє необхідність бути зразком для оточуючих; - усвідомлює власну відповідальність за духовне та моральне здоров’я наступного покоління.
Тема 30. Узагальнення. Тематичне оцінювання  
Тема 31. Підведення підсумків вивченого.  

 Клас


Date: 2015-10-19; view: 435; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию